แปลง ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ป้อนจำนวนของ ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์ฟุต

ผลลัพธ์

1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ลูกบาศก์ฟุต

1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.01671 ลูกบาศก์ฟุต

1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.01671 ลูกบาศก์ฟุต

สูตรการแปลง

ft3 = pt (US fl) × 0.01671

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์ฟุต (ft3) เป็น ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (pt (US fl)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรft3 = pt (US fl) × 0.01671
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรft3 = 1 × 0.01671
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ft3 = 0.01671

ดังนั้น 1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.01671 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาลูกบาศก์ฟุต
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.01671 ลูกบาศก์ฟุต
2 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.03342 ลูกบาศก์ฟุต
5 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.08355 ลูกบาศก์ฟุต
10 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.167101 ลูกบาศก์ฟุต
20 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.334201 ลูกบาศก์ฟุต
50 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.835503 ลูกบาศก์ฟุต
100 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.671007 ลูกบาศก์ฟุต
500 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.355035 ลูกบาศก์ฟุต
1000 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา16.710069 ลูกบาศก์ฟุต
5000 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา83.550347 ลูกบาศก์ฟุต
10000 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา167.100694 ลูกบาศก์ฟุต
50000 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา835.503472 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ลูกบาศก์ฟุตไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลูกบาศก์ฟุต59.844156 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลูกบาศก์ฟุต119.688312 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลูกบาศก์ฟุต299.220779 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลูกบาศก์ฟุต598.441558 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลูกบาศก์ฟุต1,196.883117 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลูกบาศก์ฟุต2,992.207792 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลูกบาศก์ฟุต5,984.415584 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ลูกบาศก์ฟุต29,922.077922 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ลูกบาศก์ฟุต59,844.155844 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ลูกบาศก์ฟุต299,220.779221 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ลูกบาศก์ฟุต598,441.558442 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ลูกบาศก์ฟุต2,992,207.792208 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์ฟุต โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาลูกบาศก์ฟุต
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.01671 ลูกบาศก์ฟุต
2 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.03342 ลูกบาศก์ฟุต
3 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.05013 ลูกบาศก์ฟุต
4 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.06684 ลูกบาศก์ฟุต
5 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.08355 ลูกบาศก์ฟุต
6 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.10026 ลูกบาศก์ฟุต
7 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.11697 ลูกบาศก์ฟุต
8 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.133681 ลูกบาศก์ฟุต
9 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.150391 ลูกบาศก์ฟุต
10 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.167101 ลูกบาศก์ฟุต
11 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.183811 ลูกบาศก์ฟุต
12 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.200521 ลูกบาศก์ฟุต
13 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.217231 ลูกบาศก์ฟุต
14 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.233941 ลูกบาศก์ฟุต
15 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.250651 ลูกบาศก์ฟุต
16 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.267361 ลูกบาศก์ฟุต
17 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.284071 ลูกบาศก์ฟุต
18 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.300781 ลูกบาศก์ฟุต
19 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.317491 ลูกบาศก์ฟุต
20 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.334201 ลูกบาศก์ฟุต
21 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.350911 ลูกบาศก์ฟุต
22 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.367622 ลูกบาศก์ฟุต
23 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.384332 ลูกบาศก์ฟุต
24 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.401042 ลูกบาศก์ฟุต
25 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.417752 ลูกบาศก์ฟุต
26 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.434462 ลูกบาศก์ฟุต
27 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.451172 ลูกบาศก์ฟุต
28 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.467882 ลูกบาศก์ฟุต
29 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.484592 ลูกบาศก์ฟุต
30 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.501302 ลูกบาศก์ฟุต
31 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.518012 ลูกบาศก์ฟุต
32 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.534722 ลูกบาศก์ฟุต
33 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.551432 ลูกบาศก์ฟุต
34 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.568142 ลูกบาศก์ฟุต
35 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.584852 ลูกบาศก์ฟุต
36 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.601563 ลูกบาศก์ฟุต
37 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.618273 ลูกบาศก์ฟุต
38 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.634983 ลูกบาศก์ฟุต
39 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.651693 ลูกบาศก์ฟุต
40 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.668403 ลูกบาศก์ฟุต
41 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.685113 ลูกบาศก์ฟุต
42 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.701823 ลูกบาศก์ฟุต
43 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.718533 ลูกบาศก์ฟุต
44 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.735243 ลูกบาศก์ฟุต
45 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.751953 ลูกบาศก์ฟุต
46 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.768663 ลูกบาศก์ฟุต
47 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.785373 ลูกบาศก์ฟุต
48 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.802083 ลูกบาศก์ฟุต
49 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.818793 ลูกบาศก์ฟุต
50 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.835503 ลูกบาศก์ฟุต
51 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.852214 ลูกบาศก์ฟุต
52 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.868924 ลูกบาศก์ฟุต
53 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.885634 ลูกบาศก์ฟุต
54 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.902344 ลูกบาศก์ฟุต
55 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.919054 ลูกบาศก์ฟุต
56 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.935764 ลูกบาศก์ฟุต
57 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.952474 ลูกบาศก์ฟุต
58 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.969184 ลูกบาศก์ฟุต
59 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.985894 ลูกบาศก์ฟุต
60 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.002604 ลูกบาศก์ฟุต
61 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.019314 ลูกบาศก์ฟุต
62 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.036024 ลูกบาศก์ฟุต
63 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.052734 ลูกบาศก์ฟุต
64 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.069444 ลูกบาศก์ฟุต
65 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.086155 ลูกบาศก์ฟุต
66 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.102865 ลูกบาศก์ฟุต
67 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.119575 ลูกบาศก์ฟุต
68 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.136285 ลูกบาศก์ฟุต
69 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.152995 ลูกบาศก์ฟุต
70 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.169705 ลูกบาศก์ฟุต
71 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.186415 ลูกบาศก์ฟุต
72 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.203125 ลูกบาศก์ฟุต
73 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.219835 ลูกบาศก์ฟุต
74 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.236545 ลูกบาศก์ฟุต
75 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.253255 ลูกบาศก์ฟุต
76 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.269965 ลูกบาศก์ฟุต
77 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.286675 ลูกบาศก์ฟุต
78 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.303385 ลูกบาศก์ฟุต
79 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.320095 ลูกบาศก์ฟุต
80 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.336806 ลูกบาศก์ฟุต
81 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.353516 ลูกบาศก์ฟุต
82 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.370226 ลูกบาศก์ฟุต
83 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.386936 ลูกบาศก์ฟุต
84 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.403646 ลูกบาศก์ฟุต
85 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.420356 ลูกบาศก์ฟุต
86 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.437066 ลูกบาศก์ฟุต
87 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.453776 ลูกบาศก์ฟุต
88 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.470486 ลูกบาศก์ฟุต
89 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.487196 ลูกบาศก์ฟุต
90 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.503906 ลูกบาศก์ฟุต
91 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.520616 ลูกบาศก์ฟุต
92 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.537326 ลูกบาศก์ฟุต
93 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.554036 ลูกบาศก์ฟุต
94 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.570747 ลูกบาศก์ฟุต
95 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.587457 ลูกบาศก์ฟุต
96 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.604167 ลูกบาศก์ฟุต
97 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.620877 ลูกบาศก์ฟุต
98 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.637587 ลูกบาศก์ฟุต
99 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.654297 ลูกบาศก์ฟุต
100 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.671007 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.125 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.971569 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 15.772549 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 31.545098 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 94.635295 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000473 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 473.176473 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.473176 ลิตรไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 473.176473 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.416337 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.832674 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.665348 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 16.653484 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 26.645574 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 79.936722 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.01671 ลูกบาศก์ฟุตในหน้านี้
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 28.875 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 60.566589 หยิบมือไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 15.141647 กำมือไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.785412 ฟายมือไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.473176 ทะนานไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.023659 ถังไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.018927 สัดไปที่หน้า
1 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000237 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม