คำนวณเส้นรอบวงวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นรอบวงวงกลม คำนวณเส้นรอบวงของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ ป้อนรัศมีของวงกลมและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

วงกลมรัศมี 5 หน่วย มีเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไร

31.415926535898 หน่วย

สูตรคำนวณ

นี่เป็นสูตรและวิธีคำนวณหาเส้นรอบวงวงกลม

C = 2πr

C = เส้นรอบวงวงกลม
r = รัศมี
π = ค่าพาย (~3.14159)

เพื่อคำนวณหาเส้นรอบวงวงกลมแทนค่ารัศมีลงในสูตรจะได้

C = 2πr
C = 2π(5)
C = 31.415926535898

ดังนั้น เส้นรอบวงวงกลมมีค่าเท่ากับ 31.415926535898 หน่วย