แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ป้อนจำนวนของ ถ้วยอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์นิ้ว

ผลลัพธ์

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์นิ้ว

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 17.338715 ลูกบาศก์นิ้ว

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับ 17.338715 ลูกบาศก์นิ้ว

สูตรการแปลง

in3 = c (imp) × 17.338715

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์นิ้ว (in3) เป็น ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรin3 = c (imp) × 17.338715
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรin3 = 1 × 17.338715
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์in3 = 17.338715

ดังนั้น 1 ถ้วยอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 17.338715 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ถ้วยอิมพีเรียลลูกบาศก์นิ้ว
1 ถ้วยอิมพีเรียล17.338715 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ถ้วยอิมพีเรียล34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ถ้วยอิมพีเรียล86.693573 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ถ้วยอิมพีเรียล173.387145 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ถ้วยอิมพีเรียล346.774291 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ถ้วยอิมพีเรียล866.935727 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ถ้วยอิมพีเรียล1,733.871455 ลูกบาศก์นิ้ว
500 ถ้วยอิมพีเรียล8,669.357275 ลูกบาศก์นิ้ว
1000 ถ้วยอิมพีเรียล17,338.714549 ลูกบาศก์นิ้ว
5000 ถ้วยอิมพีเรียล86,693.572747 ลูกบาศก์นิ้ว
10000 ถ้วยอิมพีเรียล173,387.145495 ลูกบาศก์นิ้ว
50000 ถ้วยอิมพีเรียล866,935.727474 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ลูกบาศก์นิ้วถ้วยอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์นิ้ว0.057674 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์นิ้ว0.115349 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์นิ้ว0.288372 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์นิ้ว0.576744 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์นิ้ว1.153488 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์นิ้ว2.88372 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์นิ้ว5.76744 ถ้วยอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์นิ้ว28.837201 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์นิ้ว57.674402 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์นิ้ว288.372012 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์นิ้ว576.744024 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์นิ้ว2,883.72012 ถ้วยอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยอิมพีเรียลลูกบาศก์นิ้ว
1 ถ้วยอิมพีเรียล17.338715 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ถ้วยอิมพีเรียล34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว
3 ถ้วยอิมพีเรียล52.016144 ลูกบาศก์นิ้ว
4 ถ้วยอิมพีเรียล69.354858 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ถ้วยอิมพีเรียล86.693573 ลูกบาศก์นิ้ว
6 ถ้วยอิมพีเรียล104.032287 ลูกบาศก์นิ้ว
7 ถ้วยอิมพีเรียล121.371002 ลูกบาศก์นิ้ว
8 ถ้วยอิมพีเรียล138.709716 ลูกบาศก์นิ้ว
9 ถ้วยอิมพีเรียล156.048431 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ถ้วยอิมพีเรียล173.387145 ลูกบาศก์นิ้ว
11 ถ้วยอิมพีเรียล190.72586 ลูกบาศก์นิ้ว
12 ถ้วยอิมพีเรียล208.064575 ลูกบาศก์นิ้ว
13 ถ้วยอิมพีเรียล225.403289 ลูกบาศก์นิ้ว
14 ถ้วยอิมพีเรียล242.742004 ลูกบาศก์นิ้ว
15 ถ้วยอิมพีเรียล260.080718 ลูกบาศก์นิ้ว
16 ถ้วยอิมพีเรียล277.419433 ลูกบาศก์นิ้ว
17 ถ้วยอิมพีเรียล294.758147 ลูกบาศก์นิ้ว
18 ถ้วยอิมพีเรียล312.096862 ลูกบาศก์นิ้ว
19 ถ้วยอิมพีเรียล329.435576 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ถ้วยอิมพีเรียล346.774291 ลูกบาศก์นิ้ว
21 ถ้วยอิมพีเรียล364.113006 ลูกบาศก์นิ้ว
22 ถ้วยอิมพีเรียล381.45172 ลูกบาศก์นิ้ว
23 ถ้วยอิมพีเรียล398.790435 ลูกบาศก์นิ้ว
24 ถ้วยอิมพีเรียล416.129149 ลูกบาศก์นิ้ว
25 ถ้วยอิมพีเรียล433.467864 ลูกบาศก์นิ้ว
26 ถ้วยอิมพีเรียล450.806578 ลูกบาศก์นิ้ว
27 ถ้วยอิมพีเรียล468.145293 ลูกบาศก์นิ้ว
28 ถ้วยอิมพีเรียล485.484007 ลูกบาศก์นิ้ว
29 ถ้วยอิมพีเรียล502.822722 ลูกบาศก์นิ้ว
30 ถ้วยอิมพีเรียล520.161436 ลูกบาศก์นิ้ว
31 ถ้วยอิมพีเรียล537.500151 ลูกบาศก์นิ้ว
32 ถ้วยอิมพีเรียล554.838866 ลูกบาศก์นิ้ว
33 ถ้วยอิมพีเรียล572.17758 ลูกบาศก์นิ้ว
34 ถ้วยอิมพีเรียล589.516295 ลูกบาศก์นิ้ว
35 ถ้วยอิมพีเรียล606.855009 ลูกบาศก์นิ้ว
36 ถ้วยอิมพีเรียล624.193724 ลูกบาศก์นิ้ว
37 ถ้วยอิมพีเรียล641.532438 ลูกบาศก์นิ้ว
38 ถ้วยอิมพีเรียล658.871153 ลูกบาศก์นิ้ว
39 ถ้วยอิมพีเรียล676.209867 ลูกบาศก์นิ้ว
40 ถ้วยอิมพีเรียล693.548582 ลูกบาศก์นิ้ว
41 ถ้วยอิมพีเรียล710.887297 ลูกบาศก์นิ้ว
42 ถ้วยอิมพีเรียล728.226011 ลูกบาศก์นิ้ว
43 ถ้วยอิมพีเรียล745.564726 ลูกบาศก์นิ้ว
44 ถ้วยอิมพีเรียล762.90344 ลูกบาศก์นิ้ว
45 ถ้วยอิมพีเรียล780.242155 ลูกบาศก์นิ้ว
46 ถ้วยอิมพีเรียล797.580869 ลูกบาศก์นิ้ว
47 ถ้วยอิมพีเรียล814.919584 ลูกบาศก์นิ้ว
48 ถ้วยอิมพีเรียล832.258298 ลูกบาศก์นิ้ว
49 ถ้วยอิมพีเรียล849.597013 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ถ้วยอิมพีเรียล866.935727 ลูกบาศก์นิ้ว
51 ถ้วยอิมพีเรียล884.274442 ลูกบาศก์นิ้ว
52 ถ้วยอิมพีเรียล901.613157 ลูกบาศก์นิ้ว
53 ถ้วยอิมพีเรียล918.951871 ลูกบาศก์นิ้ว
54 ถ้วยอิมพีเรียล936.290586 ลูกบาศก์นิ้ว
55 ถ้วยอิมพีเรียล953.6293 ลูกบาศก์นิ้ว
56 ถ้วยอิมพีเรียล970.968015 ลูกบาศก์นิ้ว
57 ถ้วยอิมพีเรียล988.306729 ลูกบาศก์นิ้ว
58 ถ้วยอิมพีเรียล1,005.645444 ลูกบาศก์นิ้ว
59 ถ้วยอิมพีเรียล1,022.984158 ลูกบาศก์นิ้ว
60 ถ้วยอิมพีเรียล1,040.322873 ลูกบาศก์นิ้ว
61 ถ้วยอิมพีเรียล1,057.661588 ลูกบาศก์นิ้ว
62 ถ้วยอิมพีเรียล1,075.000302 ลูกบาศก์นิ้ว
63 ถ้วยอิมพีเรียล1,092.339017 ลูกบาศก์นิ้ว
64 ถ้วยอิมพีเรียล1,109.677731 ลูกบาศก์นิ้ว
65 ถ้วยอิมพีเรียล1,127.016446 ลูกบาศก์นิ้ว
66 ถ้วยอิมพีเรียล1,144.35516 ลูกบาศก์นิ้ว
67 ถ้วยอิมพีเรียล1,161.693875 ลูกบาศก์นิ้ว
68 ถ้วยอิมพีเรียล1,179.032589 ลูกบาศก์นิ้ว
69 ถ้วยอิมพีเรียล1,196.371304 ลูกบาศก์นิ้ว
70 ถ้วยอิมพีเรียล1,213.710018 ลูกบาศก์นิ้ว
71 ถ้วยอิมพีเรียล1,231.048733 ลูกบาศก์นิ้ว
72 ถ้วยอิมพีเรียล1,248.387448 ลูกบาศก์นิ้ว
73 ถ้วยอิมพีเรียล1,265.726162 ลูกบาศก์นิ้ว
74 ถ้วยอิมพีเรียล1,283.064877 ลูกบาศก์นิ้ว
75 ถ้วยอิมพีเรียล1,300.403591 ลูกบาศก์นิ้ว
76 ถ้วยอิมพีเรียล1,317.742306 ลูกบาศก์นิ้ว
77 ถ้วยอิมพีเรียล1,335.08102 ลูกบาศก์นิ้ว
78 ถ้วยอิมพีเรียล1,352.419735 ลูกบาศก์นิ้ว
79 ถ้วยอิมพีเรียล1,369.758449 ลูกบาศก์นิ้ว
80 ถ้วยอิมพีเรียล1,387.097164 ลูกบาศก์นิ้ว
81 ถ้วยอิมพีเรียล1,404.435879 ลูกบาศก์นิ้ว
82 ถ้วยอิมพีเรียล1,421.774593 ลูกบาศก์นิ้ว
83 ถ้วยอิมพีเรียล1,439.113308 ลูกบาศก์นิ้ว
84 ถ้วยอิมพีเรียล1,456.452022 ลูกบาศก์นิ้ว
85 ถ้วยอิมพีเรียล1,473.790737 ลูกบาศก์นิ้ว
86 ถ้วยอิมพีเรียล1,491.129451 ลูกบาศก์นิ้ว
87 ถ้วยอิมพีเรียล1,508.468166 ลูกบาศก์นิ้ว
88 ถ้วยอิมพีเรียล1,525.80688 ลูกบาศก์นิ้ว
89 ถ้วยอิมพีเรียล1,543.145595 ลูกบาศก์นิ้ว
90 ถ้วยอิมพีเรียล1,560.484309 ลูกบาศก์นิ้ว
91 ถ้วยอิมพีเรียล1,577.823024 ลูกบาศก์นิ้ว
92 ถ้วยอิมพีเรียล1,595.161739 ลูกบาศก์นิ้ว
93 ถ้วยอิมพีเรียล1,612.500453 ลูกบาศก์นิ้ว
94 ถ้วยอิมพีเรียล1,629.839168 ลูกบาศก์นิ้ว
95 ถ้วยอิมพีเรียล1,647.177882 ลูกบาศก์นิ้ว
96 ถ้วยอิมพีเรียล1,664.516597 ลูกบาศก์นิ้ว
97 ถ้วยอิมพีเรียล1,681.855311 ลูกบาศก์นิ้ว
98 ถ้วยอิมพีเรียล1,699.194026 ลูกบาศก์นิ้ว
99 ถ้วยอิมพีเรียล1,716.53274 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ถ้วยอิมพีเรียล1,733.871455 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.075059 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.300237 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.600475 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 1.183878 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.471021 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000284 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.25 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.5 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 16 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 48 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.010034 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 17.338715 ลูกบาศก์นิ้วในหน้านี้
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 36.36872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.09218 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 2.273045 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.014207 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.011365 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000142 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม