แปลง มิลลิเมตร เป็น พิกเซล

เพื่อแปลงจากมิลลิเมตร (mm) ไปยังพิกเซล (px) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 มิลลิเมตร เท่ากับกี่ พิกเซล (ที่ 96 ppi)

1 มิลลิเมตร = 3.779528 พิกเซล
1 mm = 3.779528 px

ตารางการแปลง มิลลิเมตร เป็น พิกเซล

มิลลิเมตร (mm)พิกเซล (px)
0.01 มิลลิเมตร0.037795 พิกเซล
0.1 มิลลิเมตร0.377953 พิกเซล
0.5 มิลลิเมตร1.889764 พิกเซล
1 มิลลิเมตร3.779528 พิกเซล
2 มิลลิเมตร7.559055 พิกเซล
3 มิลลิเมตร11.338583 พิกเซล
4 มิลลิเมตร15.11811 พิกเซล
5 มิลลิเมตร18.897638 พิกเซล
6 มิลลิเมตร22.677165 พิกเซล
7 มิลลิเมตร26.456693 พิกเซล
8 มิลลิเมตร30.23622 พิกเซล
9 มิลลิเมตร34.015748 พิกเซล
10 มิลลิเมตร37.795276 พิกเซล
20 มิลลิเมตร75.590551 พิกเซล
30 มิลลิเมตร113.385827 พิกเซล
40 มิลลิเมตร151.181102 พิกเซล
50 มิลลิเมตร188.976378 พิกเซล
100 มิลลิเมตร377.952756 พิกเซล
500 มิลลิเมตร1,889.76378 พิกเซล
1000 มิลลิเมตร3,779.527559 พิกเซล
5000 มิลลิเมตร18,897.637795 พิกเซล
10000 มิลลิเมตร37,795.275591 พิกเซล

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้