แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 0.227305 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = fl oz (imp) × 0.227305

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = fl oz (imp) × 0.227305
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 0.227305
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 0.227305

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.227305 ฟายมือ

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลฟายมือ
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.227305 ฟายมือ
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.454609 ฟายมือ
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.136523 ฟายมือ
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.273045 ฟายมือ
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.54609 ฟายมือ
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.365225 ฟายมือ
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.73045 ฟายมือ
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล113.65225 ฟายมือ
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล227.3045 ฟายมือ
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,136.5225 ฟายมือ
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,273.045 ฟายมือ
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11,365.225 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ฟายมือออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ฟายมือ4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ฟายมือ8.79877 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ฟายมือ21.996925 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ฟายมือ43.99385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ฟายมือ87.987699 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ฟายมือ219.969248 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ฟายมือ439.938497 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ฟายมือ2,199.692483 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ฟายมือ4,399.384966 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ฟายมือ21,996.92483 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ฟายมือ43,993.84966 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ฟายมือ219,969.248299 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลฟายมือ
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.227305 ฟายมือ
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.454609 ฟายมือ
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.681914 ฟายมือ
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.909218 ฟายมือ
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.136523 ฟายมือ
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.363827 ฟายมือ
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.591132 ฟายมือ
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.818436 ฟายมือ
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.045741 ฟายมือ
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.273045 ฟายมือ
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.50035 ฟายมือ
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.727654 ฟายมือ
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.954959 ฟายมือ
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.182263 ฟายมือ
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.409568 ฟายมือ
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.636872 ฟายมือ
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.864177 ฟายมือ
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.091481 ฟายมือ
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.318786 ฟายมือ
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.54609 ฟายมือ
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.773395 ฟายมือ
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.000699 ฟายมือ
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.228004 ฟายมือ
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.455308 ฟายมือ
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 ฟายมือ
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.909917 ฟายมือ
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล6.137222 ฟายมือ
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล6.364526 ฟายมือ
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล6.591831 ฟายมือ
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล6.819135 ฟายมือ
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.04644 ฟายมือ
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.273744 ฟายมือ
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.501049 ฟายมือ
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.728353 ฟายมือ
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.955658 ฟายมือ
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.182962 ฟายมือ
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.410267 ฟายมือ
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.637571 ฟายมือ
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.864876 ฟายมือ
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.09218 ฟายมือ
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.319485 ฟายมือ
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.546789 ฟายมือ
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.774094 ฟายมือ
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.001398 ฟายมือ
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.228703 ฟายมือ
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.456007 ฟายมือ
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.683312 ฟายมือ
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.910616 ฟายมือ
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.137921 ฟายมือ
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.365225 ฟายมือ
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.59253 ฟายมือ
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.819834 ฟายมือ
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.047139 ฟายมือ
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.274443 ฟายมือ
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.501748 ฟายมือ
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.729052 ฟายมือ
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.956357 ฟายมือ
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล13.183661 ฟายมือ
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล13.410966 ฟายมือ
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล13.63827 ฟายมือ
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล13.865575 ฟายมือ
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.092879 ฟายมือ
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.320184 ฟายมือ
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.547488 ฟายมือ
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.774793 ฟายมือ
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.002097 ฟายมือ
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.229402 ฟายมือ
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.456706 ฟายมือ
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.684011 ฟายมือ
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.911315 ฟายมือ
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล16.13862 ฟายมือ
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล16.365924 ฟายมือ
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล16.593229 ฟายมือ
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล16.820533 ฟายมือ
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.047838 ฟายมือ
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.275142 ฟายมือ
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.502447 ฟายมือ
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.729751 ฟายมือ
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.957056 ฟายมือ
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.18436 ฟายมือ
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.411665 ฟายมือ
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.638969 ฟายมือ
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.866274 ฟายมือ
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล19.093578 ฟายมือ
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล19.320883 ฟายมือ
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล19.548187 ฟายมือ
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล19.775492 ฟายมือ
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.002796 ฟายมือ
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.230101 ฟายมือ
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.457405 ฟายมือ
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.68471 ฟายมือ
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.912014 ฟายมือ
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล21.139319 ฟายมือ
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล21.366623 ฟายมือ
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล21.593928 ฟายมือ
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล21.821232 ฟายมือ
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.048537 ฟายมือ
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.275841 ฟายมือ
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.503146 ฟายมือ
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.73045 ฟายมือ

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม