แปลง เซนติเมตร เป็น พิกเซล

เพื่อแปลงจากเซนติเมตร (cm) ไปยังพิกเซล (px) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 เซนติเมตร เท่ากับกี่ พิกเซล (ที่ 96 ppi)

1 เซนติเมตร = 37.795276 พิกเซล
1 cm = 37.795276 px

ตารางการแปลง เซนติเมตร เป็น พิกเซล

เซนติเมตร (cm)พิกเซล (px)
0.01 เซนติเมตร0.377953 พิกเซล
0.1 เซนติเมตร3.779528 พิกเซล
0.5 เซนติเมตร18.897638 พิกเซล
1 เซนติเมตร37.795276 พิกเซล
2 เซนติเมตร75.590551 พิกเซล
3 เซนติเมตร113.385827 พิกเซล
4 เซนติเมตร151.181102 พิกเซล
5 เซนติเมตร188.976378 พิกเซล
6 เซนติเมตร226.771654 พิกเซล
7 เซนติเมตร264.566929 พิกเซล
8 เซนติเมตร302.362205 พิกเซล
9 เซนติเมตร340.15748 พิกเซล
10 เซนติเมตร377.952756 พิกเซล
20 เซนติเมตร755.905512 พิกเซล
30 เซนติเมตร1,133.858268 พิกเซล
40 เซนติเมตร1,511.811024 พิกเซล
50 เซนติเมตร1,889.76378 พิกเซล
100 เซนติเมตร3,779.527559 พิกเซล
500 เซนติเมตร18,897.637795 พิกเซล
1000 เซนติเมตร37,795.275591 พิกเซล
5000 เซนติเมตร188,976.377953 พิกเซล
10000 เซนติเมตร377,952.755906 พิกเซล

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้