แปลง ถัง เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ถัง เพื่อแปลงไปยัง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ถัง เท่ากับกี่ ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ถัง = 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ถัง เท่ากับ 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

tsp = ถัง × 4,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนชาสหรัฐอเมริกา (tsp) เป็น ถัง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtsp = ถัง × 4,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtsp = 1 × 4,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tsp = 4,000

ดังนั้น 1 ถัง มีค่าเท่ากับ 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ถังช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ถัง4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ถัง8,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ถัง20,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ถัง40,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ถัง80,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ถัง200,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ถัง400,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
500 ถัง2,000,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1000 ถัง4,000,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5000 ถัง20,000,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10000 ถัง40,000,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50000 ถัง200,000,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ถัง

ช้อนชาสหรัฐอเมริกาถัง
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.00025 ถัง
2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.0005 ถัง
5 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.00125 ถัง
10 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.0025 ถัง
20 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.005 ถัง
50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.0125 ถัง
100 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.025 ถัง
500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.125 ถัง
1000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.25 ถัง
5000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.25 ถัง
10000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.5 ถัง
50000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา12.5 ถัง

ตารางการแปลง ถัง เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถัง เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถังช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ถัง4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ถัง8,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
3 ถัง12,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
4 ถัง16,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ถัง20,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
6 ถัง24,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
7 ถัง28,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
8 ถัง32,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
9 ถัง36,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ถัง40,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
11 ถัง44,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
12 ถัง48,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
13 ถัง52,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
14 ถัง56,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
15 ถัง60,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
16 ถัง64,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
17 ถัง68,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
18 ถัง72,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
19 ถัง76,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ถัง80,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
21 ถัง84,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
22 ถัง88,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
23 ถัง92,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
24 ถัง96,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
25 ถัง100,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
26 ถัง104,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
27 ถัง108,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
28 ถัง112,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
29 ถัง116,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
30 ถัง120,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
31 ถัง124,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
32 ถัง128,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
33 ถัง132,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
34 ถัง136,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
35 ถัง140,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
36 ถัง144,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
37 ถัง148,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
38 ถัง152,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
39 ถัง156,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
40 ถัง160,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
41 ถัง164,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
42 ถัง168,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
43 ถัง172,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
44 ถัง176,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
45 ถัง180,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
46 ถัง184,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
47 ถัง188,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
48 ถัง192,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
49 ถัง196,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ถัง200,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
51 ถัง204,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
52 ถัง208,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
53 ถัง212,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
54 ถัง216,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
55 ถัง220,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
56 ถัง224,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
57 ถัง228,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
58 ถัง232,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
59 ถัง236,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
60 ถัง240,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
61 ถัง244,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
62 ถัง248,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
63 ถัง252,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
64 ถัง256,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
65 ถัง260,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
66 ถัง264,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
67 ถัง268,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
68 ถัง272,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
69 ถัง276,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
70 ถัง280,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
71 ถัง284,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
72 ถัง288,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
73 ถัง292,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
74 ถัง296,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
75 ถัง300,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
76 ถัง304,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
77 ถัง308,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
78 ถัง312,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
79 ถัง316,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
80 ถัง320,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
81 ถัง324,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
82 ถัง328,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
83 ถัง332,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
84 ถัง336,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
85 ถัง340,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
86 ถัง344,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
87 ถัง348,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
88 ถัง352,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
89 ถัง356,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
90 ถัง360,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
91 ถัง364,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
92 ถัง368,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
93 ถัง372,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
94 ถัง376,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
95 ถัง380,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
96 ถัง384,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
97 ถัง388,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
98 ถัง392,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
99 ถัง396,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ถัง400,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ถัง ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถัง = 5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 21.133764 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 42.267528 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 83.333333 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถัง = 666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 1,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถัง = 4,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ถัง = 0.02 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 20,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถัง = 17.59754 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 35.19508 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 70.390159 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 1,126.242551 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถัง = 0.706293 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถัง = 1,220.474882 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถัง = 2,560 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถัง = 640 กำมือไปที่หน้า
1 ถัง = 160 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถัง = 20 ทะนานไปที่หน้า
1 ถัง = 0.8 สัดไปที่หน้า
1 ถัง = 0.01 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม