แปลง นิ้ว เป็น พิกเซล

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) ไปยังพิกเซล (px) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 นิ้ว เท่ากับกี่ พิกเซล

1 นิ้ว = 96 พิกเซล
1 in = 96 px

ตารางการแปลง นิ้ว เป็น พิกเซล

นิ้ว (in)พิกเซล (px)
0.01 นิ้ว0.96 พิกเซล
0.1 นิ้ว9.6 พิกเซล
0.5 นิ้ว48 พิกเซล
1 นิ้ว96 พิกเซล
2 นิ้ว192 พิกเซล
3 นิ้ว288 พิกเซล
4 นิ้ว384 พิกเซล
5 นิ้ว480 พิกเซล
10 นิ้ว960 พิกเซล
20 นิ้ว1,920 พิกเซล
50 นิ้ว4,800 พิกเซล
100 นิ้ว9,600 พิกเซล
500 นิ้ว48,000 พิกเซล
1000 นิ้ว96,000 พิกเซล
5000 นิ้ว480,000 พิกเซล
10000 นิ้ว960,000 พิกเซล

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) ที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับใช้ในการแปลงค่าได้