แปลง ฟายมือ เป็น สัด

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง สัด

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ สัด

1 ฟายมือ = 0.005 สัด

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.005 สัด

สูตรการแปลง

สัด = ฟายมือ × 0.005

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก สัด เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรสัด = ฟายมือ × 0.005
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรสัด = 1 × 0.005
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์สัด = 0.005

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.005 สัด

แปลง ฟายมือ เป็น สัด

ฟายมือสัด
1 ฟายมือ0.005 สัด
2 ฟายมือ0.01 สัด
5 ฟายมือ0.025 สัด
10 ฟายมือ0.05 สัด
20 ฟายมือ0.1 สัด
50 ฟายมือ0.25 สัด
100 ฟายมือ0.5 สัด
500 ฟายมือ2.5 สัด
1000 ฟายมือ5 สัด
5000 ฟายมือ25 สัด
10000 ฟายมือ50 สัด
50000 ฟายมือ250 สัด

แปลง สัด เป็น ฟายมือ

สัดฟายมือ
1 สัด200 ฟายมือ
2 สัด400 ฟายมือ
5 สัด1,000 ฟายมือ
10 สัด2,000 ฟายมือ
20 สัด4,000 ฟายมือ
50 สัด10,000 ฟายมือ
100 สัด20,000 ฟายมือ
500 สัด100,000 ฟายมือ
1000 สัด200,000 ฟายมือ
5000 สัด1,000,000 ฟายมือ
10000 สัด2,000,000 ฟายมือ
50000 สัด10,000,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น สัด

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น สัด โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือสัด
1 ฟายมือ0.005 สัด
2 ฟายมือ0.01 สัด
3 ฟายมือ0.015 สัด
4 ฟายมือ0.02 สัด
5 ฟายมือ0.025 สัด
6 ฟายมือ0.03 สัด
7 ฟายมือ0.035 สัด
8 ฟายมือ0.04 สัด
9 ฟายมือ0.045 สัด
10 ฟายมือ0.05 สัด
11 ฟายมือ0.055 สัด
12 ฟายมือ0.06 สัด
13 ฟายมือ0.065 สัด
14 ฟายมือ0.07 สัด
15 ฟายมือ0.075 สัด
16 ฟายมือ0.08 สัด
17 ฟายมือ0.085 สัด
18 ฟายมือ0.09 สัด
19 ฟายมือ0.095 สัด
20 ฟายมือ0.1 สัด
21 ฟายมือ0.105 สัด
22 ฟายมือ0.11 สัด
23 ฟายมือ0.115 สัด
24 ฟายมือ0.12 สัด
25 ฟายมือ0.125 สัด
26 ฟายมือ0.13 สัด
27 ฟายมือ0.135 สัด
28 ฟายมือ0.14 สัด
29 ฟายมือ0.145 สัด
30 ฟายมือ0.15 สัด
31 ฟายมือ0.155 สัด
32 ฟายมือ0.16 สัด
33 ฟายมือ0.165 สัด
34 ฟายมือ0.17 สัด
35 ฟายมือ0.175 สัด
36 ฟายมือ0.18 สัด
37 ฟายมือ0.185 สัด
38 ฟายมือ0.19 สัด
39 ฟายมือ0.195 สัด
40 ฟายมือ0.2 สัด
41 ฟายมือ0.205 สัด
42 ฟายมือ0.21 สัด
43 ฟายมือ0.215 สัด
44 ฟายมือ0.22 สัด
45 ฟายมือ0.225 สัด
46 ฟายมือ0.23 สัด
47 ฟายมือ0.235 สัด
48 ฟายมือ0.24 สัด
49 ฟายมือ0.245 สัด
50 ฟายมือ0.25 สัด
51 ฟายมือ0.255 สัด
52 ฟายมือ0.26 สัด
53 ฟายมือ0.265 สัด
54 ฟายมือ0.27 สัด
55 ฟายมือ0.275 สัด
56 ฟายมือ0.28 สัด
57 ฟายมือ0.285 สัด
58 ฟายมือ0.29 สัด
59 ฟายมือ0.295 สัด
60 ฟายมือ0.3 สัด
61 ฟายมือ0.305 สัด
62 ฟายมือ0.31 สัด
63 ฟายมือ0.315 สัด
64 ฟายมือ0.32 สัด
65 ฟายมือ0.325 สัด
66 ฟายมือ0.33 สัด
67 ฟายมือ0.335 สัด
68 ฟายมือ0.34 สัด
69 ฟายมือ0.345 สัด
70 ฟายมือ0.35 สัด
71 ฟายมือ0.355 สัด
72 ฟายมือ0.36 สัด
73 ฟายมือ0.365 สัด
74 ฟายมือ0.37 สัด
75 ฟายมือ0.375 สัด
76 ฟายมือ0.38 สัด
77 ฟายมือ0.385 สัด
78 ฟายมือ0.39 สัด
79 ฟายมือ0.395 สัด
80 ฟายมือ0.4 สัด
81 ฟายมือ0.405 สัด
82 ฟายมือ0.41 สัด
83 ฟายมือ0.415 สัด
84 ฟายมือ0.42 สัด
85 ฟายมือ0.425 สัด
86 ฟายมือ0.43 สัด
87 ฟายมือ0.435 สัด
88 ฟายมือ0.44 สัด
89 ฟายมือ0.445 สัด
90 ฟายมือ0.45 สัด
91 ฟายมือ0.455 สัด
92 ฟายมือ0.46 สัด
93 ฟายมือ0.465 สัด
94 ฟายมือ0.47 สัด
95 ฟายมือ0.475 สัด
96 ฟายมือ0.48 สัด
97 ฟายมือ0.485 สัด
98 ฟายมือ0.49 สัด
99 ฟายมือ0.495 สัด
100 ฟายมือ0.5 สัด

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดในหน้านี้
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม