แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เพื่อแปลงไปยัง ถ้วยอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับกี่ ถ้วยอิมพีเรียล

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับ 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

c (imp) = c (US) × 0.844682

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย (c (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรc (imp) = c (US) × 0.844682
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรc (imp) = 1 × 0.844682
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์c (imp) = 0.844682

ดังนั้น 1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย มีค่าเท่ากับ 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายถ้วยอิมพีเรียล
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.689364 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.22341 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8.446819 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16.893638 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย42.234096 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย84.468191 ถ้วยอิมพีเรียล
500 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย422.340957 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย844.681913 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4,223.409567 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8,446.819135 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย42,234.095673 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

ถ้วยอิมพีเรียลถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1 ถ้วยอิมพีเรียล1.183878 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
2 ถ้วยอิมพีเรียล2.367755 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5 ถ้วยอิมพีเรียล5.919388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10 ถ้วยอิมพีเรียล11.838776 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
20 ถ้วยอิมพีเรียล23.677552 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50 ถ้วยอิมพีเรียล59.19388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
100 ถ้วยอิมพีเรียล118.38776 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
500 ถ้วยอิมพีเรียล591.938802 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1000 ถ้วยอิมพีเรียล1,183.877604 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5000 ถ้วยอิมพีเรียล5,919.388021 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10000 ถ้วยอิมพีเรียล11,838.776042 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50000 ถ้วยอิมพีเรียล59,193.880208 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

ตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น ถ้วยอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายถ้วยอิมพีเรียล
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.689364 ถ้วยอิมพีเรียล
3 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.534046 ถ้วยอิมพีเรียล
4 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.378728 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.22341 ถ้วยอิมพีเรียล
6 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.068091 ถ้วยอิมพีเรียล
7 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.912773 ถ้วยอิมพีเรียล
8 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.757455 ถ้วยอิมพีเรียล
9 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย7.602137 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย8.446819 ถ้วยอิมพีเรียล
11 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย9.291501 ถ้วยอิมพีเรียล
12 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10.136183 ถ้วยอิมพีเรียล
13 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย10.980865 ถ้วยอิมพีเรียล
14 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย11.825547 ถ้วยอิมพีเรียล
15 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย12.670229 ถ้วยอิมพีเรียล
16 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย13.514911 ถ้วยอิมพีเรียล
17 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย14.359593 ถ้วยอิมพีเรียล
18 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย15.204274 ถ้วยอิมพีเรียล
19 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16.048956 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย16.893638 ถ้วยอิมพีเรียล
21 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย17.73832 ถ้วยอิมพีเรียล
22 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย18.583002 ถ้วยอิมพีเรียล
23 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย19.427684 ถ้วยอิมพีเรียล
24 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย20.272366 ถ้วยอิมพีเรียล
25 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21.117048 ถ้วยอิมพีเรียล
26 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย21.96173 ถ้วยอิมพีเรียล
27 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย22.806412 ถ้วยอิมพีเรียล
28 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย23.651094 ถ้วยอิมพีเรียล
29 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย24.495775 ถ้วยอิมพีเรียล
30 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย25.340457 ถ้วยอิมพีเรียล
31 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย26.185139 ถ้วยอิมพีเรียล
32 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย27.029821 ถ้วยอิมพีเรียล
33 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย27.874503 ถ้วยอิมพีเรียล
34 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย28.719185 ถ้วยอิมพีเรียล
35 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย29.563867 ถ้วยอิมพีเรียล
36 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย30.408549 ถ้วยอิมพีเรียล
37 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย31.253231 ถ้วยอิมพีเรียล
38 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย32.097913 ถ้วยอิมพีเรียล
39 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย32.942595 ถ้วยอิมพีเรียล
40 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย33.787277 ถ้วยอิมพีเรียล
41 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย34.631958 ถ้วยอิมพีเรียล
42 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย35.47664 ถ้วยอิมพีเรียล
43 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย36.321322 ถ้วยอิมพีเรียล
44 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย37.166004 ถ้วยอิมพีเรียล
45 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย38.010686 ถ้วยอิมพีเรียล
46 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย38.855368 ถ้วยอิมพีเรียล
47 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย39.70005 ถ้วยอิมพีเรียล
48 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย40.544732 ถ้วยอิมพีเรียล
49 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย41.389414 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย42.234096 ถ้วยอิมพีเรียล
51 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย43.078778 ถ้วยอิมพีเรียล
52 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย43.92346 ถ้วยอิมพีเรียล
53 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย44.768141 ถ้วยอิมพีเรียล
54 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย45.612823 ถ้วยอิมพีเรียล
55 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย46.457505 ถ้วยอิมพีเรียล
56 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย47.302187 ถ้วยอิมพีเรียล
57 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย48.146869 ถ้วยอิมพีเรียล
58 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย48.991551 ถ้วยอิมพีเรียล
59 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย49.836233 ถ้วยอิมพีเรียล
60 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย50.680915 ถ้วยอิมพีเรียล
61 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย51.525597 ถ้วยอิมพีเรียล
62 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย52.370279 ถ้วยอิมพีเรียล
63 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย53.214961 ถ้วยอิมพีเรียล
64 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย54.059642 ถ้วยอิมพีเรียล
65 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย54.904324 ถ้วยอิมพีเรียล
66 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย55.749006 ถ้วยอิมพีเรียล
67 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย56.593688 ถ้วยอิมพีเรียล
68 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย57.43837 ถ้วยอิมพีเรียล
69 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย58.283052 ถ้วยอิมพีเรียล
70 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย59.127734 ถ้วยอิมพีเรียล
71 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย59.972416 ถ้วยอิมพีเรียล
72 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย60.817098 ถ้วยอิมพีเรียล
73 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย61.66178 ถ้วยอิมพีเรียล
74 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย62.506462 ถ้วยอิมพีเรียล
75 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย63.351144 ถ้วยอิมพีเรียล
76 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย64.195825 ถ้วยอิมพีเรียล
77 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย65.040507 ถ้วยอิมพีเรียล
78 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย65.885189 ถ้วยอิมพีเรียล
79 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย66.729871 ถ้วยอิมพีเรียล
80 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย67.574553 ถ้วยอิมพีเรียล
81 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย68.419235 ถ้วยอิมพีเรียล
82 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย69.263917 ถ้วยอิมพีเรียล
83 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย70.108599 ถ้วยอิมพีเรียล
84 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย70.953281 ถ้วยอิมพีเรียล
85 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย71.797963 ถ้วยอิมพีเรียล
86 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย72.642645 ถ้วยอิมพีเรียล
87 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย73.487326 ถ้วยอิมพีเรียล
88 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย74.332008 ถ้วยอิมพีเรียล
89 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย75.17669 ถ้วยอิมพีเรียล
90 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย76.021372 ถ้วยอิมพีเรียล
91 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย76.866054 ถ้วยอิมพีเรียล
92 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย77.710736 ถ้วยอิมพีเรียล
93 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย78.555418 ถ้วยอิมพีเรียล
94 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย79.4001 ถ้วยอิมพีเรียล
95 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย80.244782 ถ้วยอิมพีเรียล
96 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย81.089464 ถ้วยอิมพีเรียล
97 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย81.934146 ถ้วยอิมพีเรียล
98 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย82.778828 ถ้วยอิมพีเรียล
99 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย83.623509 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย84.468191 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.253605 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.50721 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 16 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 48 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00024 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.21117 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.422341 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8.446819 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 13.514911 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 40.544732 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.008476 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 14.645699 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 30.72 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 7.68 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 1.92 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.012 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.0096 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00012 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม