แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

US fl oz = qt (US) × 31.545098

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา (qt (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรUS fl oz = qt (US) × 31.545098
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรUS fl oz = 1 × 31.545098
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์US fl oz = 31.545098

ดังนั้น 1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา63.090196 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา157.725491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา315.450982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา630.901964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,577.25491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,154.50982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา15,772.5491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา31,545.0982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา157,725.491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา315,450.982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,577,254.91 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.031701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.063401 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.158503 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.317006 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.634013 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.585032 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.170065 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา15.850323 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา31.700646 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา158.503231 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา317.006463 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1,585.032314 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา63.090196 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา94.635295 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา126.180393 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา157.725491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา189.270589 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา220.815687 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา252.360786 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา283.905884 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา315.450982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา346.99608 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา378.541178 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา410.086277 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา441.631375 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา473.176473 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา504.721571 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา536.266669 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา567.811768 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา599.356866 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา630.901964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา662.447062 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา693.99216 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา725.537259 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา757.082357 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา788.627455 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา820.172553 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา851.717651 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา883.26275 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา914.807848 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา946.352946 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา977.898044 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,009.443142 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,040.988241 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,072.533339 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,104.078437 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,135.623535 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,167.168633 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,198.713732 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,230.25883 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,261.803928 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,293.349026 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,324.894124 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,356.439223 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,387.984321 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,419.529419 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,451.074517 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,482.619615 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,514.164714 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,545.709812 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,577.25491 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,608.800008 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,640.345106 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,671.890205 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,703.435303 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,734.980401 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,766.525499 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,798.070597 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,829.615696 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,861.160794 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,892.705892 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,924.25099 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,955.796088 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา1,987.341187 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,018.886285 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,050.431383 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,081.976481 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,113.521579 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,145.066678 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,176.611776 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,208.156874 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,239.701972 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,271.24707 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,302.792169 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,334.337267 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,365.882365 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,397.427463 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,428.972561 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,460.51766 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,492.062758 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,523.607856 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,555.152954 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,586.698052 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,618.243151 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,649.788249 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,681.333347 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,712.878445 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,744.423543 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,775.968642 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,807.51374 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,839.058838 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,870.603936 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,902.149034 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,933.694133 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,965.239231 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา2,996.784329 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,028.329427 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,059.874525 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,091.419624 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,122.964722 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา3,154.50982 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.25 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.943137 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 31.545098 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 63.090196 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 189.270589 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000946 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 946.352946 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.832674 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.665348 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.330697 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 33.306967 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 53.291148 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 159.873443 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03342 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 57.75 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 121.133177 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30.283294 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 7.570824 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.946353 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.047318 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.037854 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.000473 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม