แปลง ลิตร เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง ช้อนชาอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ ช้อนชาอิมพีเรียล

1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล

1 ลิตร เท่ากับ 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

tsp = L × 168.936383

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนชาอิมพีเรียล (tsp) เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtsp = L × 168.936383
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtsp = 1 × 168.936383
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tsp = 168.936383

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ลิตร เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ลิตรช้อนชาอิมพีเรียล
1 ลิตร168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ลิตร337.872765 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ลิตร844.681913 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ลิตร1,689.363827 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ลิตร3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ลิตร8,446.819135 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ลิตร16,893.638269 ช้อนชาอิมพีเรียล
500 ลิตร84,468.191347 ช้อนชาอิมพีเรียล
1000 ลิตร168,936.382694 ช้อนชาอิมพีเรียล
5000 ลิตร844,681.913469 ช้อนชาอิมพีเรียล
10000 ลิตร1,689,363.826938 ช้อนชาอิมพีเรียล
50000 ลิตร8,446,819.13469 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ช้อนชาอิมพีเรียลลิตร
1 ช้อนชาอิมพีเรียล0.005919 ลิตร
2 ช้อนชาอิมพีเรียล0.011839 ลิตร
5 ช้อนชาอิมพีเรียล0.029597 ลิตร
10 ช้อนชาอิมพีเรียล0.059194 ลิตร
20 ช้อนชาอิมพีเรียล0.118388 ลิตร
50 ช้อนชาอิมพีเรียล0.295969 ลิตร
100 ช้อนชาอิมพีเรียล0.591939 ลิตร
500 ช้อนชาอิมพีเรียล2.959694 ลิตร
1000 ช้อนชาอิมพีเรียล5.919388 ลิตร
5000 ช้อนชาอิมพีเรียล29.59694 ลิตร
10000 ช้อนชาอิมพีเรียล59.19388 ลิตร
50000 ช้อนชาอิมพีเรียล295.969401 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรช้อนชาอิมพีเรียล
1 ลิตร168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ลิตร337.872765 ช้อนชาอิมพีเรียล
3 ลิตร506.809148 ช้อนชาอิมพีเรียล
4 ลิตร675.745531 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ลิตร844.681913 ช้อนชาอิมพีเรียล
6 ลิตร1,013.618296 ช้อนชาอิมพีเรียล
7 ลิตร1,182.554679 ช้อนชาอิมพีเรียล
8 ลิตร1,351.491062 ช้อนชาอิมพีเรียล
9 ลิตร1,520.427444 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ลิตร1,689.363827 ช้อนชาอิมพีเรียล
11 ลิตร1,858.30021 ช้อนชาอิมพีเรียล
12 ลิตร2,027.236592 ช้อนชาอิมพีเรียล
13 ลิตร2,196.172975 ช้อนชาอิมพีเรียล
14 ลิตร2,365.109358 ช้อนชาอิมพีเรียล
15 ลิตร2,534.04574 ช้อนชาอิมพีเรียล
16 ลิตร2,702.982123 ช้อนชาอิมพีเรียล
17 ลิตร2,871.918506 ช้อนชาอิมพีเรียล
18 ลิตร3,040.854888 ช้อนชาอิมพีเรียล
19 ลิตร3,209.791271 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ลิตร3,378.727654 ช้อนชาอิมพีเรียล
21 ลิตร3,547.664037 ช้อนชาอิมพีเรียล
22 ลิตร3,716.600419 ช้อนชาอิมพีเรียล
23 ลิตร3,885.536802 ช้อนชาอิมพีเรียล
24 ลิตร4,054.473185 ช้อนชาอิมพีเรียล
25 ลิตร4,223.409567 ช้อนชาอิมพีเรียล
26 ลิตร4,392.34595 ช้อนชาอิมพีเรียล
27 ลิตร4,561.282333 ช้อนชาอิมพีเรียล
28 ลิตร4,730.218715 ช้อนชาอิมพีเรียล
29 ลิตร4,899.155098 ช้อนชาอิมพีเรียล
30 ลิตร5,068.091481 ช้อนชาอิมพีเรียล
31 ลิตร5,237.027864 ช้อนชาอิมพีเรียล
32 ลิตร5,405.964246 ช้อนชาอิมพีเรียล
33 ลิตร5,574.900629 ช้อนชาอิมพีเรียล
34 ลิตร5,743.837012 ช้อนชาอิมพีเรียล
35 ลิตร5,912.773394 ช้อนชาอิมพีเรียล
36 ลิตร6,081.709777 ช้อนชาอิมพีเรียล
37 ลิตร6,250.64616 ช้อนชาอิมพีเรียล
38 ลิตร6,419.582542 ช้อนชาอิมพีเรียล
39 ลิตร6,588.518925 ช้อนชาอิมพีเรียล
40 ลิตร6,757.455308 ช้อนชาอิมพีเรียล
41 ลิตร6,926.39169 ช้อนชาอิมพีเรียล
42 ลิตร7,095.328073 ช้อนชาอิมพีเรียล
43 ลิตร7,264.264456 ช้อนชาอิมพีเรียล
44 ลิตร7,433.200839 ช้อนชาอิมพีเรียล
45 ลิตร7,602.137221 ช้อนชาอิมพีเรียล
46 ลิตร7,771.073604 ช้อนชาอิมพีเรียล
47 ลิตร7,940.009987 ช้อนชาอิมพีเรียล
48 ลิตร8,108.946369 ช้อนชาอิมพีเรียล
49 ลิตร8,277.882752 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ลิตร8,446.819135 ช้อนชาอิมพีเรียล
51 ลิตร8,615.755517 ช้อนชาอิมพีเรียล
52 ลิตร8,784.6919 ช้อนชาอิมพีเรียล
53 ลิตร8,953.628283 ช้อนชาอิมพีเรียล
54 ลิตร9,122.564665 ช้อนชาอิมพีเรียล
55 ลิตร9,291.501048 ช้อนชาอิมพีเรียล
56 ลิตร9,460.437431 ช้อนชาอิมพีเรียล
57 ลิตร9,629.373814 ช้อนชาอิมพีเรียล
58 ลิตร9,798.310196 ช้อนชาอิมพีเรียล
59 ลิตร9,967.246579 ช้อนชาอิมพีเรียล
60 ลิตร10,136.182962 ช้อนชาอิมพีเรียล
61 ลิตร10,305.119344 ช้อนชาอิมพีเรียล
62 ลิตร10,474.055727 ช้อนชาอิมพีเรียล
63 ลิตร10,642.99211 ช้อนชาอิมพีเรียล
64 ลิตร10,811.928492 ช้อนชาอิมพีเรียล
65 ลิตร10,980.864875 ช้อนชาอิมพีเรียล
66 ลิตร11,149.801258 ช้อนชาอิมพีเรียล
67 ลิตร11,318.73764 ช้อนชาอิมพีเรียล
68 ลิตร11,487.674023 ช้อนชาอิมพีเรียล
69 ลิตร11,656.610406 ช้อนชาอิมพีเรียล
70 ลิตร11,825.546789 ช้อนชาอิมพีเรียล
71 ลิตร11,994.483171 ช้อนชาอิมพีเรียล
72 ลิตร12,163.419554 ช้อนชาอิมพีเรียล
73 ลิตร12,332.355937 ช้อนชาอิมพีเรียล
74 ลิตร12,501.292319 ช้อนชาอิมพีเรียล
75 ลิตร12,670.228702 ช้อนชาอิมพีเรียล
76 ลิตร12,839.165085 ช้อนชาอิมพีเรียล
77 ลิตร13,008.101467 ช้อนชาอิมพีเรียล
78 ลิตร13,177.03785 ช้อนชาอิมพีเรียล
79 ลิตร13,345.974233 ช้อนชาอิมพีเรียล
80 ลิตร13,514.910616 ช้อนชาอิมพีเรียล
81 ลิตร13,683.846998 ช้อนชาอิมพีเรียล
82 ลิตร13,852.783381 ช้อนชาอิมพีเรียล
83 ลิตร14,021.719764 ช้อนชาอิมพีเรียล
84 ลิตร14,190.656146 ช้อนชาอิมพีเรียล
85 ลิตร14,359.592529 ช้อนชาอิมพีเรียล
86 ลิตร14,528.528912 ช้อนชาอิมพีเรียล
87 ลิตร14,697.465294 ช้อนชาอิมพีเรียล
88 ลิตร14,866.401677 ช้อนชาอิมพีเรียล
89 ลิตร15,035.33806 ช้อนชาอิมพีเรียล
90 ลิตร15,204.274442 ช้อนชาอิมพีเรียล
91 ลิตร15,373.210825 ช้อนชาอิมพีเรียล
92 ลิตร15,542.147208 ช้อนชาอิมพีเรียล
93 ลิตร15,711.083591 ช้อนชาอิมพีเรียล
94 ลิตร15,880.019973 ช้อนชาอิมพีเรียล
95 ลิตร16,048.956356 ช้อนชาอิมพีเรียล
96 ลิตร16,217.892739 ช้อนชาอิมพีเรียล
97 ลิตร16,386.829121 ช้อนชาอิมพีเรียล
98 ลิตร16,555.765504 ช้อนชาอิมพีเรียล
99 ลิตร16,724.701887 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ลิตร16,893.638269 ช้อนชาอิมพีเรียล

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม