แปลง ลิตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง ควอร์ตอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ ควอร์ตอิมพีเรียล

1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล

1 ลิตร เท่ากับ 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

qt (imp) = L × 0.879877

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรqt (imp) = L × 0.879877
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรqt (imp) = 1 × 0.879877
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์qt (imp) = 0.879877

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล

แปลง ลิตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ลิตรควอร์ตอิมพีเรียล
1 ลิตร0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ลิตร1.759754 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ลิตร4.399385 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ลิตร8.79877 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ลิตร17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ลิตร43.99385 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ลิตร87.987699 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 ลิตร439.938497 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 ลิตร879.876993 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 ลิตร4,399.384966 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 ลิตร8,798.769932 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 ลิตร43,993.84966 ควอร์ตอิมพีเรียล

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ควอร์ตอิมพีเรียลลิตร
1 ควอร์ตอิมพีเรียล1.136523 ลิตร
2 ควอร์ตอิมพีเรียล2.273045 ลิตร
5 ควอร์ตอิมพีเรียล5.682613 ลิตร
10 ควอร์ตอิมพีเรียล11.365225 ลิตร
20 ควอร์ตอิมพีเรียล22.73045 ลิตร
50 ควอร์ตอิมพีเรียล56.826125 ลิตร
100 ควอร์ตอิมพีเรียล113.65225 ลิตร
500 ควอร์ตอิมพีเรียล568.26125 ลิตร
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล1,136.5225 ลิตร
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล5,682.6125 ลิตร
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล11,365.225 ลิตร
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล56,826.125 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรควอร์ตอิมพีเรียล
1 ลิตร0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ลิตร1.759754 ควอร์ตอิมพีเรียล
3 ลิตร2.639631 ควอร์ตอิมพีเรียล
4 ลิตร3.519508 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ลิตร4.399385 ควอร์ตอิมพีเรียล
6 ลิตร5.279262 ควอร์ตอิมพีเรียล
7 ลิตร6.159139 ควอร์ตอิมพีเรียล
8 ลิตร7.039016 ควอร์ตอิมพีเรียล
9 ลิตร7.918893 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ลิตร8.79877 ควอร์ตอิมพีเรียล
11 ลิตร9.678647 ควอร์ตอิมพีเรียล
12 ลิตร10.558524 ควอร์ตอิมพีเรียล
13 ลิตร11.438401 ควอร์ตอิมพีเรียล
14 ลิตร12.318278 ควอร์ตอิมพีเรียล
15 ลิตร13.198155 ควอร์ตอิมพีเรียล
16 ลิตร14.078032 ควอร์ตอิมพีเรียล
17 ลิตร14.957909 ควอร์ตอิมพีเรียล
18 ลิตร15.837786 ควอร์ตอิมพีเรียล
19 ลิตร16.717663 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ลิตร17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียล
21 ลิตร18.477417 ควอร์ตอิมพีเรียล
22 ลิตร19.357294 ควอร์ตอิมพีเรียล
23 ลิตร20.237171 ควอร์ตอิมพีเรียล
24 ลิตร21.117048 ควอร์ตอิมพีเรียล
25 ลิตร21.996925 ควอร์ตอิมพีเรียล
26 ลิตร22.876802 ควอร์ตอิมพีเรียล
27 ลิตร23.756679 ควอร์ตอิมพีเรียล
28 ลิตร24.636556 ควอร์ตอิมพีเรียล
29 ลิตร25.516433 ควอร์ตอิมพีเรียล
30 ลิตร26.39631 ควอร์ตอิมพีเรียล
31 ลิตร27.276187 ควอร์ตอิมพีเรียล
32 ลิตร28.156064 ควอร์ตอิมพีเรียล
33 ลิตร29.035941 ควอร์ตอิมพีเรียล
34 ลิตร29.915818 ควอร์ตอิมพีเรียล
35 ลิตร30.795695 ควอร์ตอิมพีเรียล
36 ลิตร31.675572 ควอร์ตอิมพีเรียล
37 ลิตร32.555449 ควอร์ตอิมพีเรียล
38 ลิตร33.435326 ควอร์ตอิมพีเรียล
39 ลิตร34.315203 ควอร์ตอิมพีเรียล
40 ลิตร35.19508 ควอร์ตอิมพีเรียล
41 ลิตร36.074957 ควอร์ตอิมพีเรียล
42 ลิตร36.954834 ควอร์ตอิมพีเรียล
43 ลิตร37.834711 ควอร์ตอิมพีเรียล
44 ลิตร38.714588 ควอร์ตอิมพีเรียล
45 ลิตร39.594465 ควอร์ตอิมพีเรียล
46 ลิตร40.474342 ควอร์ตอิมพีเรียล
47 ลิตร41.354219 ควอร์ตอิมพีเรียล
48 ลิตร42.234096 ควอร์ตอิมพีเรียล
49 ลิตร43.113973 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ลิตร43.99385 ควอร์ตอิมพีเรียล
51 ลิตร44.873727 ควอร์ตอิมพีเรียล
52 ลิตร45.753604 ควอร์ตอิมพีเรียล
53 ลิตร46.633481 ควอร์ตอิมพีเรียล
54 ลิตร47.513358 ควอร์ตอิมพีเรียล
55 ลิตร48.393235 ควอร์ตอิมพีเรียล
56 ลิตร49.273112 ควอร์ตอิมพีเรียล
57 ลิตร50.152989 ควอร์ตอิมพีเรียล
58 ลิตร51.032866 ควอร์ตอิมพีเรียล
59 ลิตร51.912743 ควอร์ตอิมพีเรียล
60 ลิตร52.79262 ควอร์ตอิมพีเรียล
61 ลิตร53.672497 ควอร์ตอิมพีเรียล
62 ลิตร54.552374 ควอร์ตอิมพีเรียล
63 ลิตร55.432251 ควอร์ตอิมพีเรียล
64 ลิตร56.312128 ควอร์ตอิมพีเรียล
65 ลิตร57.192005 ควอร์ตอิมพีเรียล
66 ลิตร58.071882 ควอร์ตอิมพีเรียล
67 ลิตร58.951759 ควอร์ตอิมพีเรียล
68 ลิตร59.831636 ควอร์ตอิมพีเรียล
69 ลิตร60.711513 ควอร์ตอิมพีเรียล
70 ลิตร61.59139 ควอร์ตอิมพีเรียล
71 ลิตร62.471267 ควอร์ตอิมพีเรียล
72 ลิตร63.351144 ควอร์ตอิมพีเรียล
73 ลิตร64.231021 ควอร์ตอิมพีเรียล
74 ลิตร65.110897 ควอร์ตอิมพีเรียล
75 ลิตร65.990774 ควอร์ตอิมพีเรียล
76 ลิตร66.870651 ควอร์ตอิมพีเรียล
77 ลิตร67.750528 ควอร์ตอิมพีเรียล
78 ลิตร68.630405 ควอร์ตอิมพีเรียล
79 ลิตร69.510282 ควอร์ตอิมพีเรียล
80 ลิตร70.390159 ควอร์ตอิมพีเรียล
81 ลิตร71.270036 ควอร์ตอิมพีเรียล
82 ลิตร72.149913 ควอร์ตอิมพีเรียล
83 ลิตร73.02979 ควอร์ตอิมพีเรียล
84 ลิตร73.909667 ควอร์ตอิมพีเรียล
85 ลิตร74.789544 ควอร์ตอิมพีเรียล
86 ลิตร75.669421 ควอร์ตอิมพีเรียล
87 ลิตร76.549298 ควอร์ตอิมพีเรียล
88 ลิตร77.429175 ควอร์ตอิมพีเรียล
89 ลิตร78.309052 ควอร์ตอิมพีเรียล
90 ลิตร79.188929 ควอร์ตอิมพีเรียล
91 ลิตร80.068806 ควอร์ตอิมพีเรียล
92 ลิตร80.948683 ควอร์ตอิมพีเรียล
93 ลิตร81.82856 ควอร์ตอิมพีเรียล
94 ลิตร82.708437 ควอร์ตอิมพีเรียล
95 ลิตร83.588314 ควอร์ตอิมพีเรียล
96 ลิตร84.468191 ควอร์ตอิมพีเรียล
97 ลิตร85.348068 ควอร์ตอิมพีเรียล
98 ลิตร86.227945 ควอร์ตอิมพีเรียล
99 ลิตร87.107822 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ลิตร87.987699 ควอร์ตอิมพีเรียล

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม