คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรและวิธีคำนวณคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูออนไลน์ ป้อนค่านำเข้าที่จำเป็นของรูปสี่เหลี่ยมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ผลลัพธ์

นี่เป็นผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

22 ตารางหน่วย

วิธีการคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่ = 1/2 × ความสูง × (ความยาวเส้นคู่ขนาน a + ความยาวเส้นคู่ขนาน b)

จากนั้นแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูจะได้

พื้นที่ = 1/2 × ความสูง × (ความยาวเส้นคู่ขนาน a + ความยาวเส้นคู่ขนาน b)
พื้นที่ = 1/2 × 4 × (5 + 6)
พื้นที่ = 22

ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูมีค่าเท่ากับ 22 ตารางหน่วย

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม