แปลง ถัง เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ถัง เพื่อแปลงไปยัง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ถัง เท่ากับกี่ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถัง = 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถัง เท่ากับ 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

qt (US) = ถัง × 21.133764

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) เป็น ถัง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรqt (US) = ถัง × 21.133764
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรqt (US) = 1 × 21.133764
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์qt (US) = 21.133764

ดังนั้น 1 ถัง มีค่าเท่ากับ 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ถังควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถัง21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถัง42.267528 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถัง105.668821 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถัง211.337642 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถัง422.675284 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถัง1,056.688209 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถัง2,113.376419 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ถัง10,566.882094 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ถัง21,133.764189 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ถัง105,668.820943 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ถัง211,337.641887 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ถัง1,056,688.209433 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถัง

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาถัง
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.047318 ถัง
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.094635 ถัง
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.236588 ถัง
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.473176 ถัง
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.946353 ถัง
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2.365882 ถัง
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา4.731765 ถัง
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา23.658824 ถัง
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา47.317647 ถัง
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา236.588237 ถัง
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา473.176473 ถัง
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,365.882365 ถัง

ตารางการแปลง ถัง เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถัง เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถังควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถัง21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถัง42.267528 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ถัง63.401293 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ถัง84.535057 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถัง105.668821 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ถัง126.802585 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ถัง147.936349 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ถัง169.070114 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ถัง190.203878 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถัง211.337642 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ถัง232.471406 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ถัง253.60517 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ถัง274.738934 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ถัง295.872699 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ถัง317.006463 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ถัง338.140227 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ถัง359.273991 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ถัง380.407755 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ถัง401.54152 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถัง422.675284 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ถัง443.809048 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ถัง464.942812 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ถัง486.076576 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ถัง507.210341 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ถัง528.344105 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ถัง549.477869 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ถัง570.611633 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ถัง591.745397 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ถัง612.879161 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ถัง634.012926 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ถัง655.14669 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ถัง676.280454 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ถัง697.414218 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ถัง718.547982 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ถัง739.681747 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ถัง760.815511 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ถัง781.949275 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ถัง803.083039 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ถัง824.216803 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ถัง845.350568 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ถัง866.484332 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ถัง887.618096 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ถัง908.75186 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ถัง929.885624 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ถัง951.019388 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ถัง972.153153 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ถัง993.286917 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ถัง1,014.420681 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ถัง1,035.554445 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถัง1,056.688209 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ถัง1,077.821974 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ถัง1,098.955738 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ถัง1,120.089502 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ถัง1,141.223266 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ถัง1,162.35703 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ถัง1,183.490795 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ถัง1,204.624559 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ถัง1,225.758323 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ถัง1,246.892087 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ถัง1,268.025851 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ถัง1,289.159616 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ถัง1,310.29338 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ถัง1,331.427144 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ถัง1,352.560908 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ถัง1,373.694672 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ถัง1,394.828436 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ถัง1,415.962201 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ถัง1,437.095965 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ถัง1,458.229729 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ถัง1,479.363493 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ถัง1,500.497257 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ถัง1,521.631022 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ถัง1,542.764786 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ถัง1,563.89855 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ถัง1,585.032314 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ถัง1,606.166078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ถัง1,627.299843 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ถัง1,648.433607 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ถัง1,669.567371 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ถัง1,690.701135 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ถัง1,711.834899 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ถัง1,732.968663 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ถัง1,754.102428 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ถัง1,775.236192 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ถัง1,796.369956 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ถัง1,817.50372 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ถัง1,838.637484 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ถัง1,859.771249 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ถัง1,880.905013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ถัง1,902.038777 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ถัง1,923.172541 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ถัง1,944.306305 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ถัง1,965.44007 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ถัง1,986.573834 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ถัง2,007.707598 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ถัง2,028.841362 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ถัง2,049.975126 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ถัง2,071.10889 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ถัง2,092.242655 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถัง2,113.376419 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถัง = 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ถัง = 42.267528 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 83.333333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถัง = 666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 1,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 0.02 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 35.19508 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 70.390159 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 1,126.242551 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 0.706293 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถัง = 1,220.474882 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถัง = 2,560 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถัง = 640 กำมือไปที่หน้า
1 ถัง = 160 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ทะนานไปที่หน้า
1 ถัง = 0.8 สัดไปที่หน้า
1 ถัง = 0.01 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม