แปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 ลิตร เท่ากับ 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

fl oz (imp) = L × 35.19508

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรfl oz (imp) = L × 35.19508
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรfl oz (imp) = 1 × 35.19508
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์fl oz (imp) = 35.19508

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ลิตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลิตร35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลิตร70.390159 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลิตร175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลิตร351.950797 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลิตร703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลิตร1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลิตร3,519.507973 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ลิตร17,597.539864 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ลิตร35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ลิตร175,975.398639 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ลิตร351,950.797279 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ลิตร1,759,753.986393 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลิตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.028413 ลิตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.056826 ลิตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.142065 ลิตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.284131 ลิตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.568261 ลิตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.420653 ลิตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 ลิตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.206531 ลิตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ลิตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 ลิตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ลิตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลิตร35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลิตร70.390159 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
3 ลิตร105.585239 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
4 ลิตร140.780319 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลิตร175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
6 ลิตร211.170478 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
7 ลิตร246.365558 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
8 ลิตร281.560638 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
9 ลิตร316.755718 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลิตร351.950797 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
11 ลิตร387.145877 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
12 ลิตร422.340957 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
13 ลิตร457.536036 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
14 ลิตร492.731116 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
15 ลิตร527.926196 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
16 ลิตร563.121276 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
17 ลิตร598.316355 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
18 ลิตร633.511435 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
19 ลิตร668.706515 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลิตร703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
21 ลิตร739.096674 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
22 ลิตร774.291754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
23 ลิตร809.486834 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
24 ลิตร844.681913 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
25 ลิตร879.876993 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
26 ลิตร915.072073 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
27 ลิตร950.267153 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
28 ลิตร985.462232 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
29 ลิตร1,020.657312 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
30 ลิตร1,055.852392 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
31 ลิตร1,091.047472 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
32 ลิตร1,126.242551 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
33 ลิตร1,161.437631 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
34 ลิตร1,196.632711 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
35 ลิตร1,231.82779 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
36 ลิตร1,267.02287 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
37 ลิตร1,302.21795 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
38 ลิตร1,337.41303 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
39 ลิตร1,372.608109 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
40 ลิตร1,407.803189 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
41 ลิตร1,442.998269 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
42 ลิตร1,478.193349 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
43 ลิตร1,513.388428 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
44 ลิตร1,548.583508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
45 ลิตร1,583.778588 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
46 ลิตร1,618.973667 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
47 ลิตร1,654.168747 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
48 ลิตร1,689.363827 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
49 ลิตร1,724.558907 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลิตร1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
51 ลิตร1,794.949066 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
52 ลิตร1,830.144146 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
53 ลิตร1,865.339226 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
54 ลิตร1,900.534305 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
55 ลิตร1,935.729385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
56 ลิตร1,970.924465 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
57 ลิตร2,006.119544 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
58 ลิตร2,041.314624 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
59 ลิตร2,076.509704 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
60 ลิตร2,111.704784 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
61 ลิตร2,146.899863 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
62 ลิตร2,182.094943 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
63 ลิตร2,217.290023 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
64 ลิตร2,252.485103 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
65 ลิตร2,287.680182 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
66 ลิตร2,322.875262 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
67 ลิตร2,358.070342 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
68 ลิตร2,393.265421 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
69 ลิตร2,428.460501 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
70 ลิตร2,463.655581 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
71 ลิตร2,498.850661 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
72 ลิตร2,534.04574 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
73 ลิตร2,569.24082 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
74 ลิตร2,604.4359 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
75 ลิตร2,639.63098 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
76 ลิตร2,674.826059 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
77 ลิตร2,710.021139 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
78 ลิตร2,745.216219 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
79 ลิตร2,780.411299 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
80 ลิตร2,815.606378 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
81 ลิตร2,850.801458 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
82 ลิตร2,885.996538 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
83 ลิตร2,921.191617 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
84 ลิตร2,956.386697 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
85 ลิตร2,991.581777 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
86 ลิตร3,026.776857 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
87 ลิตร3,061.971936 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
88 ลิตร3,097.167016 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
89 ลิตร3,132.362096 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
90 ลิตร3,167.557176 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
91 ลิตร3,202.752255 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
92 ลิตร3,237.947335 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
93 ลิตร3,273.142415 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
94 ลิตร3,308.337494 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
95 ลิตร3,343.532574 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
96 ลิตร3,378.727654 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
97 ลิตร3,413.922734 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
98 ลิตร3,449.117813 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
99 ลิตร3,484.312893 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลิตร3,519.507973 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม