แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลิตร

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ลิตร

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ลิตร

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ลิตร

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.946353 ลิตร

สูตรการแปลง

L = qt (US) × 0.946353

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลิตร (L) เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรL = qt (US) × 0.946353
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรL = 1 × 0.946353
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์L = 0.946353

ดังนั้น 1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.946353 ลิตร

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลิตร

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาลิตร
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.946353 ลิตร
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1.892706 ลิตร
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา4.731765 ลิตร
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา9.463529 ลิตร
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา18.927059 ลิตร
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา47.317647 ลิตร
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา94.635295 ลิตร
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา473.176473 ลิตร
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา946.352946 ลิตร
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา4,731.76473 ลิตร
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา9,463.52946 ลิตร
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา47,317.6473 ลิตร

แปลง ลิตร เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ลิตรควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลิตร1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลิตร2.113376 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลิตร5.283441 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลิตร10.566882 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลิตร21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลิตร52.83441 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลิตร105.668821 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ลิตร528.344105 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ลิตร1,056.688209 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ลิตร5,283.441047 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ลิตร10,566.882094 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ลิตร52,834.410472 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาลิตร
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.946353 ลิตร
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1.892706 ลิตร
3 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2.839059 ลิตร
4 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3.785412 ลิตร
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา4.731765 ลิตร
6 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา5.678118 ลิตร
7 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา6.624471 ลิตร
8 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา7.570824 ลิตร
9 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา8.517177 ลิตร
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา9.463529 ลิตร
11 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา10.409882 ลิตร
12 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา11.356235 ลิตร
13 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา12.302588 ลิตร
14 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา13.248941 ลิตร
15 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา14.195294 ลิตร
16 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา15.141647 ลิตร
17 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา16.088 ลิตร
18 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา17.034353 ลิตร
19 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา17.980706 ลิตร
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา18.927059 ลิตร
21 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา19.873412 ลิตร
22 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา20.819765 ลิตร
23 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา21.766118 ลิตร
24 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา22.712471 ลิตร
25 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา23.658824 ลิตร
26 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา24.605177 ลิตร
27 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา25.55153 ลิตร
28 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา26.497882 ลิตร
29 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา27.444235 ลิตร
30 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา28.390588 ลิตร
31 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา29.336941 ลิตร
32 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา30.283294 ลิตร
33 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา31.229647 ลิตร
34 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา32.176 ลิตร
35 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา33.122353 ลิตร
36 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา34.068706 ลิตร
37 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา35.015059 ลิตร
38 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา35.961412 ลิตร
39 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา36.907765 ลิตร
40 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา37.854118 ลิตร
41 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา38.800471 ลิตร
42 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา39.746824 ลิตร
43 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา40.693177 ลิตร
44 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา41.63953 ลิตร
45 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา42.585883 ลิตร
46 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา43.532236 ลิตร
47 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา44.478588 ลิตร
48 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา45.424941 ลิตร
49 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา46.371294 ลิตร
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา47.317647 ลิตร
51 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา48.264 ลิตร
52 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา49.210353 ลิตร
53 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา50.156706 ลิตร
54 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา51.103059 ลิตร
55 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา52.049412 ลิตร
56 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา52.995765 ลิตร
57 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา53.942118 ลิตร
58 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา54.888471 ลิตร
59 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา55.834824 ลิตร
60 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา56.781177 ลิตร
61 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา57.72753 ลิตร
62 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา58.673883 ลิตร
63 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา59.620236 ลิตร
64 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา60.566589 ลิตร
65 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา61.512941 ลิตร
66 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา62.459294 ลิตร
67 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา63.405647 ลิตร
68 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา64.352 ลิตร
69 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา65.298353 ลิตร
70 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา66.244706 ลิตร
71 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา67.191059 ลิตร
72 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา68.137412 ลิตร
73 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา69.083765 ลิตร
74 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา70.030118 ลิตร
75 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา70.976471 ลิตร
76 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา71.922824 ลิตร
77 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา72.869177 ลิตร
78 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา73.81553 ลิตร
79 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา74.761883 ลิตร
80 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา75.708236 ลิตร
81 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา76.654589 ลิตร
82 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา77.600942 ลิตร
83 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา78.547295 ลิตร
84 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา79.493647 ลิตร
85 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา80.44 ลิตร
86 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา81.386353 ลิตร
87 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา82.332706 ลิตร
88 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา83.279059 ลิตร
89 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา84.225412 ลิตร
90 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา85.171765 ลิตร
91 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา86.118118 ลิตร
92 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา87.064471 ลิตร
93 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา88.010824 ลิตร
94 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา88.957177 ลิตร
95 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา89.90353 ลิตร
96 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา90.849883 ลิตร
97 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา91.796236 ลิตร
98 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา92.742589 ลิตร
99 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา93.688942 ลิตร
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา94.635295 ลิตร

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.25 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.943137 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 63.090196 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 189.270589 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000946 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ลิตรในหน้านี้
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.832674 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.665348 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.330697 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 33.306967 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 53.291148 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 159.873443 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03342 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 57.75 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 121.133177 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30.283294 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 7.570824 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.047318 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.037854 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000473 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม