คำนวณพื้นที่วงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม คำนวณพื้นที่ของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ ป้อนรัศมีของวงกลมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

วงกลมรัศมี 5 หน่วย มีพื้นที่เท่ากับเท่าไร

78.539816339745 ตารางหน่วย

สูตรคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่วงกลม

A = πr2

A = พื้นที่วงกลม
r = รัศมี
π = ค่าพาย (~3.14159)

เพื่อคำนวณหาพื้นที่วงกลมแทนค่ารัศมีลงในสูตรจะได้

A = πr2
A = π(5)2
A = 78.539816339745

ดังนั้น พื้นที่วงกลมมีค่าเท่ากับ 78.539816339745 ตารางหน่วย