แปลง พิกเซล เป็น มิลลิเมตร

เพื่อแปลงจากพิกเซล (px) ไปยังมิลลิเมตร (mm) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 พิกเซล เท่ากับกี่ มิลลิเมตร (ที่ 96 ppi)

1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตร
1 px = 0.264583 mm

ตารางการแปลง พิกเซล เป็น มิลลิเมตร

พิกเซล (px)มิลลิเมตร (mm)
0.01 พิกเซล0.002646 มิลลิเมตร
0.1 พิกเซล0.026458 มิลลิเมตร
0.5 พิกเซล0.132292 มิลลิเมตร
1 พิกเซล0.264583 มิลลิเมตร
2 พิกเซล0.529167 มิลลิเมตร
3 พิกเซล0.79375 มิลลิเมตร
4 พิกเซล1.058333 มิลลิเมตร
5 พิกเซล1.322917 มิลลิเมตร
6 พิกเซล1.5875 มิลลิเมตร
7 พิกเซล1.852083 มิลลิเมตร
8 พิกเซล2.116667 มิลลิเมตร
9 พิกเซล2.38125 มิลลิเมตร
10 พิกเซล2.645833 มิลลิเมตร
20 พิกเซล5.291667 มิลลิเมตร
30 พิกเซล7.9375 มิลลิเมตร
40 พิกเซล10.583333 มิลลิเมตร
50 พิกเซล13.229167 มิลลิเมตร
100 พิกเซล26.458333 มิลลิเมตร
500 พิกเซล132.291667 มิลลิเมตร
1000 พิกเซล264.583333 มิลลิเมตร
5000 พิกเซล1,322.916667 มิลลิเมตร
10000 พิกเซล2,645.833333 มิลลิเมตร

การแปลงพิกเซลในหน่วยอื่นๆ

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้วดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตรดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตรดูการแปลง

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้