แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับ 9.09218 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = qt (imp) × 9.09218

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = qt (imp) × 9.09218
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 9.09218
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 9.09218

ดังนั้น 1 ควอร์ตอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 9.09218 ฟายมือ

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

ควอร์ตอิมพีเรียลฟายมือ
1 ควอร์ตอิมพีเรียล9.09218 ฟายมือ
2 ควอร์ตอิมพีเรียล18.18436 ฟายมือ
5 ควอร์ตอิมพีเรียล45.4609 ฟายมือ
10 ควอร์ตอิมพีเรียล90.9218 ฟายมือ
20 ควอร์ตอิมพีเรียล181.8436 ฟายมือ
50 ควอร์ตอิมพีเรียล454.609 ฟายมือ
100 ควอร์ตอิมพีเรียล909.218 ฟายมือ
500 ควอร์ตอิมพีเรียล4,546.09 ฟายมือ
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล9,092.18 ฟายมือ
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล45,460.9 ฟายมือ
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล90,921.8 ฟายมือ
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล454,609 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ฟายมือควอร์ตอิมพีเรียล
1 ฟายมือ0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ฟายมือ0.219969 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ฟายมือ0.549923 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ฟายมือ1.099846 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ฟายมือ2.199692 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ฟายมือ5.499231 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ฟายมือ10.998462 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 ฟายมือ54.992312 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 ฟายมือ109.984624 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 ฟายมือ549.923121 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 ฟายมือ1,099.846241 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 ฟายมือ5,499.231207 ควอร์ตอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตอิมพีเรียลฟายมือ
1 ควอร์ตอิมพีเรียล9.09218 ฟายมือ
2 ควอร์ตอิมพีเรียล18.18436 ฟายมือ
3 ควอร์ตอิมพีเรียล27.27654 ฟายมือ
4 ควอร์ตอิมพีเรียล36.36872 ฟายมือ
5 ควอร์ตอิมพีเรียล45.4609 ฟายมือ
6 ควอร์ตอิมพีเรียล54.55308 ฟายมือ
7 ควอร์ตอิมพีเรียล63.64526 ฟายมือ
8 ควอร์ตอิมพีเรียล72.73744 ฟายมือ
9 ควอร์ตอิมพีเรียล81.82962 ฟายมือ
10 ควอร์ตอิมพีเรียล90.9218 ฟายมือ
11 ควอร์ตอิมพีเรียล100.01398 ฟายมือ
12 ควอร์ตอิมพีเรียล109.10616 ฟายมือ
13 ควอร์ตอิมพีเรียล118.19834 ฟายมือ
14 ควอร์ตอิมพีเรียล127.29052 ฟายมือ
15 ควอร์ตอิมพีเรียล136.3827 ฟายมือ
16 ควอร์ตอิมพีเรียล145.47488 ฟายมือ
17 ควอร์ตอิมพีเรียล154.56706 ฟายมือ
18 ควอร์ตอิมพีเรียล163.65924 ฟายมือ
19 ควอร์ตอิมพีเรียล172.75142 ฟายมือ
20 ควอร์ตอิมพีเรียล181.8436 ฟายมือ
21 ควอร์ตอิมพีเรียล190.93578 ฟายมือ
22 ควอร์ตอิมพีเรียล200.02796 ฟายมือ
23 ควอร์ตอิมพีเรียล209.12014 ฟายมือ
24 ควอร์ตอิมพีเรียล218.21232 ฟายมือ
25 ควอร์ตอิมพีเรียล227.3045 ฟายมือ
26 ควอร์ตอิมพีเรียล236.39668 ฟายมือ
27 ควอร์ตอิมพีเรียล245.48886 ฟายมือ
28 ควอร์ตอิมพีเรียล254.58104 ฟายมือ
29 ควอร์ตอิมพีเรียล263.67322 ฟายมือ
30 ควอร์ตอิมพีเรียล272.7654 ฟายมือ
31 ควอร์ตอิมพีเรียล281.85758 ฟายมือ
32 ควอร์ตอิมพีเรียล290.94976 ฟายมือ
33 ควอร์ตอิมพีเรียล300.04194 ฟายมือ
34 ควอร์ตอิมพีเรียล309.13412 ฟายมือ
35 ควอร์ตอิมพีเรียล318.2263 ฟายมือ
36 ควอร์ตอิมพีเรียล327.31848 ฟายมือ
37 ควอร์ตอิมพีเรียล336.41066 ฟายมือ
38 ควอร์ตอิมพีเรียล345.50284 ฟายมือ
39 ควอร์ตอิมพีเรียล354.59502 ฟายมือ
40 ควอร์ตอิมพีเรียล363.6872 ฟายมือ
41 ควอร์ตอิมพีเรียล372.77938 ฟายมือ
42 ควอร์ตอิมพีเรียล381.87156 ฟายมือ
43 ควอร์ตอิมพีเรียล390.96374 ฟายมือ
44 ควอร์ตอิมพีเรียล400.05592 ฟายมือ
45 ควอร์ตอิมพีเรียล409.1481 ฟายมือ
46 ควอร์ตอิมพีเรียล418.24028 ฟายมือ
47 ควอร์ตอิมพีเรียล427.33246 ฟายมือ
48 ควอร์ตอิมพีเรียล436.42464 ฟายมือ
49 ควอร์ตอิมพีเรียล445.51682 ฟายมือ
50 ควอร์ตอิมพีเรียล454.609 ฟายมือ
51 ควอร์ตอิมพีเรียล463.70118 ฟายมือ
52 ควอร์ตอิมพีเรียล472.79336 ฟายมือ
53 ควอร์ตอิมพีเรียล481.88554 ฟายมือ
54 ควอร์ตอิมพีเรียล490.97772 ฟายมือ
55 ควอร์ตอิมพีเรียล500.0699 ฟายมือ
56 ควอร์ตอิมพีเรียล509.16208 ฟายมือ
57 ควอร์ตอิมพีเรียล518.25426 ฟายมือ
58 ควอร์ตอิมพีเรียล527.34644 ฟายมือ
59 ควอร์ตอิมพีเรียล536.43862 ฟายมือ
60 ควอร์ตอิมพีเรียล545.5308 ฟายมือ
61 ควอร์ตอิมพีเรียล554.62298 ฟายมือ
62 ควอร์ตอิมพีเรียล563.71516 ฟายมือ
63 ควอร์ตอิมพีเรียล572.80734 ฟายมือ
64 ควอร์ตอิมพีเรียล581.89952 ฟายมือ
65 ควอร์ตอิมพีเรียล590.9917 ฟายมือ
66 ควอร์ตอิมพีเรียล600.08388 ฟายมือ
67 ควอร์ตอิมพีเรียล609.17606 ฟายมือ
68 ควอร์ตอิมพีเรียล618.26824 ฟายมือ
69 ควอร์ตอิมพีเรียล627.36042 ฟายมือ
70 ควอร์ตอิมพีเรียล636.4526 ฟายมือ
71 ควอร์ตอิมพีเรียล645.54478 ฟายมือ
72 ควอร์ตอิมพีเรียล654.63696 ฟายมือ
73 ควอร์ตอิมพีเรียล663.72914 ฟายมือ
74 ควอร์ตอิมพีเรียล672.82132 ฟายมือ
75 ควอร์ตอิมพีเรียล681.9135 ฟายมือ
76 ควอร์ตอิมพีเรียล691.00568 ฟายมือ
77 ควอร์ตอิมพีเรียล700.09786 ฟายมือ
78 ควอร์ตอิมพีเรียล709.19004 ฟายมือ
79 ควอร์ตอิมพีเรียล718.28222 ฟายมือ
80 ควอร์ตอิมพีเรียล727.3744 ฟายมือ
81 ควอร์ตอิมพีเรียล736.46658 ฟายมือ
82 ควอร์ตอิมพีเรียล745.55876 ฟายมือ
83 ควอร์ตอิมพีเรียล754.65094 ฟายมือ
84 ควอร์ตอิมพีเรียล763.74312 ฟายมือ
85 ควอร์ตอิมพีเรียล772.8353 ฟายมือ
86 ควอร์ตอิมพีเรียล781.92748 ฟายมือ
87 ควอร์ตอิมพีเรียล791.01966 ฟายมือ
88 ควอร์ตอิมพีเรียล800.11184 ฟายมือ
89 ควอร์ตอิมพีเรียล809.20402 ฟายมือ
90 ควอร์ตอิมพีเรียล818.2962 ฟายมือ
91 ควอร์ตอิมพีเรียล827.38838 ฟายมือ
92 ควอร์ตอิมพีเรียล836.48056 ฟายมือ
93 ควอร์ตอิมพีเรียล845.57274 ฟายมือ
94 ควอร์ตอิมพีเรียล854.66492 ฟายมือ
95 ควอร์ตอิมพีเรียล863.7571 ฟายมือ
96 ควอร์ตอิมพีเรียล872.84928 ฟายมือ
97 ควอร์ตอิมพีเรียล881.94146 ฟายมือ
98 ควอร์ตอิมพีเรียล891.03364 ฟายมือ
99 ควอร์ตอิมพีเรียล900.12582 ฟายมือ
100 ควอร์ตอิมพีเรียล909.218 ฟายมือ

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.300237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.20095 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2.4019 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4.73551 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 37.884083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 192 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.040136 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 69.354858 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 145.47488 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 36.36872 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือในหน้านี้
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.056826 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.045461 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม