คำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม คำนวณพื้นที่ผิวของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ ป้อนรัศมีของทรงกลมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

ทรงกลมรัศมี 5 หน่วย มีพื้นที่ผิวเท่ากับเท่าไร

314.15926535898 ตารางหน่วย

สูตรคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่ผิวทรงกลม

S = 4πr2

S = พื้นที่ผิวทรงกลม
r = รัศมี
π = ค่าพาย (~3.14159)

เพื่อคำนวณหาพื้นที่ผิวทรงกลมแทนค่ารัศมีลงในสูตรจะได้

S = 4πr2
S = 4π(5)2
S = 314.15926535898

ดังนั้น พื้นที่ผิวทรงกลมมีค่าเท่ากับ 314.15926535898 ตารางหน่วย