คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรและวิธีคำนวณคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออนไลน์ ป้อนค่านำเข้าที่จำเป็นของรูปสี่เหลี่ยมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

20 ตารางหน่วย

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่ = ความกว้าง × ความยาว

จากนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้

พื้นที่ = ความกว้าง × ความยาว
พื้นที่ = 5 × 4
พื้นที่ = 20

ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ากับ 20 ตารางหน่วย

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม