แปลง นิ้ว เป็น พิกเซล

เพื่อแปลงจากนิ้ว (in) ไปยังพิกเซล (px) โปรดป้อนข้อมูลด้านล่างจากนั้นกดปุ่มแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

1 นิ้ว เท่ากับกี่ พิกเซล (ที่ 96 ppi)

1 นิ้ว = 96 พิกเซล
1 in = 96 px

ตารางการแปลง นิ้ว เป็น พิกเซล

นิ้ว (in)พิกเซล (px)
0.01 นิ้ว0.96 พิกเซล
0.1 นิ้ว9.6 พิกเซล
0.5 นิ้ว48 พิกเซล
1 นิ้ว96 พิกเซล
2 นิ้ว192 พิกเซล
3 นิ้ว288 พิกเซล
4 นิ้ว384 พิกเซล
5 นิ้ว480 พิกเซล
6 นิ้ว576 พิกเซล
7 นิ้ว672 พิกเซล
8 นิ้ว768 พิกเซล
9 นิ้ว864 พิกเซล
10 นิ้ว960 พิกเซล
20 นิ้ว1,920 พิกเซล
30 นิ้ว2,880 พิกเซล
40 นิ้ว3,840 พิกเซล
50 นิ้ว4,800 พิกเซล
100 นิ้ว9,600 พิกเซล
500 นิ้ว48,000 พิกเซล
1000 นิ้ว96,000 พิกเซล
5000 นิ้ว480,000 พิกเซล
10000 นิ้ว960,000 พิกเซล

ตัวแปลงทั้งหมด

ความหนาแน่นของพิกเซล

ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel density) คือค่าที่ใช้วัดจำนวนของพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel per inch หรือ ppi) บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งความหนาแน่นของพิกเซลสูงเท่าไร ภาพบนหน้าจอก็ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ตัวแปลงนี้ใช้ความหนาแน่นของพิกเซลที่ 96 ppi เป็นค่าเริ่มต้นในการแปลง หากคุณทราบค่า ppi ที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถ เปลี่ยนค่า ppi สำหรับการแปลงได้