แปลง พิกเซล เป็น นิ้ว

เพื่อแปลงจากพิกเซล (px) ไปยังนิ้ว (in) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 พิกเซล เท่ากับกี่ นิ้ว (ที่ 96 ppi)

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้ว
1 px = 0.010417 in

ตารางการแปลง พิกเซล เป็น นิ้ว

พิกเซล (px)นิ้ว (in)
0.01 พิกเซล0.000104 นิ้ว
0.1 พิกเซล0.001042 นิ้ว
0.5 พิกเซล0.005208 นิ้ว
1 พิกเซล0.010417 นิ้ว
2 พิกเซล0.020833 นิ้ว
3 พิกเซล0.03125 นิ้ว
4 พิกเซล0.041667 นิ้ว
5 พิกเซล0.052083 นิ้ว
6 พิกเซล0.0625 นิ้ว
7 พิกเซล0.072917 นิ้ว
8 พิกเซล0.083333 นิ้ว
9 พิกเซล0.09375 นิ้ว
10 พิกเซล0.104167 นิ้ว
20 พิกเซล0.208333 นิ้ว
30 พิกเซล0.3125 นิ้ว
40 พิกเซล0.416667 นิ้ว
50 พิกเซล0.520833 นิ้ว
100 พิกเซล1.041667 นิ้ว
500 พิกเซล5.208333 นิ้ว
1000 พิกเซล10.416667 นิ้ว
5000 พิกเซล52.083333 นิ้ว
10000 พิกเซล104.166667 นิ้ว

การแปลงพิกเซลในหน่วยอื่นๆ

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้วดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตรดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตรดูการแปลง

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้