แปลง พิกเซล เป็น นิ้ว

เพื่อแปลงจากพิกเซล (px) ไปยังนิ้ว (in) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 พิกเซล เท่ากับกี่ นิ้ว

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้ว
1 px = 0.010417 in

ตารางการแปลง พิกเซล เป็น นิ้ว

พิกเซล (px)นิ้ว (in)
0.01 พิกเซล0.000104 นิ้ว
0.1 พิกเซล0.001042 นิ้ว
0.5 พิกเซล0.005208 นิ้ว
1 พิกเซล0.010417 นิ้ว
2 พิกเซล0.020833 นิ้ว
3 พิกเซล0.03125 นิ้ว
4 พิกเซล0.041667 นิ้ว
5 พิกเซล0.052083 นิ้ว
10 พิกเซล0.104167 นิ้ว
20 พิกเซล0.208333 นิ้ว
50 พิกเซล0.520833 นิ้ว
100 พิกเซล1.041667 นิ้ว
500 พิกเซล5.208333 นิ้ว
1000 พิกเซล10.416667 นิ้ว
5000 พิกเซล52.083333 นิ้ว
10000 พิกเซล104.166667 นิ้ว

การแปลงพิกเซลในหน่วยอื่นๆ

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้วดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตรดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตรดูการแปลง

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) ที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับใช้ในการแปลงค่าได้