แปลง พิกเซล เป็น เซนติเมตร

เพื่อแปลงจากพิกเซล (px) ไปยังเซนติเมตร (cm) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 พิกเซล เท่ากับกี่ เซนติเมตร

1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตร
1 px = 0.026458 cm

ตารางการแปลง พิกเซล เป็น เซนติเมตร

พิกเซล (px)เซนติเมตร (cm)
0.01 พิกเซล0.000265 เซนติเมตร
0.1 พิกเซล0.002646 เซนติเมตร
0.5 พิกเซล0.013229 เซนติเมตร
1 พิกเซล0.026458 เซนติเมตร
2 พิกเซล0.052917 เซนติเมตร
3 พิกเซล0.079375 เซนติเมตร
4 พิกเซล0.105833 เซนติเมตร
5 พิกเซล0.132292 เซนติเมตร
10 พิกเซล0.264583 เซนติเมตร
20 พิกเซล0.529167 เซนติเมตร
50 พิกเซล1.322917 เซนติเมตร
100 พิกเซล2.645833 เซนติเมตร
500 พิกเซล13.229167 เซนติเมตร
1000 พิกเซล26.458333 เซนติเมตร
5000 พิกเซล132.291667 เซนติเมตร
10000 พิกเซล264.583333 เซนติเมตร

การแปลงพิกเซลในหน่วยอื่นๆ

1 พิกเซล = 0.010417 นิ้วดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.026458 เซนติเมตรดูการแปลง
1 พิกเซล = 0.264583 มิลลิเมตรดูการแปลง

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) ที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับใช้ในการแปลงค่าได้