เครื่องคำนวณเรขาคณิต

คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณเส้นรอบวงวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นรอบวงวงกลม คำนวณเส้นรอบวงของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่วงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม คำนวณพื้นที่ของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณปริมาตรทรงกลม

โปรแกรมคำนวณปริมาตรทรงกลม คำนวณปริมาตรของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม คำนวณพื้นที่ผิวของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมด้านขนานออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมรูปว่าวออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมคางหมูออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน