แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เซนติเมตร

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับ 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm3 = qt (imp) × 1,136.5225

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรcm3 = qt (imp) × 1,136.5225
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรcm3 = 1 × 1,136.5225
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์cm3 = 1,136.5225

ดังนั้น 1 ควอร์ตอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ควอร์ตอิมพีเรียลลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ควอร์ตอิมพีเรียล1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ควอร์ตอิมพีเรียล2,273.045 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ควอร์ตอิมพีเรียล5,682.6125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ควอร์ตอิมพีเรียล11,365.225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ควอร์ตอิมพีเรียล22,730.45 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ควอร์ตอิมพีเรียล56,826.125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ควอร์ตอิมพีเรียล113,652.25 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 ควอร์ตอิมพีเรียล568,261.25 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล1,136,522.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล5,682,612.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล11,365,225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล56,826,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ลูกบาศก์เซนติเมตรควอร์ตอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.00088 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.00176 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.004399 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.008799 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.017598 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.043994 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.087988 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.439938 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร4.399385 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร8.79877 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร43.99385 ควอร์ตอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตอิมพีเรียลลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ควอร์ตอิมพีเรียล1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ควอร์ตอิมพีเรียล2,273.045 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3 ควอร์ตอิมพีเรียล3,409.5675 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4 ควอร์ตอิมพีเรียล4,546.09 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ควอร์ตอิมพีเรียล5,682.6125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6 ควอร์ตอิมพีเรียล6,819.135 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7 ควอร์ตอิมพีเรียล7,955.6575 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8 ควอร์ตอิมพีเรียล9,092.18 ลูกบาศก์เซนติเมตร
9 ควอร์ตอิมพีเรียล10,228.7025 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ควอร์ตอิมพีเรียล11,365.225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
11 ควอร์ตอิมพีเรียล12,501.7475 ลูกบาศก์เซนติเมตร
12 ควอร์ตอิมพีเรียล13,638.27 ลูกบาศก์เซนติเมตร
13 ควอร์ตอิมพีเรียล14,774.7925 ลูกบาศก์เซนติเมตร
14 ควอร์ตอิมพีเรียล15,911.315 ลูกบาศก์เซนติเมตร
15 ควอร์ตอิมพีเรียล17,047.8375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
16 ควอร์ตอิมพีเรียล18,184.36 ลูกบาศก์เซนติเมตร
17 ควอร์ตอิมพีเรียล19,320.8825 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18 ควอร์ตอิมพีเรียล20,457.405 ลูกบาศก์เซนติเมตร
19 ควอร์ตอิมพีเรียล21,593.9275 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ควอร์ตอิมพีเรียล22,730.45 ลูกบาศก์เซนติเมตร
21 ควอร์ตอิมพีเรียล23,866.9725 ลูกบาศก์เซนติเมตร
22 ควอร์ตอิมพีเรียล25,003.495 ลูกบาศก์เซนติเมตร
23 ควอร์ตอิมพีเรียล26,140.0175 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24 ควอร์ตอิมพีเรียล27,276.54 ลูกบาศก์เซนติเมตร
25 ควอร์ตอิมพีเรียล28,413.0625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
26 ควอร์ตอิมพีเรียล29,549.585 ลูกบาศก์เซนติเมตร
27 ควอร์ตอิมพีเรียล30,686.1075 ลูกบาศก์เซนติเมตร
28 ควอร์ตอิมพีเรียล31,822.63 ลูกบาศก์เซนติเมตร
29 ควอร์ตอิมพีเรียล32,959.1525 ลูกบาศก์เซนติเมตร
30 ควอร์ตอิมพีเรียล34,095.675 ลูกบาศก์เซนติเมตร
31 ควอร์ตอิมพีเรียล35,232.1975 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32 ควอร์ตอิมพีเรียล36,368.72 ลูกบาศก์เซนติเมตร
33 ควอร์ตอิมพีเรียล37,505.2425 ลูกบาศก์เซนติเมตร
34 ควอร์ตอิมพีเรียล38,641.765 ลูกบาศก์เซนติเมตร
35 ควอร์ตอิมพีเรียล39,778.2875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
36 ควอร์ตอิมพีเรียล40,914.81 ลูกบาศก์เซนติเมตร
37 ควอร์ตอิมพีเรียล42,051.3325 ลูกบาศก์เซนติเมตร
38 ควอร์ตอิมพีเรียล43,187.855 ลูกบาศก์เซนติเมตร
39 ควอร์ตอิมพีเรียล44,324.3775 ลูกบาศก์เซนติเมตร
40 ควอร์ตอิมพีเรียล45,460.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร
41 ควอร์ตอิมพีเรียล46,597.4225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
42 ควอร์ตอิมพีเรียล47,733.945 ลูกบาศก์เซนติเมตร
43 ควอร์ตอิมพีเรียล48,870.4675 ลูกบาศก์เซนติเมตร
44 ควอร์ตอิมพีเรียล50,006.99 ลูกบาศก์เซนติเมตร
45 ควอร์ตอิมพีเรียล51,143.5125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
46 ควอร์ตอิมพีเรียล52,280.035 ลูกบาศก์เซนติเมตร
47 ควอร์ตอิมพีเรียล53,416.5575 ลูกบาศก์เซนติเมตร
48 ควอร์ตอิมพีเรียล54,553.08 ลูกบาศก์เซนติเมตร
49 ควอร์ตอิมพีเรียล55,689.6025 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ควอร์ตอิมพีเรียล56,826.125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
51 ควอร์ตอิมพีเรียล57,962.6475 ลูกบาศก์เซนติเมตร
52 ควอร์ตอิมพีเรียล59,099.17 ลูกบาศก์เซนติเมตร
53 ควอร์ตอิมพีเรียล60,235.6925 ลูกบาศก์เซนติเมตร
54 ควอร์ตอิมพีเรียล61,372.215 ลูกบาศก์เซนติเมตร
55 ควอร์ตอิมพีเรียล62,508.7375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
56 ควอร์ตอิมพีเรียล63,645.26 ลูกบาศก์เซนติเมตร
57 ควอร์ตอิมพีเรียล64,781.7825 ลูกบาศก์เซนติเมตร
58 ควอร์ตอิมพีเรียล65,918.305 ลูกบาศก์เซนติเมตร
59 ควอร์ตอิมพีเรียล67,054.8275 ลูกบาศก์เซนติเมตร
60 ควอร์ตอิมพีเรียล68,191.35 ลูกบาศก์เซนติเมตร
61 ควอร์ตอิมพีเรียล69,327.8725 ลูกบาศก์เซนติเมตร
62 ควอร์ตอิมพีเรียล70,464.395 ลูกบาศก์เซนติเมตร
63 ควอร์ตอิมพีเรียล71,600.9175 ลูกบาศก์เซนติเมตร
64 ควอร์ตอิมพีเรียล72,737.44 ลูกบาศก์เซนติเมตร
65 ควอร์ตอิมพีเรียล73,873.9625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
66 ควอร์ตอิมพีเรียล75,010.485 ลูกบาศก์เซนติเมตร
67 ควอร์ตอิมพีเรียล76,147.0075 ลูกบาศก์เซนติเมตร
68 ควอร์ตอิมพีเรียล77,283.53 ลูกบาศก์เซนติเมตร
69 ควอร์ตอิมพีเรียล78,420.0525 ลูกบาศก์เซนติเมตร
70 ควอร์ตอิมพีเรียล79,556.575 ลูกบาศก์เซนติเมตร
71 ควอร์ตอิมพีเรียล80,693.0975 ลูกบาศก์เซนติเมตร
72 ควอร์ตอิมพีเรียล81,829.62 ลูกบาศก์เซนติเมตร
73 ควอร์ตอิมพีเรียล82,966.1425 ลูกบาศก์เซนติเมตร
74 ควอร์ตอิมพีเรียล84,102.665 ลูกบาศก์เซนติเมตร
75 ควอร์ตอิมพีเรียล85,239.1875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
76 ควอร์ตอิมพีเรียล86,375.71 ลูกบาศก์เซนติเมตร
77 ควอร์ตอิมพีเรียล87,512.2325 ลูกบาศก์เซนติเมตร
78 ควอร์ตอิมพีเรียล88,648.755 ลูกบาศก์เซนติเมตร
79 ควอร์ตอิมพีเรียล89,785.2775 ลูกบาศก์เซนติเมตร
80 ควอร์ตอิมพีเรียล90,921.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร
81 ควอร์ตอิมพีเรียล92,058.3225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
82 ควอร์ตอิมพีเรียล93,194.845 ลูกบาศก์เซนติเมตร
83 ควอร์ตอิมพีเรียล94,331.3675 ลูกบาศก์เซนติเมตร
84 ควอร์ตอิมพีเรียล95,467.89 ลูกบาศก์เซนติเมตร
85 ควอร์ตอิมพีเรียล96,604.4125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
86 ควอร์ตอิมพีเรียล97,740.935 ลูกบาศก์เซนติเมตร
87 ควอร์ตอิมพีเรียล98,877.4575 ลูกบาศก์เซนติเมตร
88 ควอร์ตอิมพีเรียล100,013.98 ลูกบาศก์เซนติเมตร
89 ควอร์ตอิมพีเรียล101,150.5025 ลูกบาศก์เซนติเมตร
90 ควอร์ตอิมพีเรียล102,287.025 ลูกบาศก์เซนติเมตร
91 ควอร์ตอิมพีเรียล103,423.5475 ลูกบาศก์เซนติเมตร
92 ควอร์ตอิมพีเรียล104,560.07 ลูกบาศก์เซนติเมตร
93 ควอร์ตอิมพีเรียล105,696.5925 ลูกบาศก์เซนติเมตร
94 ควอร์ตอิมพีเรียล106,833.115 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95 ควอร์ตอิมพีเรียล107,969.6375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
96 ควอร์ตอิมพีเรียล109,106.16 ลูกบาศก์เซนติเมตร
97 ควอร์ตอิมพีเรียล110,242.6825 ลูกบาศก์เซนติเมตร
98 ควอร์ตอิมพีเรียล111,379.205 ลูกบาศก์เซนติเมตร
99 ควอร์ตอิมพีเรียล112,515.7275 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ควอร์ตอิมพีเรียล113,652.25 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.300237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.20095 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2.4019 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4.73551 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 37.884083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหน้านี้
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 192 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.040136 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 69.354858 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 145.47488 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 36.36872 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.056826 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.045461 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม