แปลง ลิตร เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ลิตร เท่ากับ 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

gal (US) = L × 0.264172

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรgal (US) = L × 0.264172
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรgal (US) = 1 × 0.264172
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์gal (US) = 0.264172

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ลิตร เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ลิตรแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลิตร0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลิตร0.528344 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลิตร1.32086 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลิตร2.641721 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลิตร5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลิตร13.208603 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลิตร26.417205 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ลิตร132.086026 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ลิตร264.172052 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ลิตร1,320.860262 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ลิตร2,641.720524 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ลิตร13,208.602618 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลิตร

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาลิตร
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3.785412 ลิตร
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7.570824 ลิตร
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา18.927059 ลิตร
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา37.854118 ลิตร
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา75.708236 ลิตร
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา189.270589 ลิตร
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา378.541178 ลิตร
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,892.705892 ลิตร
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,785.411784 ลิตร
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา18,927.05892 ลิตร
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา37,854.11784 ลิตร
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา189,270.5892 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลิตร0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลิตร0.528344 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ลิตร0.792516 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ลิตร1.056688 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลิตร1.32086 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ลิตร1.585032 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ลิตร1.849204 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ลิตร2.113376 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ลิตร2.377548 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลิตร2.641721 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ลิตร2.905893 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ลิตร3.170065 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ลิตร3.434237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ลิตร3.698409 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ลิตร3.962581 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ลิตร4.226753 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ลิตร4.490925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ลิตร4.755097 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ลิตร5.019269 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลิตร5.283441 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ลิตร5.547613 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ลิตร5.811785 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ลิตร6.075957 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ลิตร6.340129 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ลิตร6.604301 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ลิตร6.868473 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ลิตร7.132645 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ลิตร7.396817 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ลิตร7.66099 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ลิตร7.925162 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ลิตร8.189334 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ลิตร8.453506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ลิตร8.717678 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ลิตร8.98185 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ลิตร9.246022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ลิตร9.510194 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ลิตร9.774366 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ลิตร10.038538 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ลิตร10.30271 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ลิตร10.566882 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ลิตร10.831054 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ลิตร11.095226 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ลิตร11.359398 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ลิตร11.62357 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ลิตร11.887742 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ลิตร12.151914 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ลิตร12.416086 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ลิตร12.680259 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ลิตร12.944431 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลิตร13.208603 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ลิตร13.472775 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ลิตร13.736947 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ลิตร14.001119 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ลิตร14.265291 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ลิตร14.529463 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ลิตร14.793635 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ลิตร15.057807 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ลิตร15.321979 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ลิตร15.586151 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ลิตร15.850323 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ลิตร16.114495 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ลิตร16.378667 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ลิตร16.642839 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ลิตร16.907011 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ลิตร17.171183 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ลิตร17.435355 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ลิตร17.699528 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ลิตร17.9637 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ลิตร18.227872 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ลิตร18.492044 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ลิตร18.756216 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ลิตร19.020388 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ลิตร19.28456 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ลิตร19.548732 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ลิตร19.812904 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ลิตร20.077076 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ลิตร20.341248 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ลิตร20.60542 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ลิตร20.869592 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ลิตร21.133764 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ลิตร21.397936 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ลิตร21.662108 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ลิตร21.92628 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ลิตร22.190452 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ลิตร22.454624 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ลิตร22.718797 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ลิตร22.982969 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ลิตร23.247141 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ลิตร23.511313 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ลิตร23.775485 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ลิตร24.039657 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ลิตร24.303829 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ลิตร24.568001 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ลิตร24.832173 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ลิตร25.096345 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ลิตร25.360517 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ลิตร25.624689 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ลิตร25.888861 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ลิตร26.153033 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลิตร26.417205 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม