แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ถ้วยอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ถ้วยอิมพีเรียล

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 13.322787 ถ้วยอิมพีเรียล

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 13.322787 ถ้วยอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

c (imp) = gal (US) × 13.322787

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรc (imp) = gal (US) × 13.322787
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรc (imp) = 1 × 13.322787
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์c (imp) = 13.322787

ดังนั้น 1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 13.322787 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาถ้วยอิมพีเรียล
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13.322787 ถ้วยอิมพีเรียล
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา26.645574 ถ้วยอิมพีเรียล
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา66.613935 ถ้วยอิมพีเรียล
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133.22787 ถ้วยอิมพีเรียล
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา266.455739 ถ้วยอิมพีเรียล
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666.139348 ถ้วยอิมพีเรียล
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,332.278695 ถ้วยอิมพีเรียล
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,661.393477 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13,322.786954 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา66,613.93477 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133,227.869541 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666,139.347703 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ถ้วยอิมพีเรียลแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยอิมพีเรียล0.075059 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยอิมพีเรียล0.150119 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยอิมพีเรียล0.375297 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยอิมพีเรียล0.750594 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยอิมพีเรียล1.501187 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยอิมพีเรียล3.752969 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยอิมพีเรียล7.505937 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ถ้วยอิมพีเรียล37.529685 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ถ้วยอิมพีเรียล75.05937 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ถ้วยอิมพีเรียล375.296852 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ถ้วยอิมพีเรียล750.593703 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ถ้วยอิมพีเรียล3,752.968517 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาถ้วยอิมพีเรียล
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13.322787 ถ้วยอิมพีเรียล
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา26.645574 ถ้วยอิมพีเรียล
3 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา39.968361 ถ้วยอิมพีเรียล
4 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา53.291148 ถ้วยอิมพีเรียล
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา66.613935 ถ้วยอิมพีเรียล
6 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา79.936722 ถ้วยอิมพีเรียล
7 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา93.259509 ถ้วยอิมพีเรียล
8 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา106.582296 ถ้วยอิมพีเรียล
9 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา119.905083 ถ้วยอิมพีเรียล
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133.22787 ถ้วยอิมพีเรียล
11 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา146.550656 ถ้วยอิมพีเรียล
12 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา159.873443 ถ้วยอิมพีเรียล
13 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา173.19623 ถ้วยอิมพีเรียล
14 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา186.519017 ถ้วยอิมพีเรียล
15 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา199.841804 ถ้วยอิมพีเรียล
16 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา213.164591 ถ้วยอิมพีเรียล
17 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา226.487378 ถ้วยอิมพีเรียล
18 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา239.810165 ถ้วยอิมพีเรียล
19 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา253.132952 ถ้วยอิมพีเรียล
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา266.455739 ถ้วยอิมพีเรียล
21 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา279.778526 ถ้วยอิมพีเรียล
22 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา293.101313 ถ้วยอิมพีเรียล
23 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา306.4241 ถ้วยอิมพีเรียล
24 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา319.746887 ถ้วยอิมพีเรียล
25 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา333.069674 ถ้วยอิมพีเรียล
26 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา346.392461 ถ้วยอิมพีเรียล
27 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา359.715248 ถ้วยอิมพีเรียล
28 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา373.038035 ถ้วยอิมพีเรียล
29 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา386.360822 ถ้วยอิมพีเรียล
30 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา399.683609 ถ้วยอิมพีเรียล
31 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา413.006396 ถ้วยอิมพีเรียล
32 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา426.329183 ถ้วยอิมพีเรียล
33 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา439.651969 ถ้วยอิมพีเรียล
34 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา452.974756 ถ้วยอิมพีเรียล
35 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา466.297543 ถ้วยอิมพีเรียล
36 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา479.62033 ถ้วยอิมพีเรียล
37 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา492.943117 ถ้วยอิมพีเรียล
38 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา506.265904 ถ้วยอิมพีเรียล
39 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา519.588691 ถ้วยอิมพีเรียล
40 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา532.911478 ถ้วยอิมพีเรียล
41 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา546.234265 ถ้วยอิมพีเรียล
42 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา559.557052 ถ้วยอิมพีเรียล
43 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา572.879839 ถ้วยอิมพีเรียล
44 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา586.202626 ถ้วยอิมพีเรียล
45 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา599.525413 ถ้วยอิมพีเรียล
46 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา612.8482 ถ้วยอิมพีเรียล
47 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา626.170987 ถ้วยอิมพีเรียล
48 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา639.493774 ถ้วยอิมพีเรียล
49 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา652.816561 ถ้วยอิมพีเรียล
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666.139348 ถ้วยอิมพีเรียล
51 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา679.462135 ถ้วยอิมพีเรียล
52 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา692.784922 ถ้วยอิมพีเรียล
53 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา706.107709 ถ้วยอิมพีเรียล
54 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา719.430496 ถ้วยอิมพีเรียล
55 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา732.753282 ถ้วยอิมพีเรียล
56 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา746.076069 ถ้วยอิมพีเรียล
57 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา759.398856 ถ้วยอิมพีเรียล
58 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา772.721643 ถ้วยอิมพีเรียล
59 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา786.04443 ถ้วยอิมพีเรียล
60 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา799.367217 ถ้วยอิมพีเรียล
61 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา812.690004 ถ้วยอิมพีเรียล
62 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา826.012791 ถ้วยอิมพีเรียล
63 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา839.335578 ถ้วยอิมพีเรียล
64 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา852.658365 ถ้วยอิมพีเรียล
65 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา865.981152 ถ้วยอิมพีเรียล
66 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา879.303939 ถ้วยอิมพีเรียล
67 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา892.626726 ถ้วยอิมพีเรียล
68 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา905.949513 ถ้วยอิมพีเรียล
69 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา919.2723 ถ้วยอิมพีเรียล
70 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา932.595087 ถ้วยอิมพีเรียล
71 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา945.917874 ถ้วยอิมพีเรียล
72 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา959.240661 ถ้วยอิมพีเรียล
73 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา972.563448 ถ้วยอิมพีเรียล
74 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา985.886235 ถ้วยอิมพีเรียล
75 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา999.209022 ถ้วยอิมพีเรียล
76 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,012.531809 ถ้วยอิมพีเรียล
77 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,025.854595 ถ้วยอิมพีเรียล
78 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,039.177382 ถ้วยอิมพีเรียล
79 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,052.500169 ถ้วยอิมพีเรียล
80 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,065.822956 ถ้วยอิมพีเรียล
81 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,079.145743 ถ้วยอิมพีเรียล
82 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,092.46853 ถ้วยอิมพีเรียล
83 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,105.791317 ถ้วยอิมพีเรียล
84 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,119.114104 ถ้วยอิมพีเรียล
85 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,132.436891 ถ้วยอิมพีเรียล
86 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,145.759678 ถ้วยอิมพีเรียล
87 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,159.082465 ถ้วยอิมพีเรียล
88 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,172.405252 ถ้วยอิมพีเรียล
89 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,185.728039 ถ้วยอิมพีเรียล
90 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,199.050826 ถ้วยอิมพีเรียล
91 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,212.373613 ถ้วยอิมพีเรียล
92 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,225.6964 ถ้วยอิมพีเรียล
93 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,239.019187 ถ้วยอิมพีเรียล
94 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,252.341974 ถ้วยอิมพีเรียล
95 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,265.664761 ถ้วยอิมพีเรียล
96 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,278.987548 ถ้วยอิมพีเรียล
97 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,292.310335 ถ้วยอิมพีเรียล
98 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,305.633121 ถ้วยอิมพีเรียล
99 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,318.955908 ถ้วยอิมพีเรียล
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,332.278695 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 4 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 8 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 15.772549 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 126.180393 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 252.360786 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 757.082357 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.003785 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3,785.411784 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.785412 ลิตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3,785.411784 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.330697 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6.661393 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 13.322787 ถ้วยอิมพีเรียลในหน้านี้
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 213.164591 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 639.493774 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.133681 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 231 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 484.532708 หยิบมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 121.133177 กำมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30.283294 ฟายมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.785412 ทะนานไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.189271 ถังไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.151416 สัดไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001893 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม