แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เพื่อแปลงไปยัง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับกี่ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เท่ากับ 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

gal (US) = c (US) × 0.063401

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย (c (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรgal (US) = c (US) × 0.063401
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรgal (US) = 1 × 0.063401
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์gal (US) = 0.063401

ดังนั้น 1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย มีค่าเท่ากับ 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.126803 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.317006 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.634013 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.268026 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.170065 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.340129 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย31.700646 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย63.401293 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย317.006463 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย634.012926 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3,170.064628 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา15.772549 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา31.545098 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา78.862746 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา157.725491 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา315.450982 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา788.627455 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,577.25491 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,886.27455 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา15,772.5491 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา78,862.7455 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา157,725.491 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา788,627.455 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย

ตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.126803 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.190204 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.253605 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.317006 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.380408 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.443809 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.50721 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.570612 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.634013 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.697414 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.760816 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.824217 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.887618 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย0.951019 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.014421 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.077822 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.141223 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.204625 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.268026 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.331427 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.394828 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.45823 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.521631 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.585032 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.648434 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.711835 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.775236 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.838637 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.902039 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย1.96544 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.028841 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.092243 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.155644 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.219045 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.282447 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.345848 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.409249 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.47265 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.536052 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.599453 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.662854 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.726256 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.789657 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.853058 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.916459 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย2.979861 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.043262 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.106663 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.170065 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.233466 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.296867 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.360269 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.42367 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.487071 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.550472 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.613874 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.677275 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.740676 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.804078 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.867479 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.93088 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย3.994281 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.057683 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.121084 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.184485 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.247887 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.311288 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.374689 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.43809 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.501492 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.564893 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.628294 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.691696 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.755097 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.818498 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.8819 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย4.945301 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.008702 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.072103 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.135505 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.198906 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.262307 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.325709 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.38911 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.452511 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.515912 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.579314 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.642715 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.706116 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.769518 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.832919 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.89632 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย5.959722 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.023123 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.086524 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.149925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.213327 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.276728 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย6.340129 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.253605 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.50721 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 16 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 48 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00024 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 240 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.21117 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.422341 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.844682 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 8.446819 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 13.514911 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 40.544732 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.008476 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 14.645699 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 30.72 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 7.68 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 1.92 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.24 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.012 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.0096 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมาย = 0.00012 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม