คำนวณปริมาตรทรงกลม

โปรแกรมคำนวณปริมาตรทรงกลม คำนวณปริมาตรของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ ป้อนรัศมีของทรงกลมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

ทรงกลมรัศมี 5 หน่วยมีปริมาตรเท่ากับเท่าไร

523.5987755983

สูตรคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาปริมาตรทรงกลม

V = 4/3πr3

V = ปริมาตรทรงกลม
r = รัศมี
π = ค่าพาย (~3.14159)

เพื่อคำนวณหาปริมาตรทรงกลมแทนค่ารัศมีลงในสูตรจะได้

V = 4/3πr3
V = 4/3π(5)3
V = 523.5987755983

ดังนั้นปริมาตรทรงกลมมีค่าเท่ากับ 523.5987755983