คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว สูตรและวิธีคำนวณคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวออนไลน์ ป้อนค่านำเข้าที่จำเป็นของรูปสี่เหลี่ยมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

12 ตารางหน่วย

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

พื้นที่ = 1/2 × เส้นทแยงมุมแนวตั้ง × เส้นทแยงมุมแนวนอน

จากนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวจะได้

พื้นที่ = 1/2 × เส้นทแยงมุมแนวตั้ง × เส้นทแยงมุมแนวนอน
พื้นที่ = 1/2 × 6 × 4
พื้นที่ = 12

ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีค่าเท่ากับ 12 ตารางหน่วย

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม