คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สูตรและวิธีคำนวณคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนออนไลน์ ป้อนค่านำเข้าที่จำเป็นของรูปสี่เหลี่ยมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

12 ตารางหน่วย

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

พื้นที่ = 1/2 × เส้นทแยงมุมแนวตั้ง × เส้นทแยงมุมแนวนอน

จากนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะได้

พื้นที่ = 1/2 × เส้นทแยงมุมแนวตั้ง × เส้นทแยงมุมแนวนอน
พื้นที่ = 1/2 × 4 × 6
พื้นที่ = 12

ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีค่าเท่ากับ 12 ตารางหน่วย

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม