แปลง ถัง เป็น สัด

ป้อนจำนวนของ ถัง เพื่อแปลงไปยัง สัด

ผลลัพธ์

1 ถัง เท่ากับกี่ สัด

1 ถัง = 0.8 สัด

1 ถัง เท่ากับ 0.8 สัด

สูตรการแปลง

สัด = ถัง × 0.8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก สัด เป็น ถัง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรสัด = ถัง × 0.8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรสัด = 1 × 0.8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์สัด = 0.8

ดังนั้น 1 ถัง มีค่าเท่ากับ 0.8 สัด

แปลง ถัง เป็น สัด

ถังสัด
1 ถัง0.8 สัด
2 ถัง1.6 สัด
5 ถัง4 สัด
10 ถัง8 สัด
20 ถัง16 สัด
50 ถัง40 สัด
100 ถัง80 สัด
500 ถัง400 สัด
1000 ถัง800 สัด
5000 ถัง4,000 สัด
10000 ถัง8,000 สัด
50000 ถัง40,000 สัด

แปลง สัด เป็น ถัง

สัดถัง
1 สัด1.25 ถัง
2 สัด2.5 ถัง
5 สัด6.25 ถัง
10 สัด12.5 ถัง
20 สัด25 ถัง
50 สัด62.5 ถัง
100 สัด125 ถัง
500 สัด625 ถัง
1000 สัด1,250 ถัง
5000 สัด6,250 ถัง
10000 สัด12,500 ถัง
50000 สัด62,500 ถัง

ตารางการแปลง ถัง เป็น สัด

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถัง เป็น สัด โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถังสัด
1 ถัง0.8 สัด
2 ถัง1.6 สัด
3 ถัง2.4 สัด
4 ถัง3.2 สัด
5 ถัง4 สัด
6 ถัง4.8 สัด
7 ถัง5.6 สัด
8 ถัง6.4 สัด
9 ถัง7.2 สัด
10 ถัง8 สัด
11 ถัง8.8 สัด
12 ถัง9.6 สัด
13 ถัง10.4 สัด
14 ถัง11.2 สัด
15 ถัง12 สัด
16 ถัง12.8 สัด
17 ถัง13.6 สัด
18 ถัง14.4 สัด
19 ถัง15.2 สัด
20 ถัง16 สัด
21 ถัง16.8 สัด
22 ถัง17.6 สัด
23 ถัง18.4 สัด
24 ถัง19.2 สัด
25 ถัง20 สัด
26 ถัง20.8 สัด
27 ถัง21.6 สัด
28 ถัง22.4 สัด
29 ถัง23.2 สัด
30 ถัง24 สัด
31 ถัง24.8 สัด
32 ถัง25.6 สัด
33 ถัง26.4 สัด
34 ถัง27.2 สัด
35 ถัง28 สัด
36 ถัง28.8 สัด
37 ถัง29.6 สัด
38 ถัง30.4 สัด
39 ถัง31.2 สัด
40 ถัง32 สัด
41 ถัง32.8 สัด
42 ถัง33.6 สัด
43 ถัง34.4 สัด
44 ถัง35.2 สัด
45 ถัง36 สัด
46 ถัง36.8 สัด
47 ถัง37.6 สัด
48 ถัง38.4 สัด
49 ถัง39.2 สัด
50 ถัง40 สัด
51 ถัง40.8 สัด
52 ถัง41.6 สัด
53 ถัง42.4 สัด
54 ถัง43.2 สัด
55 ถัง44 สัด
56 ถัง44.8 สัด
57 ถัง45.6 สัด
58 ถัง46.4 สัด
59 ถัง47.2 สัด
60 ถัง48 สัด
61 ถัง48.8 สัด
62 ถัง49.6 สัด
63 ถัง50.4 สัด
64 ถัง51.2 สัด
65 ถัง52 สัด
66 ถัง52.8 สัด
67 ถัง53.6 สัด
68 ถัง54.4 สัด
69 ถัง55.2 สัด
70 ถัง56 สัด
71 ถัง56.8 สัด
72 ถัง57.6 สัด
73 ถัง58.4 สัด
74 ถัง59.2 สัด
75 ถัง60 สัด
76 ถัง60.8 สัด
77 ถัง61.6 สัด
78 ถัง62.4 สัด
79 ถัง63.2 สัด
80 ถัง64 สัด
81 ถัง64.8 สัด
82 ถัง65.6 สัด
83 ถัง66.4 สัด
84 ถัง67.2 สัด
85 ถัง68 สัด
86 ถัง68.8 สัด
87 ถัง69.6 สัด
88 ถัง70.4 สัด
89 ถัง71.2 สัด
90 ถัง72 สัด
91 ถัง72.8 สัด
92 ถัง73.6 สัด
93 ถัง74.4 สัด
94 ถัง75.2 สัด
95 ถัง76 สัด
96 ถัง76.8 สัด
97 ถัง77.6 สัด
98 ถัง78.4 สัด
99 ถัง79.2 สัด
100 ถัง80 สัด

แปลง ถัง ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถัง = 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 42.267528 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 83.333333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถัง = 666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 1,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 0.02 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 35.19508 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 70.390159 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 1,126.242551 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 0.706293 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถัง = 1,220.474882 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถัง = 2,560 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถัง = 640 กำมือไปที่หน้า
1 ถัง = 160 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ทะนานไปที่หน้า
1 ถัง = 0.8 สัดในหน้านี้
1 ถัง = 0.01 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม