แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลิตร

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์ฟุต เพื่อแปลงไปยัง ลิตร

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับกี่ ลิตร

1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.316847 ลิตร

1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 28.316847 ลิตร

สูตรการแปลง

L = ft3 × 28.316847

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลิตร (L) เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ft3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรL = ft3 × 28.316847
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรL = 1 × 28.316847
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์L = 28.316847

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์ฟุต มีค่าเท่ากับ 28.316847 ลิตร

แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลิตร

ลูกบาศก์ฟุตลิตร
1 ลูกบาศก์ฟุต28.316847 ลิตร
2 ลูกบาศก์ฟุต56.633693 ลิตร
5 ลูกบาศก์ฟุต141.584233 ลิตร
10 ลูกบาศก์ฟุต283.168466 ลิตร
20 ลูกบาศก์ฟุต566.336932 ลิตร
50 ลูกบาศก์ฟุต1,415.84233 ลิตร
100 ลูกบาศก์ฟุต2,831.684659 ลิตร
500 ลูกบาศก์ฟุต14,158.423296 ลิตร
1000 ลูกบาศก์ฟุต28,316.846592 ลิตร
5000 ลูกบาศก์ฟุต141,584.23296 ลิตร
10000 ลูกบาศก์ฟุต283,168.46592 ลิตร
50000 ลูกบาศก์ฟุต1,415,842.3296 ลิตร

แปลง ลิตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ลิตรลูกบาศก์ฟุต
1 ลิตร0.035315 ลูกบาศก์ฟุต
2 ลิตร0.070629 ลูกบาศก์ฟุต
5 ลิตร0.176573 ลูกบาศก์ฟุต
10 ลิตร0.353147 ลูกบาศก์ฟุต
20 ลิตร0.706293 ลูกบาศก์ฟุต
50 ลิตร1.765733 ลูกบาศก์ฟุต
100 ลิตร3.531467 ลูกบาศก์ฟุต
500 ลิตร17.657333 ลูกบาศก์ฟุต
1000 ลิตร35.314667 ลูกบาศก์ฟุต
5000 ลิตร176.573334 ลูกบาศก์ฟุต
10000 ลิตร353.146667 ลูกบาศก์ฟุต
50000 ลิตร1,765.733336 ลูกบาศก์ฟุต

ตารางการแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์ฟุตลิตร
1 ลูกบาศก์ฟุต28.316847 ลิตร
2 ลูกบาศก์ฟุต56.633693 ลิตร
3 ลูกบาศก์ฟุต84.95054 ลิตร
4 ลูกบาศก์ฟุต113.267386 ลิตร
5 ลูกบาศก์ฟุต141.584233 ลิตร
6 ลูกบาศก์ฟุต169.90108 ลิตร
7 ลูกบาศก์ฟุต198.217926 ลิตร
8 ลูกบาศก์ฟุต226.534773 ลิตร
9 ลูกบาศก์ฟุต254.851619 ลิตร
10 ลูกบาศก์ฟุต283.168466 ลิตร
11 ลูกบาศก์ฟุต311.485313 ลิตร
12 ลูกบาศก์ฟุต339.802159 ลิตร
13 ลูกบาศก์ฟุต368.119006 ลิตร
14 ลูกบาศก์ฟุต396.435852 ลิตร
15 ลูกบาศก์ฟุต424.752699 ลิตร
16 ลูกบาศก์ฟุต453.069545 ลิตร
17 ลูกบาศก์ฟุต481.386392 ลิตร
18 ลูกบาศก์ฟุต509.703239 ลิตร
19 ลูกบาศก์ฟุต538.020085 ลิตร
20 ลูกบาศก์ฟุต566.336932 ลิตร
21 ลูกบาศก์ฟุต594.653778 ลิตร
22 ลูกบาศก์ฟุต622.970625 ลิตร
23 ลูกบาศก์ฟุต651.287472 ลิตร
24 ลูกบาศก์ฟุต679.604318 ลิตร
25 ลูกบาศก์ฟุต707.921165 ลิตร
26 ลูกบาศก์ฟุต736.238011 ลิตร
27 ลูกบาศก์ฟุต764.554858 ลิตร
28 ลูกบาศก์ฟุต792.871705 ลิตร
29 ลูกบาศก์ฟุต821.188551 ลิตร
30 ลูกบาศก์ฟุต849.505398 ลิตร
31 ลูกบาศก์ฟุต877.822244 ลิตร
32 ลูกบาศก์ฟุต906.139091 ลิตร
33 ลูกบาศก์ฟุต934.455938 ลิตร
34 ลูกบาศก์ฟุต962.772784 ลิตร
35 ลูกบาศก์ฟุต991.089631 ลิตร
36 ลูกบาศก์ฟุต1,019.406477 ลิตร
37 ลูกบาศก์ฟุต1,047.723324 ลิตร
38 ลูกบาศก์ฟุต1,076.04017 ลิตร
39 ลูกบาศก์ฟุต1,104.357017 ลิตร
40 ลูกบาศก์ฟุต1,132.673864 ลิตร
41 ลูกบาศก์ฟุต1,160.99071 ลิตร
42 ลูกบาศก์ฟุต1,189.307557 ลิตร
43 ลูกบาศก์ฟุต1,217.624403 ลิตร
44 ลูกบาศก์ฟุต1,245.94125 ลิตร
45 ลูกบาศก์ฟุต1,274.258097 ลิตร
46 ลูกบาศก์ฟุต1,302.574943 ลิตร
47 ลูกบาศก์ฟุต1,330.89179 ลิตร
48 ลูกบาศก์ฟุต1,359.208636 ลิตร
49 ลูกบาศก์ฟุต1,387.525483 ลิตร
50 ลูกบาศก์ฟุต1,415.84233 ลิตร
51 ลูกบาศก์ฟุต1,444.159176 ลิตร
52 ลูกบาศก์ฟุต1,472.476023 ลิตร
53 ลูกบาศก์ฟุต1,500.792869 ลิตร
54 ลูกบาศก์ฟุต1,529.109716 ลิตร
55 ลูกบาศก์ฟุต1,557.426563 ลิตร
56 ลูกบาศก์ฟุต1,585.743409 ลิตร
57 ลูกบาศก์ฟุต1,614.060256 ลิตร
58 ลูกบาศก์ฟุต1,642.377102 ลิตร
59 ลูกบาศก์ฟุต1,670.693949 ลิตร
60 ลูกบาศก์ฟุต1,699.010796 ลิตร
61 ลูกบาศก์ฟุต1,727.327642 ลิตร
62 ลูกบาศก์ฟุต1,755.644489 ลิตร
63 ลูกบาศก์ฟุต1,783.961335 ลิตร
64 ลูกบาศก์ฟุต1,812.278182 ลิตร
65 ลูกบาศก์ฟุต1,840.595028 ลิตร
66 ลูกบาศก์ฟุต1,868.911875 ลิตร
67 ลูกบาศก์ฟุต1,897.228722 ลิตร
68 ลูกบาศก์ฟุต1,925.545568 ลิตร
69 ลูกบาศก์ฟุต1,953.862415 ลิตร
70 ลูกบาศก์ฟุต1,982.179261 ลิตร
71 ลูกบาศก์ฟุต2,010.496108 ลิตร
72 ลูกบาศก์ฟุต2,038.812955 ลิตร
73 ลูกบาศก์ฟุต2,067.129801 ลิตร
74 ลูกบาศก์ฟุต2,095.446648 ลิตร
75 ลูกบาศก์ฟุต2,123.763494 ลิตร
76 ลูกบาศก์ฟุต2,152.080341 ลิตร
77 ลูกบาศก์ฟุต2,180.397188 ลิตร
78 ลูกบาศก์ฟุต2,208.714034 ลิตร
79 ลูกบาศก์ฟุต2,237.030881 ลิตร
80 ลูกบาศก์ฟุต2,265.347727 ลิตร
81 ลูกบาศก์ฟุต2,293.664574 ลิตร
82 ลูกบาศก์ฟุต2,321.981421 ลิตร
83 ลูกบาศก์ฟุต2,350.298267 ลิตร
84 ลูกบาศก์ฟุต2,378.615114 ลิตร
85 ลูกบาศก์ฟุต2,406.93196 ลิตร
86 ลูกบาศก์ฟุต2,435.248807 ลิตร
87 ลูกบาศก์ฟุต2,463.565654 ลิตร
88 ลูกบาศก์ฟุต2,491.8825 ลิตร
89 ลูกบาศก์ฟุต2,520.199347 ลิตร
90 ลูกบาศก์ฟุต2,548.516193 ลิตร
91 ลูกบาศก์ฟุต2,576.83304 ลิตร
92 ลูกบาศก์ฟุต2,605.149886 ลิตร
93 ลูกบาศก์ฟุต2,633.466733 ลิตร
94 ลูกบาศก์ฟุต2,661.78358 ลิตร
95 ลูกบาศก์ฟุต2,690.100426 ลิตร
96 ลูกบาศก์ฟุต2,718.417273 ลิตร
97 ลูกบาศก์ฟุต2,746.734119 ลิตร
98 ลูกบาศก์ฟุต2,775.050966 ลิตร
99 ลูกบาศก์ฟุต2,803.367813 ลิตร
100 ลูกบาศก์ฟุต2,831.684659 ลิตร

แปลง ลูกบาศก์ฟุต ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์ฟุต = 7.480519 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 59.844156 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 117.986861 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 943.894886 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,887.789773 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 5,663.369318 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 0.028317 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28,316.846592 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.316847 ลิตรในหน้านี้
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28,316.846592 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 24.915342 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 49.830684 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 99.661367 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 996.613673 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,594.581878 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 4,783.745633 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,728 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 3,624.556364 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 906.139091 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 226.534773 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.316847 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1.415842 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1.132674 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 0.014158 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม