แปลง ฟายมือ เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ช้อนชาอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ช้อนชาอิมพีเรียล

1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียล

1 ฟายมือ เท่ากับ 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

tsp = ฟายมือ × 21.117048

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนชาอิมพีเรียล (tsp) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtsp = ฟายมือ × 21.117048
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtsp = 1 × 21.117048
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tsp = 21.117048

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ฟายมือ เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ฟายมือช้อนชาอิมพีเรียล
1 ฟายมือ21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ฟายมือ42.234096 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ฟายมือ105.585239 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ฟายมือ211.170478 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ฟายมือ422.340957 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ฟายมือ1,055.852392 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ฟายมือ2,111.704784 ช้อนชาอิมพีเรียล
500 ฟายมือ10,558.523918 ช้อนชาอิมพีเรียล
1000 ฟายมือ21,117.047837 ช้อนชาอิมพีเรียล
5000 ฟายมือ105,585.239184 ช้อนชาอิมพีเรียล
10000 ฟายมือ211,170.478367 ช้อนชาอิมพีเรียล
50000 ฟายมือ1,055,852.391836 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

ช้อนชาอิมพีเรียลฟายมือ
1 ช้อนชาอิมพีเรียล0.047355 ฟายมือ
2 ช้อนชาอิมพีเรียล0.09471 ฟายมือ
5 ช้อนชาอิมพีเรียล0.236776 ฟายมือ
10 ช้อนชาอิมพีเรียล0.473551 ฟายมือ
20 ช้อนชาอิมพีเรียล0.947102 ฟายมือ
50 ช้อนชาอิมพีเรียล2.367755 ฟายมือ
100 ช้อนชาอิมพีเรียล4.73551 ฟายมือ
500 ช้อนชาอิมพีเรียล23.677552 ฟายมือ
1000 ช้อนชาอิมพีเรียล47.355104 ฟายมือ
5000 ช้อนชาอิมพีเรียล236.775521 ฟายมือ
10000 ช้อนชาอิมพีเรียล473.551042 ฟายมือ
50000 ช้อนชาอิมพีเรียล2,367.755208 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือช้อนชาอิมพีเรียล
1 ฟายมือ21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ฟายมือ42.234096 ช้อนชาอิมพีเรียล
3 ฟายมือ63.351144 ช้อนชาอิมพีเรียล
4 ฟายมือ84.468191 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ฟายมือ105.585239 ช้อนชาอิมพีเรียล
6 ฟายมือ126.702287 ช้อนชาอิมพีเรียล
7 ฟายมือ147.819335 ช้อนชาอิมพีเรียล
8 ฟายมือ168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล
9 ฟายมือ190.053431 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ฟายมือ211.170478 ช้อนชาอิมพีเรียล
11 ฟายมือ232.287526 ช้อนชาอิมพีเรียล
12 ฟายมือ253.404574 ช้อนชาอิมพีเรียล
13 ฟายมือ274.521622 ช้อนชาอิมพีเรียล
14 ฟายมือ295.63867 ช้อนชาอิมพีเรียล
15 ฟายมือ316.755718 ช้อนชาอิมพีเรียล
16 ฟายมือ337.872765 ช้อนชาอิมพีเรียล
17 ฟายมือ358.989813 ช้อนชาอิมพีเรียล
18 ฟายมือ380.106861 ช้อนชาอิมพีเรียล
19 ฟายมือ401.223909 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ฟายมือ422.340957 ช้อนชาอิมพีเรียล
21 ฟายมือ443.458005 ช้อนชาอิมพีเรียล
22 ฟายมือ464.575052 ช้อนชาอิมพีเรียล
23 ฟายมือ485.6921 ช้อนชาอิมพีเรียล
24 ฟายมือ506.809148 ช้อนชาอิมพีเรียล
25 ฟายมือ527.926196 ช้อนชาอิมพีเรียล
26 ฟายมือ549.043244 ช้อนชาอิมพีเรียล
27 ฟายมือ570.160292 ช้อนชาอิมพีเรียล
28 ฟายมือ591.277339 ช้อนชาอิมพีเรียล
29 ฟายมือ612.394387 ช้อนชาอิมพีเรียล
30 ฟายมือ633.511435 ช้อนชาอิมพีเรียล
31 ฟายมือ654.628483 ช้อนชาอิมพีเรียล
32 ฟายมือ675.745531 ช้อนชาอิมพีเรียล
33 ฟายมือ696.862579 ช้อนชาอิมพีเรียล
34 ฟายมือ717.979626 ช้อนชาอิมพีเรียล
35 ฟายมือ739.096674 ช้อนชาอิมพีเรียล
36 ฟายมือ760.213722 ช้อนชาอิมพีเรียล
37 ฟายมือ781.33077 ช้อนชาอิมพีเรียล
38 ฟายมือ802.447818 ช้อนชาอิมพีเรียล
39 ฟายมือ823.564866 ช้อนชาอิมพีเรียล
40 ฟายมือ844.681913 ช้อนชาอิมพีเรียล
41 ฟายมือ865.798961 ช้อนชาอิมพีเรียล
42 ฟายมือ886.916009 ช้อนชาอิมพีเรียล
43 ฟายมือ908.033057 ช้อนชาอิมพีเรียล
44 ฟายมือ929.150105 ช้อนชาอิมพีเรียล
45 ฟายมือ950.267153 ช้อนชาอิมพีเรียล
46 ฟายมือ971.3842 ช้อนชาอิมพีเรียล
47 ฟายมือ992.501248 ช้อนชาอิมพีเรียล
48 ฟายมือ1,013.618296 ช้อนชาอิมพีเรียล
49 ฟายมือ1,034.735344 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ฟายมือ1,055.852392 ช้อนชาอิมพีเรียล
51 ฟายมือ1,076.96944 ช้อนชาอิมพีเรียล
52 ฟายมือ1,098.086488 ช้อนชาอิมพีเรียล
53 ฟายมือ1,119.203535 ช้อนชาอิมพีเรียล
54 ฟายมือ1,140.320583 ช้อนชาอิมพีเรียล
55 ฟายมือ1,161.437631 ช้อนชาอิมพีเรียล
56 ฟายมือ1,182.554679 ช้อนชาอิมพีเรียล
57 ฟายมือ1,203.671727 ช้อนชาอิมพีเรียล
58 ฟายมือ1,224.788775 ช้อนชาอิมพีเรียล
59 ฟายมือ1,245.905822 ช้อนชาอิมพีเรียล
60 ฟายมือ1,267.02287 ช้อนชาอิมพีเรียล
61 ฟายมือ1,288.139918 ช้อนชาอิมพีเรียล
62 ฟายมือ1,309.256966 ช้อนชาอิมพีเรียล
63 ฟายมือ1,330.374014 ช้อนชาอิมพีเรียล
64 ฟายมือ1,351.491062 ช้อนชาอิมพีเรียล
65 ฟายมือ1,372.608109 ช้อนชาอิมพีเรียล
66 ฟายมือ1,393.725157 ช้อนชาอิมพีเรียล
67 ฟายมือ1,414.842205 ช้อนชาอิมพีเรียล
68 ฟายมือ1,435.959253 ช้อนชาอิมพีเรียล
69 ฟายมือ1,457.076301 ช้อนชาอิมพีเรียล
70 ฟายมือ1,478.193349 ช้อนชาอิมพีเรียล
71 ฟายมือ1,499.310396 ช้อนชาอิมพีเรียล
72 ฟายมือ1,520.427444 ช้อนชาอิมพีเรียล
73 ฟายมือ1,541.544492 ช้อนชาอิมพีเรียล
74 ฟายมือ1,562.66154 ช้อนชาอิมพีเรียล
75 ฟายมือ1,583.778588 ช้อนชาอิมพีเรียล
76 ฟายมือ1,604.895636 ช้อนชาอิมพีเรียล
77 ฟายมือ1,626.012683 ช้อนชาอิมพีเรียล
78 ฟายมือ1,647.129731 ช้อนชาอิมพีเรียล
79 ฟายมือ1,668.246779 ช้อนชาอิมพีเรียล
80 ฟายมือ1,689.363827 ช้อนชาอิมพีเรียล
81 ฟายมือ1,710.480875 ช้อนชาอิมพีเรียล
82 ฟายมือ1,731.597923 ช้อนชาอิมพีเรียล
83 ฟายมือ1,752.71497 ช้อนชาอิมพีเรียล
84 ฟายมือ1,773.832018 ช้อนชาอิมพีเรียล
85 ฟายมือ1,794.949066 ช้อนชาอิมพีเรียล
86 ฟายมือ1,816.066114 ช้อนชาอิมพีเรียล
87 ฟายมือ1,837.183162 ช้อนชาอิมพีเรียล
88 ฟายมือ1,858.30021 ช้อนชาอิมพีเรียล
89 ฟายมือ1,879.417257 ช้อนชาอิมพีเรียล
90 ฟายมือ1,900.534305 ช้อนชาอิมพีเรียล
91 ฟายมือ1,921.651353 ช้อนชาอิมพีเรียล
92 ฟายมือ1,942.768401 ช้อนชาอิมพีเรียล
93 ฟายมือ1,963.885449 ช้อนชาอิมพีเรียล
94 ฟายมือ1,985.002497 ช้อนชาอิมพีเรียล
95 ฟายมือ2,006.119544 ช้อนชาอิมพีเรียล
96 ฟายมือ2,027.236592 ช้อนชาอิมพีเรียล
97 ฟายมือ2,048.35364 ช้อนชาอิมพีเรียล
98 ฟายมือ2,069.470688 ช้อนชาอิมพีเรียล
99 ฟายมือ2,090.587736 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ฟายมือ2,111.704784 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม