แปลง พิกเซล เป็น มิลลิเมตร

เพื่อแปลงจากพิกเซล (px) ไปยังมิลลิเมตร (mm) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 พิกเซล เท่ากับกี่ มิลลิเมตร

1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตร
1 px = 0.264583 mm

ตารางการแปลง พิกเซล เป็น มิลลิเมตร

พิกเซล (px)มิลลิเมตร (mm)
0.01 พิกเซล0.002646 มิลลิเมตร
0.1 พิกเซล0.026458 มิลลิเมตร
0.5 พิกเซล0.132292 มิลลิเมตร
1 พิกเซล0.264583 มิลลิเมตร
2 พิกเซล0.529167 มิลลิเมตร
3 พิกเซล0.79375 มิลลิเมตร
4 พิกเซล1.058333 มิลลิเมตร
5 พิกเซล1.322917 มิลลิเมตร
10 พิกเซล2.645833 มิลลิเมตร
20 พิกเซล5.291667 มิลลิเมตร
50 พิกเซล13.229167 มิลลิเมตร
100 พิกเซล26.458333 มิลลิเมตร
500 พิกเซล132.291667 มิลลิเมตร
1000 พิกเซล264.583333 มิลลิเมตร
5000 พิกเซล1,322.916667 มิลลิเมตร
10000 พิกเซล2,645.833333 มิลลิเมตร

การแปลงพิกเซลในหน่วยอื่นๆ

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้วดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตรดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตรดูการแปลง

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) ที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับใช้ในการแปลงค่าได้