แปลง ลิตร เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง ถ้วยอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ ถ้วยอิมพีเรียล

1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล

1 ลิตร เท่ากับ 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

c (imp) = L × 3.519508

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรc (imp) = L × 3.519508
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรc (imp) = 1 × 3.519508
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์c (imp) = 3.519508

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ลิตร เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ลิตรถ้วยอิมพีเรียล
1 ลิตร3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ลิตร7.039016 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ลิตร17.59754 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ลิตร35.19508 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ลิตร70.390159 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ลิตร175.975399 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ลิตร351.950797 ถ้วยอิมพีเรียล
500 ลิตร1,759.753986 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 ลิตร3,519.507973 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 ลิตร17,597.539864 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 ลิตร35,195.079728 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 ลิตร175,975.398639 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ถ้วยอิมพีเรียลลิตร
1 ถ้วยอิมพีเรียล0.284131 ลิตร
2 ถ้วยอิมพีเรียล0.568261 ลิตร
5 ถ้วยอิมพีเรียล1.420653 ลิตร
10 ถ้วยอิมพีเรียล2.841306 ลิตร
20 ถ้วยอิมพีเรียล5.682613 ลิตร
50 ถ้วยอิมพีเรียล14.206531 ลิตร
100 ถ้วยอิมพีเรียล28.413063 ลิตร
500 ถ้วยอิมพีเรียล142.065313 ลิตร
1000 ถ้วยอิมพีเรียล284.130625 ลิตร
5000 ถ้วยอิมพีเรียล1,420.653125 ลิตร
10000 ถ้วยอิมพีเรียล2,841.30625 ลิตร
50000 ถ้วยอิมพีเรียล14,206.53125 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น ถ้วยอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรถ้วยอิมพีเรียล
1 ลิตร3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ลิตร7.039016 ถ้วยอิมพีเรียล
3 ลิตร10.558524 ถ้วยอิมพีเรียล
4 ลิตร14.078032 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ลิตร17.59754 ถ้วยอิมพีเรียล
6 ลิตร21.117048 ถ้วยอิมพีเรียล
7 ลิตร24.636556 ถ้วยอิมพีเรียล
8 ลิตร28.156064 ถ้วยอิมพีเรียล
9 ลิตร31.675572 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ลิตร35.19508 ถ้วยอิมพีเรียล
11 ลิตร38.714588 ถ้วยอิมพีเรียล
12 ลิตร42.234096 ถ้วยอิมพีเรียล
13 ลิตร45.753604 ถ้วยอิมพีเรียล
14 ลิตร49.273112 ถ้วยอิมพีเรียล
15 ลิตร52.79262 ถ้วยอิมพีเรียล
16 ลิตร56.312128 ถ้วยอิมพีเรียล
17 ลิตร59.831636 ถ้วยอิมพีเรียล
18 ลิตร63.351144 ถ้วยอิมพีเรียล
19 ลิตร66.870651 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ลิตร70.390159 ถ้วยอิมพีเรียล
21 ลิตร73.909667 ถ้วยอิมพีเรียล
22 ลิตร77.429175 ถ้วยอิมพีเรียล
23 ลิตร80.948683 ถ้วยอิมพีเรียล
24 ลิตร84.468191 ถ้วยอิมพีเรียล
25 ลิตร87.987699 ถ้วยอิมพีเรียล
26 ลิตร91.507207 ถ้วยอิมพีเรียล
27 ลิตร95.026715 ถ้วยอิมพีเรียล
28 ลิตร98.546223 ถ้วยอิมพีเรียล
29 ลิตร102.065731 ถ้วยอิมพีเรียล
30 ลิตร105.585239 ถ้วยอิมพีเรียล
31 ลิตร109.104747 ถ้วยอิมพีเรียล
32 ลิตร112.624255 ถ้วยอิมพีเรียล
33 ลิตร116.143763 ถ้วยอิมพีเรียล
34 ลิตร119.663271 ถ้วยอิมพีเรียล
35 ลิตร123.182779 ถ้วยอิมพีเรียล
36 ลิตร126.702287 ถ้วยอิมพีเรียล
37 ลิตร130.221795 ถ้วยอิมพีเรียล
38 ลิตร133.741303 ถ้วยอิมพีเรียล
39 ลิตร137.260811 ถ้วยอิมพีเรียล
40 ลิตร140.780319 ถ้วยอิมพีเรียล
41 ลิตร144.299827 ถ้วยอิมพีเรียล
42 ลิตร147.819335 ถ้วยอิมพีเรียล
43 ลิตร151.338843 ถ้วยอิมพีเรียล
44 ลิตร154.858351 ถ้วยอิมพีเรียล
45 ลิตร158.377859 ถ้วยอิมพีเรียล
46 ลิตร161.897367 ถ้วยอิมพีเรียล
47 ลิตร165.416875 ถ้วยอิมพีเรียล
48 ลิตร168.936383 ถ้วยอิมพีเรียล
49 ลิตร172.455891 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ลิตร175.975399 ถ้วยอิมพีเรียล
51 ลิตร179.494907 ถ้วยอิมพีเรียล
52 ลิตร183.014415 ถ้วยอิมพีเรียล
53 ลิตร186.533923 ถ้วยอิมพีเรียล
54 ลิตร190.053431 ถ้วยอิมพีเรียล
55 ลิตร193.572939 ถ้วยอิมพีเรียล
56 ลิตร197.092446 ถ้วยอิมพีเรียล
57 ลิตร200.611954 ถ้วยอิมพีเรียล
58 ลิตร204.131462 ถ้วยอิมพีเรียล
59 ลิตร207.65097 ถ้วยอิมพีเรียล
60 ลิตร211.170478 ถ้วยอิมพีเรียล
61 ลิตร214.689986 ถ้วยอิมพีเรียล
62 ลิตร218.209494 ถ้วยอิมพีเรียล
63 ลิตร221.729002 ถ้วยอิมพีเรียล
64 ลิตร225.24851 ถ้วยอิมพีเรียล
65 ลิตร228.768018 ถ้วยอิมพีเรียล
66 ลิตร232.287526 ถ้วยอิมพีเรียล
67 ลิตร235.807034 ถ้วยอิมพีเรียล
68 ลิตร239.326542 ถ้วยอิมพีเรียล
69 ลิตร242.84605 ถ้วยอิมพีเรียล
70 ลิตร246.365558 ถ้วยอิมพีเรียล
71 ลิตร249.885066 ถ้วยอิมพีเรียล
72 ลิตร253.404574 ถ้วยอิมพีเรียล
73 ลิตร256.924082 ถ้วยอิมพีเรียล
74 ลิตร260.44359 ถ้วยอิมพีเรียล
75 ลิตร263.963098 ถ้วยอิมพีเรียล
76 ลิตร267.482606 ถ้วยอิมพีเรียล
77 ลิตร271.002114 ถ้วยอิมพีเรียล
78 ลิตร274.521622 ถ้วยอิมพีเรียล
79 ลิตร278.04113 ถ้วยอิมพีเรียล
80 ลิตร281.560638 ถ้วยอิมพีเรียล
81 ลิตร285.080146 ถ้วยอิมพีเรียล
82 ลิตร288.599654 ถ้วยอิมพีเรียล
83 ลิตร292.119162 ถ้วยอิมพีเรียล
84 ลิตร295.63867 ถ้วยอิมพีเรียล
85 ลิตร299.158178 ถ้วยอิมพีเรียล
86 ลิตร302.677686 ถ้วยอิมพีเรียล
87 ลิตร306.197194 ถ้วยอิมพีเรียล
88 ลิตร309.716702 ถ้วยอิมพีเรียล
89 ลิตร313.23621 ถ้วยอิมพีเรียล
90 ลิตร316.755718 ถ้วยอิมพีเรียล
91 ลิตร320.275226 ถ้วยอิมพีเรียล
92 ลิตร323.794733 ถ้วยอิมพีเรียล
93 ลิตร327.314241 ถ้วยอิมพีเรียล
94 ลิตร330.833749 ถ้วยอิมพีเรียล
95 ลิตร334.353257 ถ้วยอิมพีเรียล
96 ลิตร337.872765 ถ้วยอิมพีเรียล
97 ลิตร341.392273 ถ้วยอิมพีเรียล
98 ลิตร344.911781 ถ้วยอิมพีเรียล
99 ลิตร348.431289 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ลิตร351.950797 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม