แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ไพน์อิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ไพน์อิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ไพน์อิมพีเรียล

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียล

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับ 2 ไพน์อิมพีเรียล

สูตรการแปลง

pt (imp) = qt (imp) × 2

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ไพน์อิมพีเรียล (pt (imp)) เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรpt (imp) = qt (imp) × 2
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรpt (imp) = 1 × 2
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์pt (imp) = 2

ดังนั้น 1 ควอร์ตอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 2 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ไพน์อิมพีเรียล

ควอร์ตอิมพีเรียลไพน์อิมพีเรียล
1 ควอร์ตอิมพีเรียล2 ไพน์อิมพีเรียล
2 ควอร์ตอิมพีเรียล4 ไพน์อิมพีเรียล
5 ควอร์ตอิมพีเรียล10 ไพน์อิมพีเรียล
10 ควอร์ตอิมพีเรียล20 ไพน์อิมพีเรียล
20 ควอร์ตอิมพีเรียล40 ไพน์อิมพีเรียล
50 ควอร์ตอิมพีเรียล100 ไพน์อิมพีเรียล
100 ควอร์ตอิมพีเรียล200 ไพน์อิมพีเรียล
500 ควอร์ตอิมพีเรียล1,000 ไพน์อิมพีเรียล
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล2,000 ไพน์อิมพีเรียล
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล10,000 ไพน์อิมพีเรียล
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล20,000 ไพน์อิมพีเรียล
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล100,000 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ไพน์อิมพีเรียลควอร์ตอิมพีเรียล
1 ไพน์อิมพีเรียล0.5 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ไพน์อิมพีเรียล1 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ไพน์อิมพีเรียล2.5 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ไพน์อิมพีเรียล5 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ไพน์อิมพีเรียล10 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ไพน์อิมพีเรียล25 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ไพน์อิมพีเรียล50 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 ไพน์อิมพีเรียล250 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 ไพน์อิมพีเรียล500 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 ไพน์อิมพีเรียล2,500 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 ไพน์อิมพีเรียล5,000 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 ไพน์อิมพีเรียล25,000 ควอร์ตอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ไพน์อิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ไพน์อิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตอิมพีเรียลไพน์อิมพีเรียล
1 ควอร์ตอิมพีเรียล2 ไพน์อิมพีเรียล
2 ควอร์ตอิมพีเรียล4 ไพน์อิมพีเรียล
3 ควอร์ตอิมพีเรียล6 ไพน์อิมพีเรียล
4 ควอร์ตอิมพีเรียล8 ไพน์อิมพีเรียล
5 ควอร์ตอิมพีเรียล10 ไพน์อิมพีเรียล
6 ควอร์ตอิมพีเรียล12 ไพน์อิมพีเรียล
7 ควอร์ตอิมพีเรียล14 ไพน์อิมพีเรียล
8 ควอร์ตอิมพีเรียล16 ไพน์อิมพีเรียล
9 ควอร์ตอิมพีเรียล18 ไพน์อิมพีเรียล
10 ควอร์ตอิมพีเรียล20 ไพน์อิมพีเรียล
11 ควอร์ตอิมพีเรียล22 ไพน์อิมพีเรียล
12 ควอร์ตอิมพีเรียล24 ไพน์อิมพีเรียล
13 ควอร์ตอิมพีเรียล26 ไพน์อิมพีเรียล
14 ควอร์ตอิมพีเรียล28 ไพน์อิมพีเรียล
15 ควอร์ตอิมพีเรียล30 ไพน์อิมพีเรียล
16 ควอร์ตอิมพีเรียล32 ไพน์อิมพีเรียล
17 ควอร์ตอิมพีเรียล34 ไพน์อิมพีเรียล
18 ควอร์ตอิมพีเรียล36 ไพน์อิมพีเรียล
19 ควอร์ตอิมพีเรียล38 ไพน์อิมพีเรียล
20 ควอร์ตอิมพีเรียล40 ไพน์อิมพีเรียล
21 ควอร์ตอิมพีเรียล42 ไพน์อิมพีเรียล
22 ควอร์ตอิมพีเรียล44 ไพน์อิมพีเรียล
23 ควอร์ตอิมพีเรียล46 ไพน์อิมพีเรียล
24 ควอร์ตอิมพีเรียล48 ไพน์อิมพีเรียล
25 ควอร์ตอิมพีเรียล50 ไพน์อิมพีเรียล
26 ควอร์ตอิมพีเรียล52 ไพน์อิมพีเรียล
27 ควอร์ตอิมพีเรียล54 ไพน์อิมพีเรียล
28 ควอร์ตอิมพีเรียล56 ไพน์อิมพีเรียล
29 ควอร์ตอิมพีเรียล58 ไพน์อิมพีเรียล
30 ควอร์ตอิมพีเรียล60 ไพน์อิมพีเรียล
31 ควอร์ตอิมพีเรียล62 ไพน์อิมพีเรียล
32 ควอร์ตอิมพีเรียล64 ไพน์อิมพีเรียล
33 ควอร์ตอิมพีเรียล66 ไพน์อิมพีเรียล
34 ควอร์ตอิมพีเรียล68 ไพน์อิมพีเรียล
35 ควอร์ตอิมพีเรียล70 ไพน์อิมพีเรียล
36 ควอร์ตอิมพีเรียล72 ไพน์อิมพีเรียล
37 ควอร์ตอิมพีเรียล74 ไพน์อิมพีเรียล
38 ควอร์ตอิมพีเรียล76 ไพน์อิมพีเรียล
39 ควอร์ตอิมพีเรียล78 ไพน์อิมพีเรียล
40 ควอร์ตอิมพีเรียล80 ไพน์อิมพีเรียล
41 ควอร์ตอิมพีเรียล82 ไพน์อิมพีเรียล
42 ควอร์ตอิมพีเรียล84 ไพน์อิมพีเรียล
43 ควอร์ตอิมพีเรียล86 ไพน์อิมพีเรียล
44 ควอร์ตอิมพีเรียล88 ไพน์อิมพีเรียล
45 ควอร์ตอิมพีเรียล90 ไพน์อิมพีเรียล
46 ควอร์ตอิมพีเรียล92 ไพน์อิมพีเรียล
47 ควอร์ตอิมพีเรียล94 ไพน์อิมพีเรียล
48 ควอร์ตอิมพีเรียล96 ไพน์อิมพีเรียล
49 ควอร์ตอิมพีเรียล98 ไพน์อิมพีเรียล
50 ควอร์ตอิมพีเรียล100 ไพน์อิมพีเรียล
51 ควอร์ตอิมพีเรียล102 ไพน์อิมพีเรียล
52 ควอร์ตอิมพีเรียล104 ไพน์อิมพีเรียล
53 ควอร์ตอิมพีเรียล106 ไพน์อิมพีเรียล
54 ควอร์ตอิมพีเรียล108 ไพน์อิมพีเรียล
55 ควอร์ตอิมพีเรียล110 ไพน์อิมพีเรียล
56 ควอร์ตอิมพีเรียล112 ไพน์อิมพีเรียล
57 ควอร์ตอิมพีเรียล114 ไพน์อิมพีเรียล
58 ควอร์ตอิมพีเรียล116 ไพน์อิมพีเรียล
59 ควอร์ตอิมพีเรียล118 ไพน์อิมพีเรียล
60 ควอร์ตอิมพีเรียล120 ไพน์อิมพีเรียล
61 ควอร์ตอิมพีเรียล122 ไพน์อิมพีเรียล
62 ควอร์ตอิมพีเรียล124 ไพน์อิมพีเรียล
63 ควอร์ตอิมพีเรียล126 ไพน์อิมพีเรียล
64 ควอร์ตอิมพีเรียล128 ไพน์อิมพีเรียล
65 ควอร์ตอิมพีเรียล130 ไพน์อิมพีเรียล
66 ควอร์ตอิมพีเรียล132 ไพน์อิมพีเรียล
67 ควอร์ตอิมพีเรียล134 ไพน์อิมพีเรียล
68 ควอร์ตอิมพีเรียล136 ไพน์อิมพีเรียล
69 ควอร์ตอิมพีเรียล138 ไพน์อิมพีเรียล
70 ควอร์ตอิมพีเรียล140 ไพน์อิมพีเรียล
71 ควอร์ตอิมพีเรียล142 ไพน์อิมพีเรียล
72 ควอร์ตอิมพีเรียล144 ไพน์อิมพีเรียล
73 ควอร์ตอิมพีเรียล146 ไพน์อิมพีเรียล
74 ควอร์ตอิมพีเรียล148 ไพน์อิมพีเรียล
75 ควอร์ตอิมพีเรียล150 ไพน์อิมพีเรียล
76 ควอร์ตอิมพีเรียล152 ไพน์อิมพีเรียล
77 ควอร์ตอิมพีเรียล154 ไพน์อิมพีเรียล
78 ควอร์ตอิมพีเรียล156 ไพน์อิมพีเรียล
79 ควอร์ตอิมพีเรียล158 ไพน์อิมพีเรียล
80 ควอร์ตอิมพีเรียล160 ไพน์อิมพีเรียล
81 ควอร์ตอิมพีเรียล162 ไพน์อิมพีเรียล
82 ควอร์ตอิมพีเรียล164 ไพน์อิมพีเรียล
83 ควอร์ตอิมพีเรียล166 ไพน์อิมพีเรียล
84 ควอร์ตอิมพีเรียล168 ไพน์อิมพีเรียล
85 ควอร์ตอิมพีเรียล170 ไพน์อิมพีเรียล
86 ควอร์ตอิมพีเรียล172 ไพน์อิมพีเรียล
87 ควอร์ตอิมพีเรียล174 ไพน์อิมพีเรียล
88 ควอร์ตอิมพีเรียล176 ไพน์อิมพีเรียล
89 ควอร์ตอิมพีเรียล178 ไพน์อิมพีเรียล
90 ควอร์ตอิมพีเรียล180 ไพน์อิมพีเรียล
91 ควอร์ตอิมพีเรียล182 ไพน์อิมพีเรียล
92 ควอร์ตอิมพีเรียล184 ไพน์อิมพีเรียล
93 ควอร์ตอิมพีเรียล186 ไพน์อิมพีเรียล
94 ควอร์ตอิมพีเรียล188 ไพน์อิมพีเรียล
95 ควอร์ตอิมพีเรียล190 ไพน์อิมพีเรียล
96 ควอร์ตอิมพีเรียล192 ไพน์อิมพีเรียล
97 ควอร์ตอิมพีเรียล194 ไพน์อิมพีเรียล
98 ควอร์ตอิมพีเรียล196 ไพน์อิมพีเรียล
99 ควอร์ตอิมพีเรียล198 ไพน์อิมพีเรียล
100 ควอร์ตอิมพีเรียล200 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.300237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.20095 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2.4019 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4.73551 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 37.884083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียลในหน้านี้
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 192 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.040136 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 69.354858 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 145.47488 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 36.36872 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.056826 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.045461 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม