แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ เกวียน

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000473 เกวียน

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.000473 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = qt (US) × 0.000473

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = qt (US) × 0.000473
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 0.000473
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 0.000473

ดังนั้น 1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.000473 เกวียน

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาเกวียน
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000473 เกวียน
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000946 เกวียน
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.002366 เกวียน
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.004732 เกวียน
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.009464 เกวียน
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.023659 เกวียน
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.047318 เกวียน
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.236588 เกวียน
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.473176 เกวียน
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2.365882 เกวียน
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา4.731765 เกวียน
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา23.658824 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

เกวียนควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 เกวียน2,113.376419 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 เกวียน4,226.752838 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 เกวียน10,566.882094 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 เกวียน21,133.764189 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 เกวียน42,267.528377 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 เกวียน105,668.820943 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 เกวียน211,337.641887 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 เกวียน1,056,688.209433 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 เกวียน2,113,376.418865 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 เกวียน10,566,882.094326 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 เกวียน21,133,764.188652 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 เกวียน105,668,820.94326 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาเกวียน
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000473 เกวียน
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000946 เกวียน
3 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00142 เกวียน
4 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001893 เกวียน
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.002366 เกวียน
6 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.002839 เกวียน
7 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.003312 เกวียน
8 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.003785 เกวียน
9 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.004259 เกวียน
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.004732 เกวียน
11 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.005205 เกวียน
12 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.005678 เกวียน
13 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.006151 เกวียน
14 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.006624 เกวียน
15 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.007098 เกวียน
16 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.007571 เกวียน
17 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.008044 เกวียน
18 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.008517 เกวียน
19 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00899 เกวียน
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.009464 เกวียน
21 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.009937 เกวียน
22 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.01041 เกวียน
23 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.010883 เกวียน
24 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.011356 เกวียน
25 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.011829 เกวียน
26 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.012303 เกวียน
27 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.012776 เกวียน
28 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.013249 เกวียน
29 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.013722 เกวียน
30 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.014195 เกวียน
31 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.014668 เกวียน
32 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.015142 เกวียน
33 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.015615 เกวียน
34 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.016088 เกวียน
35 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.016561 เกวียน
36 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.017034 เกวียน
37 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.017508 เกวียน
38 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.017981 เกวียน
39 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.018454 เกวียน
40 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.018927 เกวียน
41 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0194 เกวียน
42 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.019873 เกวียน
43 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.020347 เกวียน
44 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.02082 เกวียน
45 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.021293 เกวียน
46 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.021766 เกวียน
47 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.022239 เกวียน
48 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.022712 เกวียน
49 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.023186 เกวียน
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.023659 เกวียน
51 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.024132 เกวียน
52 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.024605 เกวียน
53 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.025078 เกวียน
54 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.025552 เกวียน
55 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.026025 เกวียน
56 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.026498 เกวียน
57 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.026971 เกวียน
58 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.027444 เกวียน
59 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.027917 เกวียน
60 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.028391 เกวียน
61 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.028864 เกวียน
62 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.029337 เกวียน
63 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.02981 เกวียน
64 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.030283 เกวียน
65 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.030756 เกวียน
66 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.03123 เกวียน
67 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.031703 เกวียน
68 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.032176 เกวียน
69 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.032649 เกวียน
70 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.033122 เกวียน
71 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.033596 เกวียน
72 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.034069 เกวียน
73 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.034542 เกวียน
74 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.035015 เกวียน
75 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.035488 เกวียน
76 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.035961 เกวียน
77 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.036435 เกวียน
78 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.036908 เกวียน
79 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.037381 เกวียน
80 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.037854 เกวียน
81 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.038327 เกวียน
82 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0388 เกวียน
83 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.039274 เกวียน
84 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.039747 เกวียน
85 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.04022 เกวียน
86 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.040693 เกวียน
87 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.041166 เกวียน
88 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.04164 เกวียน
89 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.042113 เกวียน
90 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.042586 เกวียน
91 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.043059 เกวียน
92 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.043532 เกวียน
93 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.044005 เกวียน
94 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.044479 เกวียน
95 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.044952 เกวียน
96 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.045425 เกวียน
97 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.045898 เกวียน
98 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.046371 เกวียน
99 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.046844 เกวียน
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา0.047318 เกวียน

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.25 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.943137 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 63.090196 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 189.270589 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000946 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.832674 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.665348 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.330697 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 33.306967 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 53.291148 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 159.873443 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03342 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 57.75 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 121.133177 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30.283294 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 7.570824 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.047318 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.037854 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000473 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม