แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น มิลลิลิตร

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อแปลงไปยัง มิลลิลิตร

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับกี่ มิลลิลิตร

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 มิลลิลิตร

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 มิลลิลิตร

สูตรการแปลง

mL = cm3 × 1

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก มิลลิลิตร (mL) เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรmL = cm3 × 1
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรmL = 1 × 1
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์mL = 1

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิลิตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น มิลลิลิตร

ลูกบาศก์เซนติเมตรมิลลิลิตร
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร1 มิลลิลิตร
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร2 มิลลิลิตร
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร5 มิลลิลิตร
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร10 มิลลิลิตร
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร20 มิลลิลิตร
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร50 มิลลิลิตร
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร100 มิลลิลิตร
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร500 มิลลิลิตร
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1,000 มิลลิลิตร
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร5,000 มิลลิลิตร
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร10,000 มิลลิลิตร
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร50,000 มิลลิลิตร

แปลง มิลลิลิตร เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

มิลลิลิตรลูกบาศก์เซนติเมตร
1 มิลลิลิตร1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 มิลลิลิตร2 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 มิลลิลิตร5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 มิลลิลิตร10 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 มิลลิลิตร20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 มิลลิลิตร50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 มิลลิลิตร100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 มิลลิลิตร500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 มิลลิลิตร1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 มิลลิลิตร5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 มิลลิลิตร10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 มิลลิลิตร50,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตารางการแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น มิลลิลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น มิลลิลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์เซนติเมตรมิลลิลิตร
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร1 มิลลิลิตร
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร2 มิลลิลิตร
3 ลูกบาศก์เซนติเมตร3 มิลลิลิตร
4 ลูกบาศก์เซนติเมตร4 มิลลิลิตร
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร5 มิลลิลิตร
6 ลูกบาศก์เซนติเมตร6 มิลลิลิตร
7 ลูกบาศก์เซนติเมตร7 มิลลิลิตร
8 ลูกบาศก์เซนติเมตร8 มิลลิลิตร
9 ลูกบาศก์เซนติเมตร9 มิลลิลิตร
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร10 มิลลิลิตร
11 ลูกบาศก์เซนติเมตร11 มิลลิลิตร
12 ลูกบาศก์เซนติเมตร12 มิลลิลิตร
13 ลูกบาศก์เซนติเมตร13 มิลลิลิตร
14 ลูกบาศก์เซนติเมตร14 มิลลิลิตร
15 ลูกบาศก์เซนติเมตร15 มิลลิลิตร
16 ลูกบาศก์เซนติเมตร16 มิลลิลิตร
17 ลูกบาศก์เซนติเมตร17 มิลลิลิตร
18 ลูกบาศก์เซนติเมตร18 มิลลิลิตร
19 ลูกบาศก์เซนติเมตร19 มิลลิลิตร
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร20 มิลลิลิตร
21 ลูกบาศก์เซนติเมตร21 มิลลิลิตร
22 ลูกบาศก์เซนติเมตร22 มิลลิลิตร
23 ลูกบาศก์เซนติเมตร23 มิลลิลิตร
24 ลูกบาศก์เซนติเมตร24 มิลลิลิตร
25 ลูกบาศก์เซนติเมตร25 มิลลิลิตร
26 ลูกบาศก์เซนติเมตร26 มิลลิลิตร
27 ลูกบาศก์เซนติเมตร27 มิลลิลิตร
28 ลูกบาศก์เซนติเมตร28 มิลลิลิตร
29 ลูกบาศก์เซนติเมตร29 มิลลิลิตร
30 ลูกบาศก์เซนติเมตร30 มิลลิลิตร
31 ลูกบาศก์เซนติเมตร31 มิลลิลิตร
32 ลูกบาศก์เซนติเมตร32 มิลลิลิตร
33 ลูกบาศก์เซนติเมตร33 มิลลิลิตร
34 ลูกบาศก์เซนติเมตร34 มิลลิลิตร
35 ลูกบาศก์เซนติเมตร35 มิลลิลิตร
36 ลูกบาศก์เซนติเมตร36 มิลลิลิตร
37 ลูกบาศก์เซนติเมตร37 มิลลิลิตร
38 ลูกบาศก์เซนติเมตร38 มิลลิลิตร
39 ลูกบาศก์เซนติเมตร39 มิลลิลิตร
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร40 มิลลิลิตร
41 ลูกบาศก์เซนติเมตร41 มิลลิลิตร
42 ลูกบาศก์เซนติเมตร42 มิลลิลิตร
43 ลูกบาศก์เซนติเมตร43 มิลลิลิตร
44 ลูกบาศก์เซนติเมตร44 มิลลิลิตร
45 ลูกบาศก์เซนติเมตร45 มิลลิลิตร
46 ลูกบาศก์เซนติเมตร46 มิลลิลิตร
47 ลูกบาศก์เซนติเมตร47 มิลลิลิตร
48 ลูกบาศก์เซนติเมตร48 มิลลิลิตร
49 ลูกบาศก์เซนติเมตร49 มิลลิลิตร
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร50 มิลลิลิตร
51 ลูกบาศก์เซนติเมตร51 มิลลิลิตร
52 ลูกบาศก์เซนติเมตร52 มิลลิลิตร
53 ลูกบาศก์เซนติเมตร53 มิลลิลิตร
54 ลูกบาศก์เซนติเมตร54 มิลลิลิตร
55 ลูกบาศก์เซนติเมตร55 มิลลิลิตร
56 ลูกบาศก์เซนติเมตร56 มิลลิลิตร
57 ลูกบาศก์เซนติเมตร57 มิลลิลิตร
58 ลูกบาศก์เซนติเมตร58 มิลลิลิตร
59 ลูกบาศก์เซนติเมตร59 มิลลิลิตร
60 ลูกบาศก์เซนติเมตร60 มิลลิลิตร
61 ลูกบาศก์เซนติเมตร61 มิลลิลิตร
62 ลูกบาศก์เซนติเมตร62 มิลลิลิตร
63 ลูกบาศก์เซนติเมตร63 มิลลิลิตร
64 ลูกบาศก์เซนติเมตร64 มิลลิลิตร
65 ลูกบาศก์เซนติเมตร65 มิลลิลิตร
66 ลูกบาศก์เซนติเมตร66 มิลลิลิตร
67 ลูกบาศก์เซนติเมตร67 มิลลิลิตร
68 ลูกบาศก์เซนติเมตร68 มิลลิลิตร
69 ลูกบาศก์เซนติเมตร69 มิลลิลิตร
70 ลูกบาศก์เซนติเมตร70 มิลลิลิตร
71 ลูกบาศก์เซนติเมตร71 มิลลิลิตร
72 ลูกบาศก์เซนติเมตร72 มิลลิลิตร
73 ลูกบาศก์เซนติเมตร73 มิลลิลิตร
74 ลูกบาศก์เซนติเมตร74 มิลลิลิตร
75 ลูกบาศก์เซนติเมตร75 มิลลิลิตร
76 ลูกบาศก์เซนติเมตร76 มิลลิลิตร
77 ลูกบาศก์เซนติเมตร77 มิลลิลิตร
78 ลูกบาศก์เซนติเมตร78 มิลลิลิตร
79 ลูกบาศก์เซนติเมตร79 มิลลิลิตร
80 ลูกบาศก์เซนติเมตร80 มิลลิลิตร
81 ลูกบาศก์เซนติเมตร81 มิลลิลิตร
82 ลูกบาศก์เซนติเมตร82 มิลลิลิตร
83 ลูกบาศก์เซนติเมตร83 มิลลิลิตร
84 ลูกบาศก์เซนติเมตร84 มิลลิลิตร
85 ลูกบาศก์เซนติเมตร85 มิลลิลิตร
86 ลูกบาศก์เซนติเมตร86 มิลลิลิตร
87 ลูกบาศก์เซนติเมตร87 มิลลิลิตร
88 ลูกบาศก์เซนติเมตร88 มิลลิลิตร
89 ลูกบาศก์เซนติเมตร89 มิลลิลิตร
90 ลูกบาศก์เซนติเมตร90 มิลลิลิตร
91 ลูกบาศก์เซนติเมตร91 มิลลิลิตร
92 ลูกบาศก์เซนติเมตร92 มิลลิลิตร
93 ลูกบาศก์เซนติเมตร93 มิลลิลิตร
94 ลูกบาศก์เซนติเมตร94 มิลลิลิตร
95 ลูกบาศก์เซนติเมตร95 มิลลิลิตร
96 ลูกบาศก์เซนติเมตร96 มิลลิลิตร
97 ลูกบาศก์เซนติเมตร97 มิลลิลิตร
98 ลูกบาศก์เซนติเมตร98 มิลลิลิตร
99 ลูกบาศก์เซนติเมตร99 มิลลิลิตร
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร100 มิลลิลิตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000264 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001057 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.002113 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.004167 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.033333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.066667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001 ลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 มิลลิลิตรในหน้านี้
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00088 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00176 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00352 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.035195 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.056312 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.168936 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 3.531467 × 10-5 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.061024 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.032 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.008 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5 × 10-5 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 4 × 10-5 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5 × 10-7 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม