ตัวแปลงหน่วยปริมาตร

เพื่อแปลงหน่วยของปริมาตร ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของปริมาตร

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาgal (US)0.003785
ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาqt (US)0.000946
ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาpt (US fl)0.000473
ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายc (US)0.00024
ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาUS fl oz3 × 10-5
ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาtbsp1.5 × 10-5
ช้อนชาสหรัฐอเมริกาtsp5 × 10-6
ลูกบาศก์เมตร (หน่วย SI)m31
ลูกบาศก์เซนติเมตรcm31 × 10-6
ลิตรL0.001
มิลลิลิตรmL1 × 10-6
ควอร์ตอิมพีเรียลqt (imp)0.001137
ไพน์อิมพีเรียลpt (imp)0.000568
ถ้วยอิมพีเรียลc (imp)0.000284
ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลfl oz (imp)2.841306 × 10-5
ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลtbsp1.775816 × 10-5
ช้อนชาอิมพีเรียลtsp5.919388 × 10-6
ลูกบาศก์ฟุตft30.028317
ลูกบาศก์นิ้วin31.638706 × 10-5
หยิบมือ (หน่วยไทย)หยิบมือ7.8125 × 10-6
กำมือ (หน่วยไทย)กำมือ3.125 × 10-5
ฟายมือ (หน่วยไทย)ฟายมือ0.000125
ทะนาน (หน่วยไทย)ทะนาน0.001
ถัง (หน่วยไทย)ถัง0.02
สัด (หน่วยไทย)สัด0.025
เกวียน (หน่วยไทย)เกวียน2

แปลงจาก แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

แปลงจาก ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลงจาก ลูกบาศก์เมตร

แปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลงจาก ลิตร

แปลงจาก มิลลิลิตร

แปลงจาก ควอร์ตอิมพีเรียล

แปลงจาก ไพน์อิมพีเรียล

แปลงจาก ถ้วยอิมพีเรียล

แปลงจาก ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลงจาก ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล

แปลงจาก ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลงจาก ลูกบาศก์ฟุต

แปลงจาก ลูกบาศก์นิ้ว

แปลงจาก หยิบมือ

แปลงจาก กำมือ

แปลงจาก ฟายมือ

แปลงจาก ทะนาน

แปลงจาก ถัง

แปลงจาก สัด

แปลงจาก เกวียน