แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์ฟุต เพื่อแปลงไปยัง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับกี่ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ลูกบาศก์ฟุต = 29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

qt (US) = ft3 × 29.922078

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) เป็น ลูกบาศก์ฟุต (ft3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรqt (US) = ft3 × 29.922078
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรqt (US) = 1 × 29.922078
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์qt (US) = 29.922078

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์ฟุต มีค่าเท่ากับ 29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ลูกบาศก์ฟุตควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลูกบาศก์ฟุต29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลูกบาศก์ฟุต59.844156 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลูกบาศก์ฟุต149.61039 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลูกบาศก์ฟุต299.220779 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลูกบาศก์ฟุต598.441558 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลูกบาศก์ฟุต1,496.103896 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลูกบาศก์ฟุต2,992.207792 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ลูกบาศก์ฟุต14,961.038961 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ลูกบาศก์ฟุต29,922.077922 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ลูกบาศก์ฟุต149,610.38961 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ลูกบาศก์ฟุต299,220.779221 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ลูกบาศก์ฟุต1,496,103.896104 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาลูกบาศก์ฟุต
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.03342 ลูกบาศก์ฟุต
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.06684 ลูกบาศก์ฟุต
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.167101 ลูกบาศก์ฟุต
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.334201 ลูกบาศก์ฟุต
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.668403 ลูกบาศก์ฟุต
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1.671007 ลูกบาศก์ฟุต
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3.342014 ลูกบาศก์ฟุต
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา16.710069 ลูกบาศก์ฟุต
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา33.420139 ลูกบาศก์ฟุต
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา167.100694 ลูกบาศก์ฟุต
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา334.201389 ลูกบาศก์ฟุต
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,671.006944 ลูกบาศก์ฟุต

ตารางการแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์ฟุตควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลูกบาศก์ฟุต29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลูกบาศก์ฟุต59.844156 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ลูกบาศก์ฟุต89.766234 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ลูกบาศก์ฟุต119.688312 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลูกบาศก์ฟุต149.61039 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ลูกบาศก์ฟุต179.532468 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ลูกบาศก์ฟุต209.454545 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ลูกบาศก์ฟุต239.376623 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ลูกบาศก์ฟุต269.298701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลูกบาศก์ฟุต299.220779 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ลูกบาศก์ฟุต329.142857 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ลูกบาศก์ฟุต359.064935 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ลูกบาศก์ฟุต388.987013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ลูกบาศก์ฟุต418.909091 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ลูกบาศก์ฟุต448.831169 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ลูกบาศก์ฟุต478.753247 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ลูกบาศก์ฟุต508.675325 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ลูกบาศก์ฟุต538.597403 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ลูกบาศก์ฟุต568.519481 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลูกบาศก์ฟุต598.441558 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ลูกบาศก์ฟุต628.363636 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ลูกบาศก์ฟุต658.285714 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ลูกบาศก์ฟุต688.207792 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ลูกบาศก์ฟุต718.12987 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ลูกบาศก์ฟุต748.051948 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ลูกบาศก์ฟุต777.974026 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ลูกบาศก์ฟุต807.896104 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ลูกบาศก์ฟุต837.818182 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ลูกบาศก์ฟุต867.74026 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ลูกบาศก์ฟุต897.662338 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ลูกบาศก์ฟุต927.584416 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ลูกบาศก์ฟุต957.506494 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ลูกบาศก์ฟุต987.428571 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ลูกบาศก์ฟุต1,017.350649 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ลูกบาศก์ฟุต1,047.272727 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ลูกบาศก์ฟุต1,077.194805 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ลูกบาศก์ฟุต1,107.116883 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ลูกบาศก์ฟุต1,137.038961 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ลูกบาศก์ฟุต1,166.961039 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ลูกบาศก์ฟุต1,196.883117 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ลูกบาศก์ฟุต1,226.805195 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ลูกบาศก์ฟุต1,256.727273 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ลูกบาศก์ฟุต1,286.649351 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ลูกบาศก์ฟุต1,316.571429 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ลูกบาศก์ฟุต1,346.493506 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ลูกบาศก์ฟุต1,376.415584 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ลูกบาศก์ฟุต1,406.337662 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ลูกบาศก์ฟุต1,436.25974 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ลูกบาศก์ฟุต1,466.181818 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลูกบาศก์ฟุต1,496.103896 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ลูกบาศก์ฟุต1,526.025974 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ลูกบาศก์ฟุต1,555.948052 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ลูกบาศก์ฟุต1,585.87013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ลูกบาศก์ฟุต1,615.792208 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ลูกบาศก์ฟุต1,645.714286 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ลูกบาศก์ฟุต1,675.636364 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ลูกบาศก์ฟุต1,705.558442 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ลูกบาศก์ฟุต1,735.480519 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ลูกบาศก์ฟุต1,765.402597 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ลูกบาศก์ฟุต1,795.324675 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ลูกบาศก์ฟุต1,825.246753 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ลูกบาศก์ฟุต1,855.168831 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ลูกบาศก์ฟุต1,885.090909 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ลูกบาศก์ฟุต1,915.012987 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ลูกบาศก์ฟุต1,944.935065 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ลูกบาศก์ฟุต1,974.857143 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ลูกบาศก์ฟุต2,004.779221 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ลูกบาศก์ฟุต2,034.701299 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ลูกบาศก์ฟุต2,064.623377 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ลูกบาศก์ฟุต2,094.545455 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ลูกบาศก์ฟุต2,124.467532 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ลูกบาศก์ฟุต2,154.38961 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ลูกบาศก์ฟุต2,184.311688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ลูกบาศก์ฟุต2,214.233766 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ลูกบาศก์ฟุต2,244.155844 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ลูกบาศก์ฟุต2,274.077922 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ลูกบาศก์ฟุต2,304 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ลูกบาศก์ฟุต2,333.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ลูกบาศก์ฟุต2,363.844156 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ลูกบาศก์ฟุต2,393.766234 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ลูกบาศก์ฟุต2,423.688312 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ลูกบาศก์ฟุต2,453.61039 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ลูกบาศก์ฟุต2,483.532468 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ลูกบาศก์ฟุต2,513.454545 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ลูกบาศก์ฟุต2,543.376623 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ลูกบาศก์ฟุต2,573.298701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ลูกบาศก์ฟุต2,603.220779 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ลูกบาศก์ฟุต2,633.142857 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ลูกบาศก์ฟุต2,663.064935 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ลูกบาศก์ฟุต2,692.987013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ลูกบาศก์ฟุต2,722.909091 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ลูกบาศก์ฟุต2,752.831169 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ลูกบาศก์ฟุต2,782.753247 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ลูกบาศก์ฟุต2,812.675325 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ลูกบาศก์ฟุต2,842.597403 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ลูกบาศก์ฟุต2,872.519481 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ลูกบาศก์ฟุต2,902.441558 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ลูกบาศก์ฟุต2,932.363636 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ลูกบาศก์ฟุต2,962.285714 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลูกบาศก์ฟุต2,992.207792 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ลูกบาศก์ฟุต ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์ฟุต = 7.480519 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 29.922078 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ลูกบาศก์ฟุต = 59.844156 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 117.986861 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 943.894886 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,887.789773 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 5,663.369318 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 0.028317 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28,316.846592 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.316847 ลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28,316.846592 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 24.915342 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 49.830684 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 99.661367 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 996.613673 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,594.581878 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 4,783.745633 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1,728 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 3,624.556364 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 906.139091 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 226.534773 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.316847 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1.415842 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1.132674 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์ฟุต = 0.014158 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม