แปลง ถัง เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ถัง เพื่อแปลงไปยัง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ถัง เท่ากับกี่ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถัง = 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ถัง เท่ากับ 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

gal (US) = ถัง × 5.283441

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) เป็น ถัง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรgal (US) = ถัง × 5.283441
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรgal (US) = 1 × 5.283441
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์gal (US) = 5.283441

ดังนั้น 1 ถัง มีค่าเท่ากับ 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ถังแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถัง5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถัง10.566882 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถัง26.417205 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถัง52.83441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถัง105.668821 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถัง264.172052 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถัง528.344105 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ถัง2,641.720524 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ถัง5,283.441047 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ถัง26,417.205236 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ถัง52,834.410472 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ถัง264,172.052358 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถัง

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาถัง
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา0.189271 ถัง
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา0.378541 ถัง
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา0.946353 ถัง
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1.892706 ถัง
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3.785412 ถัง
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9.463529 ถัง
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา18.927059 ถัง
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา94.635295 ถัง
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา189.270589 ถัง
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา946.352946 ถัง
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,892.705892 ถัง
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,463.52946 ถัง

ตารางการแปลง ถัง เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถัง เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถังแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถัง5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถัง10.566882 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ถัง15.850323 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ถัง21.133764 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถัง26.417205 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ถัง31.700646 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ถัง36.984087 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ถัง42.267528 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ถัง47.550969 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถัง52.83441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ถัง58.117852 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ถัง63.401293 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ถัง68.684734 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ถัง73.968175 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ถัง79.251616 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ถัง84.535057 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ถัง89.818498 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ถัง95.101939 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ถัง100.38538 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถัง105.668821 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ถัง110.952262 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ถัง116.235703 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ถัง121.519144 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ถัง126.802585 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ถัง132.086026 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ถัง137.369467 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ถัง142.652908 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ถัง147.936349 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ถัง153.21979 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ถัง158.503231 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ถัง163.786672 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ถัง169.070114 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ถัง174.353555 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ถัง179.636996 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ถัง184.920437 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ถัง190.203878 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ถัง195.487319 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ถัง200.77076 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ถัง206.054201 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ถัง211.337642 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ถัง216.621083 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ถัง221.904524 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ถัง227.187965 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ถัง232.471406 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ถัง237.754847 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ถัง243.038288 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ถัง248.321729 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ถัง253.60517 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ถัง258.888611 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถัง264.172052 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ถัง269.455493 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ถัง274.738934 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ถัง280.022375 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ถัง285.305817 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ถัง290.589258 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ถัง295.872699 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ถัง301.15614 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ถัง306.439581 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ถัง311.723022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ถัง317.006463 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ถัง322.289904 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ถัง327.573345 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ถัง332.856786 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ถัง338.140227 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ถัง343.423668 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ถัง348.707109 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ถัง353.99055 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ถัง359.273991 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ถัง364.557432 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ถัง369.840873 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ถัง375.124314 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ถัง380.407755 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ถัง385.691196 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ถัง390.974637 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ถัง396.258079 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ถัง401.54152 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ถัง406.824961 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ถัง412.108402 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ถัง417.391843 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ถัง422.675284 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ถัง427.958725 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ถัง433.242166 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ถัง438.525607 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ถัง443.809048 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ถัง449.092489 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ถัง454.37593 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ถัง459.659371 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ถัง464.942812 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ถัง470.226253 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ถัง475.509694 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ถัง480.793135 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ถัง486.076576 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ถัง491.360017 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ถัง496.643458 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ถัง501.926899 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ถัง507.210341 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ถัง512.493782 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ถัง517.777223 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ถัง523.060664 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถัง528.344105 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถัง = 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ถัง = 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 42.267528 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 83.333333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถัง = 666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 1,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 0.02 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 35.19508 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 70.390159 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 1,126.242551 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 0.706293 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถัง = 1,220.474882 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถัง = 2,560 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถัง = 640 กำมือไปที่หน้า
1 ถัง = 160 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ทะนานไปที่หน้า
1 ถัง = 0.8 สัดไปที่หน้า
1 ถัง = 0.01 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม