คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรและวิธีคำนวณคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสออนไลน์ ป้อนค่านำเข้าที่จำเป็นของรูปสี่เหลี่ยมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

25 ตารางหน่วย

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่ = ความยาวด้าน × ความยาวด้าน

จากนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้

พื้นที่ = ความยาวด้าน × ความยาวด้าน
พื้นที่ = 5 × 5
พื้นที่ = 25

ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเท่ากับ 25 ตารางหน่วย

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม