แปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลิตร

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์นิ้ว เพื่อแปลงไปยัง ลิตร

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์นิ้ว เท่ากับกี่ ลิตร

1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.016387 ลิตร

1 ลูกบาศก์นิ้ว เท่ากับ 0.016387 ลิตร

สูตรการแปลง

L = in3 × 0.016387

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลิตร (L) เป็น ลูกบาศก์นิ้ว (in3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรL = in3 × 0.016387
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรL = 1 × 0.016387
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์L = 0.016387

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์นิ้ว มีค่าเท่ากับ 0.016387 ลิตร

แปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลิตร

ลูกบาศก์นิ้วลิตร
1 ลูกบาศก์นิ้ว0.016387 ลิตร
2 ลูกบาศก์นิ้ว0.032774 ลิตร
5 ลูกบาศก์นิ้ว0.081935 ลิตร
10 ลูกบาศก์นิ้ว0.163871 ลิตร
20 ลูกบาศก์นิ้ว0.327741 ลิตร
50 ลูกบาศก์นิ้ว0.819353 ลิตร
100 ลูกบาศก์นิ้ว1.638706 ลิตร
500 ลูกบาศก์นิ้ว8.193532 ลิตร
1000 ลูกบาศก์นิ้ว16.387064 ลิตร
5000 ลูกบาศก์นิ้ว81.93532 ลิตร
10000 ลูกบาศก์นิ้ว163.87064 ลิตร
50000 ลูกบาศก์นิ้ว819.3532 ลิตร

แปลง ลิตร เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ลิตรลูกบาศก์นิ้ว
1 ลิตร61.023744 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ลิตร122.047488 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ลิตร305.11872 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ลิตร610.237441 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ลิตร1,220.474882 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ลิตร3,051.187205 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ลิตร6,102.374409 ลูกบาศก์นิ้ว
500 ลิตร30,511.872047 ลูกบาศก์นิ้ว
1000 ลิตร61,023.744095 ลูกบาศก์นิ้ว
5000 ลิตร305,118.720474 ลูกบาศก์นิ้ว
10000 ลิตร610,237.440947 ลูกบาศก์นิ้ว
50000 ลิตร3,051,187.204737 ลูกบาศก์นิ้ว

ตารางการแปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์นิ้วลิตร
1 ลูกบาศก์นิ้ว0.016387 ลิตร
2 ลูกบาศก์นิ้ว0.032774 ลิตร
3 ลูกบาศก์นิ้ว0.049161 ลิตร
4 ลูกบาศก์นิ้ว0.065548 ลิตร
5 ลูกบาศก์นิ้ว0.081935 ลิตร
6 ลูกบาศก์นิ้ว0.098322 ลิตร
7 ลูกบาศก์นิ้ว0.114709 ลิตร
8 ลูกบาศก์นิ้ว0.131097 ลิตร
9 ลูกบาศก์นิ้ว0.147484 ลิตร
10 ลูกบาศก์นิ้ว0.163871 ลิตร
11 ลูกบาศก์นิ้ว0.180258 ลิตร
12 ลูกบาศก์นิ้ว0.196645 ลิตร
13 ลูกบาศก์นิ้ว0.213032 ลิตร
14 ลูกบาศก์นิ้ว0.229419 ลิตร
15 ลูกบาศก์นิ้ว0.245806 ลิตร
16 ลูกบาศก์นิ้ว0.262193 ลิตร
17 ลูกบาศก์นิ้ว0.27858 ลิตร
18 ลูกบาศก์นิ้ว0.294967 ลิตร
19 ลูกบาศก์นิ้ว0.311354 ลิตร
20 ลูกบาศก์นิ้ว0.327741 ลิตร
21 ลูกบาศก์นิ้ว0.344128 ลิตร
22 ลูกบาศก์นิ้ว0.360515 ลิตร
23 ลูกบาศก์นิ้ว0.376902 ลิตร
24 ลูกบาศก์นิ้ว0.39329 ลิตร
25 ลูกบาศก์นิ้ว0.409677 ลิตร
26 ลูกบาศก์นิ้ว0.426064 ลิตร
27 ลูกบาศก์นิ้ว0.442451 ลิตร
28 ลูกบาศก์นิ้ว0.458838 ลิตร
29 ลูกบาศก์นิ้ว0.475225 ลิตร
30 ลูกบาศก์นิ้ว0.491612 ลิตร
31 ลูกบาศก์นิ้ว0.507999 ลิตร
32 ลูกบาศก์นิ้ว0.524386 ลิตร
33 ลูกบาศก์นิ้ว0.540773 ลิตร
34 ลูกบาศก์นิ้ว0.55716 ลิตร
35 ลูกบาศก์นิ้ว0.573547 ลิตร
36 ลูกบาศก์นิ้ว0.589934 ลิตร
37 ลูกบาศก์นิ้ว0.606321 ลิตร
38 ลูกบาศก์นิ้ว0.622708 ลิตร
39 ลูกบาศก์นิ้ว0.639095 ลิตร
40 ลูกบาศก์นิ้ว0.655483 ลิตร
41 ลูกบาศก์นิ้ว0.67187 ลิตร
42 ลูกบาศก์นิ้ว0.688257 ลิตร
43 ลูกบาศก์นิ้ว0.704644 ลิตร
44 ลูกบาศก์นิ้ว0.721031 ลิตร
45 ลูกบาศก์นิ้ว0.737418 ลิตร
46 ลูกบาศก์นิ้ว0.753805 ลิตร
47 ลูกบาศก์นิ้ว0.770192 ลิตร
48 ลูกบาศก์นิ้ว0.786579 ลิตร
49 ลูกบาศก์นิ้ว0.802966 ลิตร
50 ลูกบาศก์นิ้ว0.819353 ลิตร
51 ลูกบาศก์นิ้ว0.83574 ลิตร
52 ลูกบาศก์นิ้ว0.852127 ลิตร
53 ลูกบาศก์นิ้ว0.868514 ลิตร
54 ลูกบาศก์นิ้ว0.884901 ลิตร
55 ลูกบาศก์นิ้ว0.901289 ลิตร
56 ลูกบาศก์นิ้ว0.917676 ลิตร
57 ลูกบาศก์นิ้ว0.934063 ลิตร
58 ลูกบาศก์นิ้ว0.95045 ลิตร
59 ลูกบาศก์นิ้ว0.966837 ลิตร
60 ลูกบาศก์นิ้ว0.983224 ลิตร
61 ลูกบาศก์นิ้ว0.999611 ลิตร
62 ลูกบาศก์นิ้ว1.015998 ลิตร
63 ลูกบาศก์นิ้ว1.032385 ลิตร
64 ลูกบาศก์นิ้ว1.048772 ลิตร
65 ลูกบาศก์นิ้ว1.065159 ลิตร
66 ลูกบาศก์นิ้ว1.081546 ลิตร
67 ลูกบาศก์นิ้ว1.097933 ลิตร
68 ลูกบาศก์นิ้ว1.11432 ลิตร
69 ลูกบาศก์นิ้ว1.130707 ลิตร
70 ลูกบาศก์นิ้ว1.147094 ลิตร
71 ลูกบาศก์นิ้ว1.163482 ลิตร
72 ลูกบาศก์นิ้ว1.179869 ลิตร
73 ลูกบาศก์นิ้ว1.196256 ลิตร
74 ลูกบาศก์นิ้ว1.212643 ลิตร
75 ลูกบาศก์นิ้ว1.22903 ลิตร
76 ลูกบาศก์นิ้ว1.245417 ลิตร
77 ลูกบาศก์นิ้ว1.261804 ลิตร
78 ลูกบาศก์นิ้ว1.278191 ลิตร
79 ลูกบาศก์นิ้ว1.294578 ลิตร
80 ลูกบาศก์นิ้ว1.310965 ลิตร
81 ลูกบาศก์นิ้ว1.327352 ลิตร
82 ลูกบาศก์นิ้ว1.343739 ลิตร
83 ลูกบาศก์นิ้ว1.360126 ลิตร
84 ลูกบาศก์นิ้ว1.376513 ลิตร
85 ลูกบาศก์นิ้ว1.3929 ลิตร
86 ลูกบาศก์นิ้ว1.409288 ลิตร
87 ลูกบาศก์นิ้ว1.425675 ลิตร
88 ลูกบาศก์นิ้ว1.442062 ลิตร
89 ลูกบาศก์นิ้ว1.458449 ลิตร
90 ลูกบาศก์นิ้ว1.474836 ลิตร
91 ลูกบาศก์นิ้ว1.491223 ลิตร
92 ลูกบาศก์นิ้ว1.50761 ลิตร
93 ลูกบาศก์นิ้ว1.523997 ลิตร
94 ลูกบาศก์นิ้ว1.540384 ลิตร
95 ลูกบาศก์นิ้ว1.556771 ลิตร
96 ลูกบาศก์นิ้ว1.573158 ลิตร
97 ลูกบาศก์นิ้ว1.589545 ลิตร
98 ลูกบาศก์นิ้ว1.605932 ลิตร
99 ลูกบาศก์นิ้ว1.622319 ลิตร
100 ลูกบาศก์นิ้ว1.638706 ลิตร

แปลง ลูกบาศก์นิ้ว ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.004329 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.017316 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.034632 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.068279 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.546235 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 1.092471 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 3.277413 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 1.638706 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 16.387064 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.016387 ลิตรในหน้านี้
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 16.387064 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.014419 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.028837 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.057674 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.576744 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.92279 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 2.768371 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.000579 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 2.097544 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.524386 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.131097 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.016387 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.000819 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.000655 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 8.193532 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม