แปลง ฟายมือ เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

qt (US) = ฟายมือ × 0.132086

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรqt (US) = ฟายมือ × 0.132086
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรqt (US) = 1 × 0.132086
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์qt (US) = 0.132086

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ฟายมือ เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ฟายมือควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ฟายมือ0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ฟายมือ0.264172 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ฟายมือ0.66043 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ฟายมือ1.32086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ฟายมือ2.641721 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ฟายมือ6.604301 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ฟายมือ13.208603 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ฟายมือ66.043013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ฟายมือ132.086026 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ฟายมือ660.430131 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ฟายมือ1,320.860262 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ฟายมือ6,604.301309 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาฟายมือ
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา7.570824 ฟายมือ
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา15.141647 ฟายมือ
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา37.854118 ฟายมือ
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา75.708236 ฟายมือ
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา151.416471 ฟายมือ
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา378.541178 ฟายมือ
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา757.082357 ฟายมือ
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,785.411784 ฟายมือ
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา7,570.823568 ฟายมือ
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา37,854.11784 ฟายมือ
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา75,708.23568 ฟายมือ
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา378,541.1784 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ฟายมือ0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ฟายมือ0.264172 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ฟายมือ0.396258 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ฟายมือ0.528344 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ฟายมือ0.66043 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ฟายมือ0.792516 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ฟายมือ0.924602 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ฟายมือ1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ฟายมือ1.188774 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ฟายมือ1.32086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ฟายมือ1.452946 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ฟายมือ1.585032 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ฟายมือ1.717118 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ฟายมือ1.849204 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ฟายมือ1.98129 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ฟายมือ2.113376 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ฟายมือ2.245462 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ฟายมือ2.377548 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ฟายมือ2.509634 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ฟายมือ2.641721 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ฟายมือ2.773807 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ฟายมือ2.905893 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ฟายมือ3.037979 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ฟายมือ3.170065 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ฟายมือ3.302151 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ฟายมือ3.434237 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ฟายมือ3.566323 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ฟายมือ3.698409 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ฟายมือ3.830495 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ฟายมือ3.962581 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ฟายมือ4.094667 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ฟายมือ4.226753 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ฟายมือ4.358839 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ฟายมือ4.490925 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ฟายมือ4.623011 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ฟายมือ4.755097 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ฟายมือ4.887183 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ฟายมือ5.019269 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ฟายมือ5.151355 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ฟายมือ5.283441 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ฟายมือ5.415527 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ฟายมือ5.547613 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ฟายมือ5.679699 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ฟายมือ5.811785 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ฟายมือ5.943871 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ฟายมือ6.075957 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ฟายมือ6.208043 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ฟายมือ6.340129 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ฟายมือ6.472215 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ฟายมือ6.604301 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ฟายมือ6.736387 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ฟายมือ6.868473 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ฟายมือ7.000559 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ฟายมือ7.132645 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ฟายมือ7.264731 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ฟายมือ7.396817 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ฟายมือ7.528903 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ฟายมือ7.66099 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ฟายมือ7.793076 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ฟายมือ7.925162 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ฟายมือ8.057248 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ฟายมือ8.189334 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ฟายมือ8.32142 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ฟายมือ8.453506 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ฟายมือ8.585592 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ฟายมือ8.717678 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ฟายมือ8.849764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ฟายมือ8.98185 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ฟายมือ9.113936 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ฟายมือ9.246022 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ฟายมือ9.378108 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ฟายมือ9.510194 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ฟายมือ9.64228 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ฟายมือ9.774366 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ฟายมือ9.906452 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ฟายมือ10.038538 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ฟายมือ10.170624 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ฟายมือ10.30271 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ฟายมือ10.434796 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ฟายมือ10.566882 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ฟายมือ10.698968 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ฟายมือ10.831054 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ฟายมือ10.96314 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ฟายมือ11.095226 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ฟายมือ11.227312 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ฟายมือ11.359398 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ฟายมือ11.491484 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ฟายมือ11.62357 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ฟายมือ11.755656 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ฟายมือ11.887742 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ฟายมือ12.019828 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ฟายมือ12.151914 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ฟายมือ12.284 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ฟายมือ12.416086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ฟายมือ12.548172 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ฟายมือ12.680259 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ฟายมือ12.812345 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ฟายมือ12.944431 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ฟายมือ13.076517 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ฟายมือ13.208603 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม