แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับกี่ เกวียน

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียน

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับ 0.000568 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = qt (imp) × 0.000568

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = qt (imp) × 0.000568
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 0.000568
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 0.000568

ดังนั้น 1 ควอร์ตอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.000568 เกวียน

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น เกวียน

ควอร์ตอิมพีเรียลเกวียน
1 ควอร์ตอิมพีเรียล0.000568 เกวียน
2 ควอร์ตอิมพีเรียล0.001137 เกวียน
5 ควอร์ตอิมพีเรียล0.002841 เกวียน
10 ควอร์ตอิมพีเรียล0.005683 เกวียน
20 ควอร์ตอิมพีเรียล0.011365 เกวียน
50 ควอร์ตอิมพีเรียล0.028413 เกวียน
100 ควอร์ตอิมพีเรียล0.056826 เกวียน
500 ควอร์ตอิมพีเรียล0.284131 เกวียน
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล0.568261 เกวียน
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล2.841306 เกวียน
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล5.682613 เกวียน
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล28.413063 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

เกวียนควอร์ตอิมพีเรียล
1 เกวียน1,759.753986 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 เกวียน3,519.507973 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 เกวียน8,798.769932 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 เกวียน17,597.539864 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 เกวียน35,195.079728 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 เกวียน87,987.69932 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 เกวียน175,975.398639 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 เกวียน879,876.993196 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 เกวียน1,759,753.986393 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 เกวียน8,798,769.931964 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 เกวียน17,597,539.863927 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 เกวียน87,987,699.319635 ควอร์ตอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตอิมพีเรียลเกวียน
1 ควอร์ตอิมพีเรียล0.000568 เกวียน
2 ควอร์ตอิมพีเรียล0.001137 เกวียน
3 ควอร์ตอิมพีเรียล0.001705 เกวียน
4 ควอร์ตอิมพีเรียล0.002273 เกวียน
5 ควอร์ตอิมพีเรียล0.002841 เกวียน
6 ควอร์ตอิมพีเรียล0.00341 เกวียน
7 ควอร์ตอิมพีเรียล0.003978 เกวียน
8 ควอร์ตอิมพีเรียล0.004546 เกวียน
9 ควอร์ตอิมพีเรียล0.005114 เกวียน
10 ควอร์ตอิมพีเรียล0.005683 เกวียน
11 ควอร์ตอิมพีเรียล0.006251 เกวียน
12 ควอร์ตอิมพีเรียล0.006819 เกวียน
13 ควอร์ตอิมพีเรียล0.007387 เกวียน
14 ควอร์ตอิมพีเรียล0.007956 เกวียน
15 ควอร์ตอิมพีเรียล0.008524 เกวียน
16 ควอร์ตอิมพีเรียล0.009092 เกวียน
17 ควอร์ตอิมพีเรียล0.00966 เกวียน
18 ควอร์ตอิมพีเรียล0.010229 เกวียน
19 ควอร์ตอิมพีเรียล0.010797 เกวียน
20 ควอร์ตอิมพีเรียล0.011365 เกวียน
21 ควอร์ตอิมพีเรียล0.011933 เกวียน
22 ควอร์ตอิมพีเรียล0.012502 เกวียน
23 ควอร์ตอิมพีเรียล0.01307 เกวียน
24 ควอร์ตอิมพีเรียล0.013638 เกวียน
25 ควอร์ตอิมพีเรียล0.014207 เกวียน
26 ควอร์ตอิมพีเรียล0.014775 เกวียน
27 ควอร์ตอิมพีเรียล0.015343 เกวียน
28 ควอร์ตอิมพีเรียล0.015911 เกวียน
29 ควอร์ตอิมพีเรียล0.01648 เกวียน
30 ควอร์ตอิมพีเรียล0.017048 เกวียน
31 ควอร์ตอิมพีเรียล0.017616 เกวียน
32 ควอร์ตอิมพีเรียล0.018184 เกวียน
33 ควอร์ตอิมพีเรียล0.018753 เกวียน
34 ควอร์ตอิมพีเรียล0.019321 เกวียน
35 ควอร์ตอิมพีเรียล0.019889 เกวียน
36 ควอร์ตอิมพีเรียล0.020457 เกวียน
37 ควอร์ตอิมพีเรียล0.021026 เกวียน
38 ควอร์ตอิมพีเรียล0.021594 เกวียน
39 ควอร์ตอิมพีเรียล0.022162 เกวียน
40 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02273 เกวียน
41 ควอร์ตอิมพีเรียล0.023299 เกวียน
42 ควอร์ตอิมพีเรียล0.023867 เกวียน
43 ควอร์ตอิมพีเรียล0.024435 เกวียน
44 ควอร์ตอิมพีเรียล0.025003 เกวียน
45 ควอร์ตอิมพีเรียล0.025572 เกวียน
46 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02614 เกวียน
47 ควอร์ตอิมพีเรียล0.026708 เกวียน
48 ควอร์ตอิมพีเรียล0.027277 เกวียน
49 ควอร์ตอิมพีเรียล0.027845 เกวียน
50 ควอร์ตอิมพีเรียล0.028413 เกวียน
51 ควอร์ตอิมพีเรียล0.028981 เกวียน
52 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02955 เกวียน
53 ควอร์ตอิมพีเรียล0.030118 เกวียน
54 ควอร์ตอิมพีเรียล0.030686 เกวียน
55 ควอร์ตอิมพีเรียล0.031254 เกวียน
56 ควอร์ตอิมพีเรียล0.031823 เกวียน
57 ควอร์ตอิมพีเรียล0.032391 เกวียน
58 ควอร์ตอิมพีเรียล0.032959 เกวียน
59 ควอร์ตอิมพีเรียล0.033527 เกวียน
60 ควอร์ตอิมพีเรียล0.034096 เกวียน
61 ควอร์ตอิมพีเรียล0.034664 เกวียน
62 ควอร์ตอิมพีเรียล0.035232 เกวียน
63 ควอร์ตอิมพีเรียล0.0358 เกวียน
64 ควอร์ตอิมพีเรียล0.036369 เกวียน
65 ควอร์ตอิมพีเรียล0.036937 เกวียน
66 ควอร์ตอิมพีเรียล0.037505 เกวียน
67 ควอร์ตอิมพีเรียล0.038074 เกวียน
68 ควอร์ตอิมพีเรียล0.038642 เกวียน
69 ควอร์ตอิมพีเรียล0.03921 เกวียน
70 ควอร์ตอิมพีเรียล0.039778 เกวียน
71 ควอร์ตอิมพีเรียล0.040347 เกวียน
72 ควอร์ตอิมพีเรียล0.040915 เกวียน
73 ควอร์ตอิมพีเรียล0.041483 เกวียน
74 ควอร์ตอิมพีเรียล0.042051 เกวียน
75 ควอร์ตอิมพีเรียล0.04262 เกวียน
76 ควอร์ตอิมพีเรียล0.043188 เกวียน
77 ควอร์ตอิมพีเรียล0.043756 เกวียน
78 ควอร์ตอิมพีเรียล0.044324 เกวียน
79 ควอร์ตอิมพีเรียล0.044893 เกวียน
80 ควอร์ตอิมพีเรียล0.045461 เกวียน
81 ควอร์ตอิมพีเรียล0.046029 เกวียน
82 ควอร์ตอิมพีเรียล0.046597 เกวียน
83 ควอร์ตอิมพีเรียล0.047166 เกวียน
84 ควอร์ตอิมพีเรียล0.047734 เกวียน
85 ควอร์ตอิมพีเรียล0.048302 เกวียน
86 ควอร์ตอิมพีเรียล0.04887 เกวียน
87 ควอร์ตอิมพีเรียล0.049439 เกวียน
88 ควอร์ตอิมพีเรียล0.050007 เกวียน
89 ควอร์ตอิมพีเรียล0.050575 เกวียน
90 ควอร์ตอิมพีเรียล0.051144 เกวียน
91 ควอร์ตอิมพีเรียล0.051712 เกวียน
92 ควอร์ตอิมพีเรียล0.05228 เกวียน
93 ควอร์ตอิมพีเรียล0.052848 เกวียน
94 ควอร์ตอิมพีเรียล0.053417 เกวียน
95 ควอร์ตอิมพีเรียล0.053985 เกวียน
96 ควอร์ตอิมพีเรียล0.054553 เกวียน
97 ควอร์ตอิมพีเรียล0.055121 เกวียน
98 ควอร์ตอิมพีเรียล0.05569 เกวียน
99 ควอร์ตอิมพีเรียล0.056258 เกวียน
100 ควอร์ตอิมพีเรียล0.056826 เกวียน

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.300237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.20095 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2.4019 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4.73551 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 37.884083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 192 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.040136 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 69.354858 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 145.47488 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 36.36872 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.056826 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.045461 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม