คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ ป้อนรัศมีของวงกลมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

วงกลมรัศมี 5 หน่วยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเท่าไร

10

สูตรคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

D = 2r

D = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม
r = รัศมี

เพื่อคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแทนค่ารัศมีลงในสูตรจะได้

D = 2r
D = 2(5)
D = 10

ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมมีค่าเท่ากับ 10