ตัวแปลงหน่วยการพิมพ์

เพื่อแปลงจากหน่วยการพิมพ์ไปยังอีกหน่วยหนึ่ง โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ตารางการแปลงหน่วยพิกเซล

แปลงจากพิกเซล (px) แปลงไปยังพิกเซล (px)
1 พิกเซล เท่ากับ 0.010417 นิ้ว1 นิ้ว เท่ากับ 96 พิกเซล
1 พิกเซล เท่ากับ 0.026458 เซนติเมตร1 เซนติเมตร เท่ากับ 37.795276 พิกเซล
1 พิกเซล เท่ากับ 0.264583 มิลลิเมตร1 มิลลิเมตร เท่ากับ 3.779528 พิกเซล

พิกเซล คืออะไร

พิกเซล (Pixel) คือองค์ประกอบของตำแหน่งเล็กที่สุดสำหรับกำหนดตำแหน่งของรูปภาพหรือบนจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบนอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถระบุตำแหน่งการแสดงผลได้ทั้งหมด ดังนั้นพิกเซลจึงเป็นองค์ประกอบที่ควบคุมได้ที่เล็กที่สุดของรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอ พิกเซลสามารถแปลงไปยังหน่วยวัดความยาวอื่น เช่น นิ้ว เซนติเมตร มิลลิเมตร ที่คุณสามารถใช้ได้บนไซต์ของเรา

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือการวัดความหนาแน่นของพิกเซลของอุปกรณ์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์แปลงภาพให้เป็นดิจิทัล เช่น กล้องหรือเครื่องสแกนภาพ โดยทั่วไปแล้วค่านี้มักจะมีหน่วยเป็นจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว (ppi)

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้

ตัวแปลงทั้งหมด