แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ป้อนจำนวนของ ช้อนชาอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์ฟุต

ผลลัพธ์

1 ช้อนชาอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์ฟุต

1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000209 ลูกบาศก์ฟุต

1 ช้อนชาอิมพีเรียล เท่ากับ 0.000209 ลูกบาศก์ฟุต

สูตรการแปลง

ft3 = tsp × 0.000209

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์ฟุต (ft3) เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล (tsp) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรft3 = tsp × 0.000209
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรft3 = 1 × 0.000209
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ft3 = 0.000209

ดังนั้น 1 ช้อนชาอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.000209 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ช้อนชาอิมพีเรียลลูกบาศก์ฟุต
1 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000209 ลูกบาศก์ฟุต
2 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000418 ลูกบาศก์ฟุต
5 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001045 ลูกบาศก์ฟุต
10 ช้อนชาอิมพีเรียล0.00209 ลูกบาศก์ฟุต
20 ช้อนชาอิมพีเรียล0.004181 ลูกบาศก์ฟุต
50 ช้อนชาอิมพีเรียล0.010452 ลูกบาศก์ฟุต
100 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020904 ลูกบาศก์ฟุต
500 ช้อนชาอิมพีเรียล0.104521 ลูกบาศก์ฟุต
1000 ช้อนชาอิมพีเรียล0.209041 ลูกบาศก์ฟุต
5000 ช้อนชาอิมพีเรียล1.045206 ลูกบาศก์ฟุต
10000 ช้อนชาอิมพีเรียล2.090412 ลูกบาศก์ฟุต
50000 ช้อนชาอิมพีเรียล10.452061 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ลูกบาศก์ฟุตช้อนชาอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์ฟุต4,783.745633 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์ฟุต9,567.491265 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์ฟุต23,918.728163 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์ฟุต47,837.456325 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์ฟุต95,674.912651 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์ฟุต239,187.281627 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์ฟุต478,374.563255 ช้อนชาอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์ฟุต2,391,872.816274 ช้อนชาอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์ฟุต4,783,745.632548 ช้อนชาอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์ฟุต23,918,728.162738 ช้อนชาอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์ฟุต47,837,456.325476 ช้อนชาอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์ฟุต239,187,281.62738 ช้อนชาอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์ฟุต โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ช้อนชาอิมพีเรียลลูกบาศก์ฟุต
1 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000209 ลูกบาศก์ฟุต
2 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000418 ลูกบาศก์ฟุต
3 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000627 ลูกบาศก์ฟุต
4 ช้อนชาอิมพีเรียล0.000836 ลูกบาศก์ฟุต
5 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001045 ลูกบาศก์ฟุต
6 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001254 ลูกบาศก์ฟุต
7 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001463 ลูกบาศก์ฟุต
8 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001672 ลูกบาศก์ฟุต
9 ช้อนชาอิมพีเรียล0.001881 ลูกบาศก์ฟุต
10 ช้อนชาอิมพีเรียล0.00209 ลูกบาศก์ฟุต
11 ช้อนชาอิมพีเรียล0.002299 ลูกบาศก์ฟุต
12 ช้อนชาอิมพีเรียล0.002508 ลูกบาศก์ฟุต
13 ช้อนชาอิมพีเรียล0.002718 ลูกบาศก์ฟุต
14 ช้อนชาอิมพีเรียล0.002927 ลูกบาศก์ฟุต
15 ช้อนชาอิมพีเรียล0.003136 ลูกบาศก์ฟุต
16 ช้อนชาอิมพีเรียล0.003345 ลูกบาศก์ฟุต
17 ช้อนชาอิมพีเรียล0.003554 ลูกบาศก์ฟุต
18 ช้อนชาอิมพีเรียล0.003763 ลูกบาศก์ฟุต
19 ช้อนชาอิมพีเรียล0.003972 ลูกบาศก์ฟุต
20 ช้อนชาอิมพีเรียล0.004181 ลูกบาศก์ฟุต
21 ช้อนชาอิมพีเรียล0.00439 ลูกบาศก์ฟุต
22 ช้อนชาอิมพีเรียล0.004599 ลูกบาศก์ฟุต
23 ช้อนชาอิมพีเรียล0.004808 ลูกบาศก์ฟุต
24 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005017 ลูกบาศก์ฟุต
25 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005226 ลูกบาศก์ฟุต
26 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005435 ลูกบาศก์ฟุต
27 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005644 ลูกบาศก์ฟุต
28 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005853 ลูกบาศก์ฟุต
29 ช้อนชาอิมพีเรียล0.006062 ลูกบาศก์ฟุต
30 ช้อนชาอิมพีเรียล0.006271 ลูกบาศก์ฟุต
31 ช้อนชาอิมพีเรียล0.00648 ลูกบาศก์ฟุต
32 ช้อนชาอิมพีเรียล0.006689 ลูกบาศก์ฟุต
33 ช้อนชาอิมพีเรียล0.006898 ลูกบาศก์ฟุต
34 ช้อนชาอิมพีเรียล0.007107 ลูกบาศก์ฟุต
35 ช้อนชาอิมพีเรียล0.007316 ลูกบาศก์ฟุต
36 ช้อนชาอิมพีเรียล0.007525 ลูกบาศก์ฟุต
37 ช้อนชาอิมพีเรียล0.007735 ลูกบาศก์ฟุต
38 ช้อนชาอิมพีเรียล0.007944 ลูกบาศก์ฟุต
39 ช้อนชาอิมพีเรียล0.008153 ลูกบาศก์ฟุต
40 ช้อนชาอิมพีเรียล0.008362 ลูกบาศก์ฟุต
41 ช้อนชาอิมพีเรียล0.008571 ลูกบาศก์ฟุต
42 ช้อนชาอิมพีเรียล0.00878 ลูกบาศก์ฟุต
43 ช้อนชาอิมพีเรียล0.008989 ลูกบาศก์ฟุต
44 ช้อนชาอิมพีเรียล0.009198 ลูกบาศก์ฟุต
45 ช้อนชาอิมพีเรียล0.009407 ลูกบาศก์ฟุต
46 ช้อนชาอิมพีเรียล0.009616 ลูกบาศก์ฟุต
47 ช้อนชาอิมพีเรียล0.009825 ลูกบาศก์ฟุต
48 ช้อนชาอิมพีเรียล0.010034 ลูกบาศก์ฟุต
49 ช้อนชาอิมพีเรียล0.010243 ลูกบาศก์ฟุต
50 ช้อนชาอิมพีเรียล0.010452 ลูกบาศก์ฟุต
51 ช้อนชาอิมพีเรียล0.010661 ลูกบาศก์ฟุต
52 ช้อนชาอิมพีเรียล0.01087 ลูกบาศก์ฟุต
53 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011079 ลูกบาศก์ฟุต
54 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011288 ลูกบาศก์ฟุต
55 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011497 ลูกบาศก์ฟุต
56 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011706 ลูกบาศก์ฟุต
57 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011915 ลูกบาศก์ฟุต
58 ช้อนชาอิมพีเรียล0.012124 ลูกบาศก์ฟุต
59 ช้อนชาอิมพีเรียล0.012333 ลูกบาศก์ฟุต
60 ช้อนชาอิมพีเรียล0.012542 ลูกบาศก์ฟุต
61 ช้อนชาอิมพีเรียล0.012752 ลูกบาศก์ฟุต
62 ช้อนชาอิมพีเรียล0.012961 ลูกบาศก์ฟุต
63 ช้อนชาอิมพีเรียล0.01317 ลูกบาศก์ฟุต
64 ช้อนชาอิมพีเรียล0.013379 ลูกบาศก์ฟุต
65 ช้อนชาอิมพีเรียล0.013588 ลูกบาศก์ฟุต
66 ช้อนชาอิมพีเรียล0.013797 ลูกบาศก์ฟุต
67 ช้อนชาอิมพีเรียล0.014006 ลูกบาศก์ฟุต
68 ช้อนชาอิมพีเรียล0.014215 ลูกบาศก์ฟุต
69 ช้อนชาอิมพีเรียล0.014424 ลูกบาศก์ฟุต
70 ช้อนชาอิมพีเรียล0.014633 ลูกบาศก์ฟุต
71 ช้อนชาอิมพีเรียล0.014842 ลูกบาศก์ฟุต
72 ช้อนชาอิมพีเรียล0.015051 ลูกบาศก์ฟุต
73 ช้อนชาอิมพีเรียล0.01526 ลูกบาศก์ฟุต
74 ช้อนชาอิมพีเรียล0.015469 ลูกบาศก์ฟุต
75 ช้อนชาอิมพีเรียล0.015678 ลูกบาศก์ฟุต
76 ช้อนชาอิมพีเรียล0.015887 ลูกบาศก์ฟุต
77 ช้อนชาอิมพีเรียล0.016096 ลูกบาศก์ฟุต
78 ช้อนชาอิมพีเรียล0.016305 ลูกบาศก์ฟุต
79 ช้อนชาอิมพีเรียล0.016514 ลูกบาศก์ฟุต
80 ช้อนชาอิมพีเรียล0.016723 ลูกบาศก์ฟุต
81 ช้อนชาอิมพีเรียล0.016932 ลูกบาศก์ฟุต
82 ช้อนชาอิมพีเรียล0.017141 ลูกบาศก์ฟุต
83 ช้อนชาอิมพีเรียล0.01735 ลูกบาศก์ฟุต
84 ช้อนชาอิมพีเรียล0.017559 ลูกบาศก์ฟุต
85 ช้อนชาอิมพีเรียล0.017769 ลูกบาศก์ฟุต
86 ช้อนชาอิมพีเรียล0.017978 ลูกบาศก์ฟุต
87 ช้อนชาอิมพีเรียล0.018187 ลูกบาศก์ฟุต
88 ช้อนชาอิมพีเรียล0.018396 ลูกบาศก์ฟุต
89 ช้อนชาอิมพีเรียล0.018605 ลูกบาศก์ฟุต
90 ช้อนชาอิมพีเรียล0.018814 ลูกบาศก์ฟุต
91 ช้อนชาอิมพีเรียล0.019023 ลูกบาศก์ฟุต
92 ช้อนชาอิมพีเรียล0.019232 ลูกบาศก์ฟุต
93 ช้อนชาอิมพีเรียล0.019441 ลูกบาศก์ฟุต
94 ช้อนชาอิมพีเรียล0.01965 ลูกบาศก์ฟุต
95 ช้อนชาอิมพีเรียล0.019859 ลูกบาศก์ฟุต
96 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020068 ลูกบาศก์ฟุต
97 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020277 ลูกบาศก์ฟุต
98 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020486 ลูกบาศก์ฟุต
99 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020695 ลูกบาศก์ฟุต
100 ช้อนชาอิมพีเรียล0.020904 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.001564 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.006255 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.01251 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.024664 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.197313 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.394626 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005919 ลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005208 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.010417 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.020833 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.208333 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.333333 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000209 ลูกบาศก์ฟุตในหน้านี้
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.361223 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.757682 หยิบมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.18942 กำมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.047355 ฟายมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005919 ทะนานไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000296 ถังไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000237 สัดไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 2.959694 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม