แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ป้อนจำนวนของ ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เซนติเมตร

ผลลัพธ์

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับ 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm3 = c (US) × 240

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย (c (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรcm3 = c (US) × 240
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรcm3 = 1 × 240
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์cm3 = 240

ดังนั้น 1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย มีค่าเท่ากับ 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย24,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย120,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย240,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,200,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,400,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.004167 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.008333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.020833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.041667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.083333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.208333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.416667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร2.083333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร20.833333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร41.666667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร208.333333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

ตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย720 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย960 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,680 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1,920 ลูกบาศก์เซนติเมตร
9 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,160 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
11 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
12 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2,880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
13 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3,120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
14 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3,360 ลูกบาศก์เซนติเมตร
15 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
16 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3,840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
17 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
19 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,560 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
21 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
22 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5,280 ลูกบาศก์เซนติเมตร
23 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5,520 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร
25 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
26 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6,240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
27 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6,480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
28 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6,720 ลูกบาศก์เซนติเมตร
29 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6,960 ลูกบาศก์เซนติเมตร
30 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย7,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
31 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย7,440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย7,680 ลูกบาศก์เซนติเมตร
33 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย7,920 ลูกบาศก์เซนติเมตร
34 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8,160 ลูกบาศก์เซนติเมตร
35 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
36 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
37 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8,880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
38 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย9,120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
39 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย9,360 ลูกบาศก์เซนติเมตร
40 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย9,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
41 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย9,840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
42 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร
43 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10,320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
44 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10,560 ลูกบาศก์เซนติเมตร
45 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
46 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย11,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
47 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย11,280 ลูกบาศก์เซนติเมตร
48 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย11,520 ลูกบาศก์เซนติเมตร
49 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย11,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
51 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
52 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
53 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,720 ลูกบาศก์เซนติเมตร
54 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12,960 ลูกบาศก์เซนติเมตร
55 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย13,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
56 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย13,440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
57 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย13,680 ลูกบาศก์เซนติเมตร
58 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย13,920 ลูกบาศก์เซนติเมตร
59 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย14,160 ลูกบาศก์เซนติเมตร
60 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย14,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
61 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย14,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
62 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย14,880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
63 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย15,120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
64 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย15,360 ลูกบาศก์เซนติเมตร
65 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย15,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
66 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย15,840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
67 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร
68 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16,320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
69 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16,560 ลูกบาศก์เซนติเมตร
70 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
71 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย17,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
72 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย17,280 ลูกบาศก์เซนติเมตร
73 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย17,520 ลูกบาศก์เซนติเมตร
74 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย17,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร
75 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
76 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18,240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
77 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18,480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
78 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18,720 ลูกบาศก์เซนติเมตร
79 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18,960 ลูกบาศก์เซนติเมตร
80 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย19,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
81 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย19,440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
82 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย19,680 ลูกบาศก์เซนติเมตร
83 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย19,920 ลูกบาศก์เซนติเมตร
84 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย20,160 ลูกบาศก์เซนติเมตร
85 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย20,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
86 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย20,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
87 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย20,880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
88 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21,120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
89 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21,360 ลูกบาศก์เซนติเมตร
90 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
91 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21,840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
92 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย22,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร
93 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย22,320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
94 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย22,560 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย22,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
96 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย23,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
97 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย23,280 ลูกบาศก์เซนติเมตร
98 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย23,520 ลูกบาศก์เซนติเมตร
99 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย23,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย24,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.253605 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.50721 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 16 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 48 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00024 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหน้านี้
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.21117 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.422341 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8.446819 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 13.514911 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 40.544732 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.008476 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 14.645699 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 30.72 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 7.68 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 1.92 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.012 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.0096 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00012 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม